Dwadzieścia sześć planów rozbudowy pałacu w Brynku z 1864 roku oraz rysunków szczegółów architektonicznych z lat 1871-72 wykonanych przez znanego architekta Carla Johanna Bogislawa Lüdecke. Plany i rysunki z Muzeum Architektury w Berlinie.