Rozmiar: 15909 bajtów

- 92 -

1480. Januar 20.

My Hanuss Mladssij z Bozie milosti Knieze Oppawske a Ratiborske etc. wyznawamy timto listem obecznye przedewssemi ktoz gey vzrze a neb cztucze slysseti budu, Zye wystupiwssie przed nas welebne pocztiwosti kniez Pawel probosst Ratiborsky a Jan Zudlo wolny z Adamowicz nassij wyerni mili, Y gsu obapolnye znali kerak kazdy znich ma prawu dyedycznu polowiczij natom Rybniczisku a Mlynczisku kere zalezij natom potocze Sominye podle czesty geducz od Adamowicz k Ssamoticzom na prawe rucze w hranicziech Adamowskych, A natiech dwu Sazewiczu kcrez zalezegi we wsy Adamowiczich, A zie gsu oto spuolu zamyenku vczinili takowu, zie Jan Zudlo s dobrym swobodnym rozmyslem a bez przynuczenye wsseczky swe sprawedliwosti a prawa kerez natom Rybniczisku a Mlynczisku gmyel, swrchupsanemu kniezy probosstowi vstupil a gemu y geho potomkom swe prawo czoz natom gmyel, dyedicznye wzdal se wssym toho Rybnicziska a mlyncziska prawem a geho przislussenstwim nadol y na ssyrz wtiech wssech Brzehoch a mezach yako z staradawna to Rybniczisko a Mlynczisko zalezy y s luku ktomu Mlynczisku przyslussegiczy, niczs sobye tu ani swym Erbuom pozostawugicz ani zachowawagicz, Tak aby swrchupsany kniez probosst s potomky swymi komuzby to oddal neb prodal, toho dyedycznye a wyeczistie poziwal a vziwal yakzby se gemu naypodobnyegi zdalo, yako sweho wlastnyeho dyedycztwye, A teez zase tu stogiecz przed nami swrchupsany kniez probosst protiw tomu gest Janowi Zudlowi a geho Erbuom buduczym potomkom wssechnu swu sprawedliwost a prawo wzdal keru gmyel natiech dwu Sazewicziech nahorze osazenych kerez we wsy Adamowiczich zalezegi, teez sobye natiech ani swym potomkom niczeho niczs nepozostawugicz ani zachowawagicz, Tak aby swrchupsany Jan Zudlo s Erby potomky swymi tiech Sazewicz sewssym gegich z staradawna przyslussyenstwim poziwal a vziwal, A stym aby vczinil yako s swym wlastnym dyedicztwim. Kerehozto wzdawku a zamyenky swrchupsane My nahuorze osazene knieze gsmy potwrdili a moczy listu tohoto potwrzugiem, Takowie aby mezy stranami swrchupsanymi oto nynye y nawyeky zmatek a narok nebyl. Tomu na swyedomye a prolepssy gistotu peczet nassy gsmy kazali zawyesiti ktomuto listu, Genz dan w Ratiborzy w Nedyeli przed swatym Pawlem na wyeru obraczenye, leta od narozenye Syna Bozieho Tisiczeho Cztyrsteho Osmdesateho poczitagicz, A przytom gsu byli Slowutni wierni nassy mili Jan Dolansky z Jaykowicz, Krzysstek Ssylhan z Othmuta, Jakub Miloth z Slawikowa, Vrban Brzeczek Soltys z Pawlowicz, A Jan Czibulka z Litoltowicz pisarz nass genz tento list poruczil psati Janowi Mrwye ze Blssczyny.

Mit anhangendem Siegel. Aus dem Archive des Jungfrauenstifts, welches das Gut Adamowitz von 1659 an in einzelnen Theilen angekauft hat.

(Herzog Hans der Jungere von Troppau und Ratibor bestatigt einen Vergleich zwischem dem Propst Paul zu Ratibor und dem freien Johann Zudlo von Adamowitz, wonach von dem Teichlein und Mühlchen am Fluss Summina gelegen, am Wege der von Adamowitz nach Schymotzytz führt zur rechten Hand, in der Adamowitzer Flur, und den zwei Fischhältern in Adamowitz, auf welche beide erbliche Ansprüche haben, der Propst Teich und Muhle erhalt, Joh. Zudlo aber die Fischhalter. Gegeben zu Ratibor am Sonntag nach Pauli Bekehrung 1480.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów