Kościół p.w. św. Marcina Biskupa

Parafia istnieje od XIII w. W 1315 r. występuje proboszcz. Do Lipowej należały: Osiek z kościołem Wniebowzięcia MB, Żelazna z kościołem św. Jadwigi, Gola Grodkowska, Głębocko, Przylesie Dolne które dołączono z braku kapłanów.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, a od 1651 r. św. Marcina Bpa wzmiankowany jest w 1315 r., zaś obecny zbudowany w końcu XV w lub na pocz. XVI w. w stylu gotyckim. Odnawiany po zniszcze-niach w 1945 r. Zabytek - monstrancja rokokowa z 1737-50 r.

Płyta nagrobna Hansa von Dreske † 1590

Umiejscowiona na zewnętrznym murze kościoła płyta nagrobna Hansa Georga von Dreske auf Merzdorf, pana na Żelaznej, zmarłego 28 kwietnia 1590 roku.

Zamknij okno