Dokumenty
Księstwa
Głogowsko
-
Żagańskiego

z dodatkiem dotyczącym
Ścinawy, Rudnej,
Wołowa i Wąsosza