Rozmiar: 15909 bajtów

- 90 -

1477. Dezember 25.

My Mathiass z Bozie milosti Vhersky a Czesky Kral a Markrabie Morawsky, Luczemburske a Sleske Knieze, a Luzyczsky Margkrabie etc. Oznamugem timto listem wssem, Jakoz Oswieczeny Waczlaw knieze Ratiborske swuoy oddiel na Baworowie totiz puol miesteczka a wes Kozluow a druhu Buchwaluow s gynym wssym przislussenstwim Yakoz sam toho w drzenij byl, Zastawil a postupil Vrozenemu Janowi z Czimburga as Giczyna w geho dluhu sprawedliwem w Cztrnadcztij Stech zlatych, kteryzto oddiel Baworowa a swu zastawu giz psany Jan s milosti kralowsku kteruz miel listem aby swe dati mohl za zdraweho zywota neb na smrtedlne posteli komuz by se gemu naylep zdalo, porucznim listem swym dal Vrozenemu Gindrzichowi z Bozkowicz a Czrne hory na pomocz placzenie dluhuow swych, Jakoz teez poruczenstwie ssyrze swiedczy. Potom po smrti tehoz Gindrzicha napadem diedicznym yakoz gma zbozie geho diediczna ten oddiel Baworowa spadl na geho Bratrzie wlastnie a nedielne Vrozene Dobesse a Beness . . . z Bozkowicz as Czrnehory Y przistupili gsa przednas dotczenij Dobess a Beness bratrzie pokornie nas prosiecz abychom gim gegich Erbuom a buduczym toho napadu tak yakoz se swrchu pisse przissleho, listem nassim Kralowskym potwrditi raczyli A my gsucz nachylenij ke slussne prosbu gich, znamenawsse take a w skutku shledawsse mnohe wierne a vstawiczne sluzby gich kterez gsu nam czynili, czynye a potom aby tiem lepe mohli a mieli czyniti y chtiecze gim wdiecznost nassy yakoz slussne gest okazati, nadepsaneho napadu gich a zbozie potwrdili gsme, a timto listem pokudz nam przislussie potwrzugem, Chtiecze aby onij toho zbozie se wssim geho przislussenstwim tak yako przedkowe gich od stara dawna pozywali ge drzeli a k swemu puozytku yakz se gym naylepe zdati a libiti bude obratili bez nassie buduczych nassych kraluow Czeskych a Markrabij Morawskych y ginych wssech wsseliake prziekazky. A ktoz by tento list miel s nadepsanych Dobesse a Benesse, gich Erbuow a buduczych dobru wuoli Chczme aby ten miel tuz mocz a teez plne prawo yako onij sami ke wssem wieczem swrchu osazenym. Tomu na Swiedomie peczet nassy Kralowsku kazali gsme zawiesyti ktomuto listu. Dan w Cornewnburcze we Cztwrtek den Narozenie Bozijho Tehoz od narozenie etc. Sedmdesateho letha Sedmeho poczytagicze Kralowstwij nassich Vherskeho Dwadtczateho a Czeskeho letha Dewateho.
R d. Joh. prepositi Warad.

Aus dem Archive des Jungfrauenstifts. Das anhangende konigliche Siegel in rothern Wachs ist nicht besonders gut erhalten.

(Konig Mathias von Ungarn und Bohmen macht bekannt, dass Herzog Wenzel von Ratibor seinen Antheil an Bauerwitz nebst den Dorfern Kozluow und Buchwaluow (Hohndorf) fur seine Schuld von 1400 Gulden verpfandete an Johann von Zimburg und Gitschin, welcher mit koniglicher Bewilligung denselben zur Bezahlung seiner Schulden vermachte dem Heinrich von Boskowitz und Schwarzenberg, wie das Testament ausfuhrlicher besagt. Nach dieses Heinrichs Tod kam derselbe durch Erbfall an dessen ungetheilte Bruder Dobesch und Benesch von Boskowitz und Schwarzenberg, und diesen ertheilt der Konig auf ihre Bitte die Bestatigung daruber. Gegeben in Korneuburg am Donnerstag dem Tage der Geburt Gottes 1477.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów