- 131 -

1520 (2. listopada) Międzylesie, w piątek po Wszystkich Świętych etc.

KarolKarol I. Podiebradowicz, książę ziębicki w l. 1498 – 1536, hrabia kłodzki 1498 – 1501, książę oleśnicki 1495 – 1536, starosta generalny Dolnego Śląska od r. 1517 oraz Górnego od r. 1528, książę Śląska, pan na Ziębicach etc., podpisał z margrabim JoachimemJoachim I. Nestor, elektor brandenburski w l. 1499 – 1535, z dynastii Hohenzollernów na Krośnie Odrzańskim etc. nową umowę, w myśl której, w przypadku nie uzyskania wolności od służb i zwolnienia z podatków, zapisanych w umowie z dn. 20. października 1517 r., margrabia odrzuci ten warunek, on i jego ziemie posiadać będą obowiązek służby i płacenia podatków tak, jak czynią to książęta Saksonii dla Księstwa Żagańskiego.

Zu Mittenwald am freitag nach omnium sanctorum a. d. vigesimo.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.