Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół parafialny w Brzegu, w województwie opolskim. Kościół należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu w dekanacie Brzeg północ, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 29 marca 1949 roku, pod numerem 56 świątynia została wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego.
Został zbudowany w latach 1734-1739 (wieże w latach 1854-1856, według projektu barona von Wilczka) w miejscu zburzonego w 1545 roku zespołu klasztornego dominikanów - dla przybyłych w 1677 roku do miasta jezuitów (projektant J. Frisch). Jednonawowy o sklepieniu kolebkowym, z szeregiem kaplic bocznych i empor. Wyróżniają się nasklepienne freski J.Kubena (1739-1745) przedstawiające chwałę Krzyża Świętego, misje zakonu jezuitów oraz postacie świętych.
Budowla od wejścia głównego poprzedzona jest dwuwieżową fasadą, podzieloną pilastrami, z portalem nad którym znajduje się krzyż. Elewacje posiadają półkoliste okna. Dach dwuspadowy zakończony wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz sklepienie kolebkowe wsparte filarami o kompozytowych głowicach kolumn. Kaplice są półkoliste, empory nad nimi zakończone są parapetami i balustradami. Całość wnętrza kościoła upiększona jest polichromią, składającą się ze 115 scen przedstawionych na ikonach o różnej treści i wielkości ikon. Interesującym elementem wnętrza kościoła jest pieta (figurka Maryi trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa)), która jest marionetką o poruszającej się głowie i rękach. Obejście wokół świątyni upiększają dwie barokowe figury pochodzące z 1722 roku:.

Figura świętego Jana Nepomucena

               
               

Figura świętego Jana Nepomucena z 1722 roku.

Figura świętego Judy Tadeusza

               

Figura świętego Judy Tadeusza z 1722 roku.

Wprawdzie w kościele tym ani wewnątrz ani na zewnątrz nie ma płyt nagrobnych lub epitafiów, to jednak bardzo dziękuję Danucie oraz Markowi Juszczukom za piękne zdjęcia, które przypomniały mi dzieciństwo, kiedy to wraz z rodziną, będąc w Brzegu u brata mojej mamy, wspólnie chodziliśmy na msze do tego przepięknego kościoła.

Zamknij okno