- 18 -

1356 (8. sierpnia) Praga.

H ersco de Rozdialowicz (Hersko z Rozkowicz) zakupił, za kwotę 2.300 kop praskich groszy, od cesarza Karola IV. Luksemburczyka jako króla Czech, oraz otrzymał dla siebie i swoich spadkobierców, po złożeniu przysięgi wierności i zapłaty tej sumy, w lenno, zamek Radosno wraz z miastem Mieroszów, z zastrzeżeniem prawa odkupu tego majątku w przeciągu dwóch lat do św. Gawła, przez księcia Bolka II. Świdnicko – Jaworskiego, za tą samą kwotę, z czego też wkrótce i skorzystał. Jeśli by król byłby nieobecny lub niedysponowany, to w przypadku odsprzedaży tegoż majątku w zastrzeżonym terminie, reprezentować miałby go biskup Jan z Ołomuńca i Dietrich von MindenMiasto w Nadrenii Północnej – Westfalii (D). lub ich przedstawiciele.

Datum Prage anno domini 1356 proxima feria secunda ante diem Laurenti.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.