Rozmiar: 15909 bajtów

- 88 -

1472. Juni 17.

My Hanuss mladssy zbozre milosti knieze Oppawske a Ratiborske etc. wyznawame tiemto listem obecznie przedewssiemy ktoz giey vzrzie a neb cztucze slissieti budu, ze wystupil przednas Slowutni panosse Gindrzich z Slawykowa a gest s dobrym swobodnym rozmislem dobrowolnie a bez przinuczenie wzdal wssiechno swe wrehnie prawo czoz ma a drzy v Bogunicz wtey wsy wnassiem Ratiborskem Gbytie zalezyczy sewssiem toho wrchnieho prawa przislussenstwirn, niczs ne wynimagicz any pozuostawugicz Slowutnym panossiem Matiegowy z Brzezie, Janowy ze Pstruzney, Janowy z Blussczuow a Clymkowy z Grodcza wtom Stu zlattich genz gsu zan Slibily Slowutnemu Waczlawowy z Czrincze, Takowie, gestliby gich z toho Rukogemstwie ne wywadil do Strzedopostie nynie przisstieho a neb zeby wtom czasu geho Gindrzicha pan buoh Smrti ne vchowal, Tehda ony aby se tym geho zbozym a wrchnym prawem v Bogunicz wywadily a stiem zbozym aby vczinily y nechaly yakz chtye a vmiegy yako s swym wlastnym diedicztwym, A gyz swrchupsany Rukogmie gmagy wssiechny duochody czoz tam toho wrchnie prawa v Bogunicz gest, ksobie a wswu mocz brati a ty chowati a tiem wrchnym prawem wladnuti do czasu swrchupsaneho totiz do Strzedopostie. A gestliby gie z toho Rukogemstwie Gindrzich wywadil to gemu wssiechno zase wydayte a to zbozie wrchnie prawo wypuste, paklizby gich newywadil ale y stiem czoz tam do toho czasu wezmu uczinte y nechayte yakz chtye. I prosily nas swrchupsany Matieg z Brzezie, Jan ze Pstruzney, Jan z Biussczuow a Clymek z Grodcza abichuom gym takoweho wzdanie doprzieti a toho gym listem nassym potwrditi raczily. A my kpodobney prosbie przichilny gsucz I gsme gym takoweho wzdawku dopustily, a toho gim a gich Erbuom potwrdily y moczy listu tohoto potwrzugem tiem wssiem obyczegem yakoz se swrchu pisse; gestliby nahorze osazeny Gindrzich gich z toho Rukogemstwie na ten czas newywadil yakoz nahorze osazeno gest, Tehda ony aby stiem geho zbozim a wrchnym prawem y stiem sewssiem kczemuzby on tam prawo myeti mohl niczs newynimagicz any pozuostawugicz aby vczinily y nechaly yakz kolwiek chtye a vmiegy. Tomu na Swiedomie a potwrzenie peczet nassy gsme kazaly zawiesyti ktomuto listu, Genz dan w Ratiborzy w Strzedu po Swatem Witu Od narozenie Syna bozieho Tisyczieho Cztrsteho Sedmdesateho lletha druheho poczytagicz, A przitom gsu bily Slowutni wierni nassy mily Petr a Jakub Bratrzie wlastny z Osyn, Matieg Laczno z Janikowicz, Ondrzeg Lubomsky, Wawrzinecz Mlynek nass komornik, Petr Makowsky miessczenyn Ratiborsky a Jan Czibulka z Lytoltowicz pisarz nass genz tento list poruczil psati Philipkowy z Odr.

Aus dem Archive des Jungfrauenstifts. Anhangend das schlecht erhaltene Siegel des Herzogs mit vier gegen einander gestellten Wappenschildern in rothem Wachs

(Herzog Hans der Jungere von Troppau und Ratibor macht bekannt, dass Heinrich von Slawikau sein oberstes Recht in Bogunitz dem Mathias von Brzezie, dem Joh von Pstronzna, dem Joh. v. Bluschczau und Klimke von Groditz ubergeben habe fur die 100 Gulden, welche sie dem Wenzel von Czrincze fur ihn verburgt haben, bis Mitfasten. Lost er sie dann von ihrer Burgschaft, so erhalt er es zuruck; wenn er sie aber nicht auslost, oder vorher stirbt, so behalten sie es als ihr Eigenthum. Das bestatigt der Herzog, zu Ratibor, am Mittwoch nach S. Veit, 1 47 2 )


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów