Rozmiar: 15909 bajtów

- 94 -

1480. Dezember 22.

My Hanuss mladssy z Bozie milosti knyze Oppawske a Ratiborske etc. wyznawamy timto listem obecznye przedewssemi ktoz gey vzrzy a neb cztucze slysseti budu, zie wystupiwsse przednas Slowutny Mikulass Guorsky z Zytne wierny nass mily gsa zdraw natiele y narozmuw s dobrym swobodnym rozmyslem a bez przynuczenie, I gest diedicznye wssechen swoy diel toho wrchnyeho prawa czoz se gemu bylo dostalo v Bogunicz podle ginych rukogmi czo gsu swe penieze zato dali, prodal a wzdal Slowutnemu Matiegiowi z Brzezie a geho Erbuom, aby on stym vczinil y nechal yako s swym wlastnym diedicztwim yakzbv se gemu naypodobnyegi zdalo, A tu stogiecz przednami swrchupsany Matieg z Brzezie y tuzil nam zie gest geden list ztratil kery swiedczil teez na geden diel toho wrchnyeho prawa, kery diel byl kupil v Jana z Blussczow, A zprawugicze nas zie giz wssechno to prawo wrchnie v Bogunicz skupil odtiech kerzy natom swe dyely gmyeli, A ty gemu teez przednami wzdawali, I prosyl nas abychom gemu nato wrchnie prawo geduostayny list dali a toho gemu potwrdili. My pak k podobne prosbie naklonyeni Gucz zulasstie knizetie milosti gemu Matiegiowi, geho Erbuom a buduczym potomkom toho wsseho wrchnyeho prawa v Bogunicz gsmy potwrdili, a moczy listu tohoto potwrzugiem, Takowie aby on Matieg s Erby a potomky swymi toho swrchupsaneho wrchnyeho prawa wtey wsy v Bogunicz keraz wnassem Ratiborskem Gbytie zalezy, sewssim geho prawem a przyslussenstwim, niczehoz nicz newynimagicz ani pozostawugicz, yakozto wrchnie prawo z staradawna wysazeno gest, poziwal a vziwal diedicznie, a stym aby vczinil y nechal yakzby se gemu naypodobnyegi zdalo. Tomu naswiedomye peczet nassy gsmy ktomuto listu prziwiesiti kazali. Genz dan w Ratiborzy w patek przed Bozim narozenim, Leta odnarozenye Syna Bozieho Tisiczeho Cztyrsteho Osmdesateho poczitagicz, A przitom gsu byli Slowutni wierni nassy mili Bartoss Zdarse Starosta Ratiborsky, Matieg Osinsky ty czasy Starosta Zarsky, Jassek Sseliha ze Rzuchowa, Jan Holy z Ponyeticz a na Plchowiczich, Krzisstek Ssylhan z Othmuta, Jan z Krzyzanowicz, Jan z Blussczow, a Jan Czibulka z Litoltowicz pisarz nass, genz tento list poruczil psati Janowi Mrwie ze Blsscziny.

Das Siegel fehlt.

(Johann der Jungere, Herzog von Troppau und Ratibor, macht bekannt dass vor ihm Nicolaus Guorsky von Zytna dem Mathias von Brzezie aufgereicht habe den Antheil an dem Oberrecht uber Bogunitz, den er neben anderen Burgen erhalten hatte. Auch habe Mathias von Brzezie betheuert, dass er einen Brief verloren habe uber einen Theil dieses Oberrechts den er von Johann von Bluschczau gekauft, und berichtet dass er nun alle Antheile von den Inhabern angekauft und sie ihm dieselben vor dem Herzog aufgereicht haben. Darauf bestatigt ihm der Herzog den Besitz des ganzen Oberrechts auf Bogunitz im Ratiborschen Gebiet. Gegeben in Ratibor am Freitag vor Gottes Geburt, 1480.)


Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd 2, Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Hrsg von dr. W. Wattenbach, Breslau 1859.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów