Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Pierwotny kościół wzmiankowany w 1279 r. Kościół obecny był wzniesiony w pocz. XIV w., przebudowany i powiększony o prezbiterium i kaplice w XVIII w., restaurowany w XIX w., remontowany w latach 1967-1969. Gotycki, orientowany, jednonawowy z węższym wydłużonym prezbiterium zakończonym trójbocznie., z wieżą nakrytą cebulastym hełmem z latarnią od zachodu ujętą dwoma symetrycznymi kaplicami, zakrystią od północy i ośmioboczną kaplicą od południa. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi. Wewnątrz kościoła zachował się m.in. manierystyczny ołtarz główny i empora z ok. 1630 r., barokowa ambona z rzeźbami Ewangelistów, rzeźby i plafon ze scenami Sądu Ostatecznego i Ofiary Abrahama z ok. 1680, barokowe tzw. wielkie organy (1715-1720) i rokokowe małe organy (1770). Wokół kościoła zachowało się 41 całopostaciowych nagrobków szlacheckich z okresu od 1552 do I poł. XIX w.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Einige ältere Grabsteine ohne Figuren, der älteste von 1552.
 • Epitaph für ein Ehepaar der Familie Pfeil, welches unter dem Kreuze des mit flatterndem Schurze umgürteten Erlösers knieend dargestellt ist; einfache Tafel von 1558, sehr beschädigt.
 • Epitaph für Christoph von Niemitz † 1571, einfacher Aufbau nach der Grundform; in dem oberen stichbogenförmig abgeschlossenen Aufsatz ein plastisches Engelköpfchen, unter dem Grundgesims eine Reihe von Wappen; im Hauptfelde ist als Flachbild die Taufe Christi dargestellt; am Fußende der Tafel kniet die Familie des Verstorbenen.
 • Epitaph, dem vorigen nahe verwandt, für Heinrich von Niemitz † 1573. Im Mittelfelde die Kreuzigung des Herrn und eine Reihe symbolischer Darstellungen.
 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) Frau Elisabeth geborene Kitzken von Gaumitz † 1552, Hausfrau des
  2) Urban von Nimitz zu Dirsdorf † 1566.
  3) Frau Anna Salischin, Hausfrau des Herrn Ludwig Pfeil † 1558;
  4) Herrn Samuel Kitschke zum Neudorf † 1570.
  5) einen sechsjährigen Knaben der Familie Niemitz.
  6) Heinrich von Niemitz von Kosemütz † 1573.
  7) Herrn Georg von Niemitz auf Gaumitz † 1576.
  8) und 9) einen Knaben und Mägdlein der Familie Seidlitz † 1582.
  10) Herrn George von Brauchitsch auf Neudorf † 1584.
  11) Herrn Paul von Seidlitz auf Kuhnsdorf † 1584.
  12) ein Mägdlein Katharina Pfeil † 1587.
  13) einen Knaben Hans Pfeil † 1589, Kinder Heinrichs von Pfeil.
  14) für diesen selbst † 1590 (?).
  15) für einen Knaben Hans Pfeil † 1591.
  16) für ein Mägdlein Helena Pfeilin † 1592.
  17) für Frau Elisabeth geborene Niemitzin † 1593, Hausfrau des unter 7) Genannten.
  18) Frau Barbara geborene Schelia von Schützendorf, Hausfrau des unter 14) Genannten.
  19) für ein 14jähriges Mägdlein, Jungfrau Anna Pfeilin † 1599.
  20) Frau Barbara geborene Schindel, verehelichte Niemitz auf Dirsdorf † 1603.
  21) für ein Mägdlein Barbara Seidlitz, Tochter des unter 26) Genannten, † 1610.
  22) für einen Sohn Ernst Friedrich des unter 26) Genannten, einen achtjährigen Knaben † 1617.
  23) dgl. ein Söhnlein desselben † 1614.
  24) dgl. sein Söhnlein Johann Georg † 1614.
  25) dgl. sein Töchterlein Anna † 1615.
  26) Herrn Ernst von Seidlitz † 1616.
  - Außerdem fünf unentzifferte Figurengrabsteine: a) für einen Ritter, b) für einen Jüngling, c) für einen Knaben (frisch gezeichnet), d) für ein Mägdlein, e) Quertafel für zwei Kinder, sämtlich aus demselben Zeitraume wie die oben aufgezählten.
 • Große Reihe von Grabsteinen mit Inschriften, zumteil mit Barockumrahmungen.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Przerzeczańskie epitafia i płyty nagrobne

Epitafia to nagrobne napisy czy też uzupełnienie grobów zmarłych, pochowanych w podziemiach kościelnych lub przylegających do nich cmentarzy, dodatkowymi tablicami ozdobnymi. Epitafia stanowiły modny na Śląsku obyczaj i dotyczyły głównie przedstawicieli zamożnych rodów z uwagi na koszt pochówku, wykonania grobowca i w końcu zamówienia dodatkowego epitafium.
Jeden z najbogatszych zbiorów sztuki epitafijnej na Śląsku można zobaczyć w Przerzeczynie Zdroju. Tutaj na zewnętrznych ścianach kościoła parafialnego, murach otaczających cmentarz i sąsiadujących budynkach znajdują się liczne (ok. 60) renesansowe i barokowe epitafia oraz pomniki nagrobne. Epitafia przerzeczyńskie wypełnione są napisami, plastycznie przedstawianymi postaciami ludzkimi, rycerzy w zbroi, kobiet w strojach z epoki, dzieci. Prawie każde epitafium sygnowane jest herbem szlacheckim często podpisanym. Są tu także epitafia nagrobne piekarza ozdobione gmerkiem na kształt precla oraz pastorów.
I tak najstarsza z tablic, tablica granitowa przy zewnętrznym wejściu do zakrystii powstała najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Przedstawia tarczę herbową ze skrzyżowanymi łapami niedźwiedzia, dwie piły, u dołu ozdobiona stylizowaną lilią. Być może jest to pierwowzór herbu rodziny Pfeilów. W południowej ścianie, przy drzwiach salki katechetycznej, znajduje się tablica poświęcona prawdopodobnie Hansowi von Pfeil. Przedstawia ona małżeńską parę fundatorów klęczących pod krzyżem. Epitafium ozdobione jest herbami rodziny Pfeil i Salich. Tablica ta wykonana z piaskowca pochodzi z 1558 roku. Tablica jest marnej jakości, bo najprawdopodobniej poświęcona była Hansowi Pfeil – uchodzącemu za życia za utracjusza i hulakę. Rodzina więc bez wielkich kosztów ufundowała tablicę, nie pozbawiając go tym samym po śmierci symboli godnych rycerskiego rodu.
Epitafium z XVI wieku Hansa von Nemitz na zachodniej ścianie kościoła zadziwia doskonałym wykonaniem. Można tu dostrzec na niej najdrobniejsze elementy stroju rycerskiego: klamerki, paski, detale zbroi, koronki koszuli, szarfy.
Na południowej ścianie kościoła widnieje z kolei epitafium pokazujące dramat kobiety żegnającej zmarłe dziecko. Nagrobek Georga Nimitza także na południowej ścianie z 1576 roku ukazuje brodatego rycerza. Inskrypcja dowodzi, że Nimitzowie byli właścicielami Przerzeczyna i Gumina.
Na budynku przy kościele widnieje nagrobek dwojga dzieci z rodziny Seidlitz z 1582 roku. Dwa podwójne nagrobki dziecięce rodu Pfeil z XVI w umieszczone są na murze otaczającym kościół.
Epitafia barokowe w większości na południowej ścianie prezbiterium i przedsionka generalnie nie prezentują już postaci. Są to głównie literackie opisy dokonań zmarłych. Z XVIII wieku pochodzą tablice poświęcone związanej z podniemczańskimi wioskami:Kietlinem, Ligotą Małą, Nową Wsią Niemczańską i Ruszkowicami rodzinie słynnego poety i filozofa Daniela Caspera von Lohenstein urodzonego w Niemczy 25 stycznia 1635 roku.

Epitafium Heinricha von Niemitz † 1573

zdjecia/dzierzoniow wilkow/wilkow 01

Epitafium Christopha von Niemitz † 1571

Widok ogólny epitafium

Epitafia i płyty nagrobne na zewnątrz kościoła

Płyty i epitafia na zewnątrz kościoła Płyty i epitafia na zewnątrz kościoła Płyty i epitafia na zewnątrz kościoła
Płyty i epitafia na zewnątrz kościoła Płyty i epitafia na zewnątrz kościoła Płyty i epitafia na zewnątrz kościoła
Widok ogólny epitafium

Płyta nagrobna z herbem rodziny von Pfeil

Widok ogólny płyty

Płyta ngrobna z herbem rodziny von Pfeil, prawdopodobnie z XIV wieku.

Epitafium poświęcone Hansowi von Pfeil † 1588

Widok ogólny płyty

Epitafium w kształcie stojącego prostokąta przedstawia małżeńską parę fundatorów, klęczącą pod krzyżem ze złożonymi rękami. Nad postacią Chrystusa umieszczone herby z klejnotami i labrami. Górny prawy z niedźwiedzimi łapami i ptasim skrzydłem w klejnocie, to Pfeil, a drugi lewy, z rogiem jelenia po prawej stronie tarczy i ptasim skrzydłem po lewej oraz pawim ogonem w klejnocie, to herb rodziny Salisch.
Z tym zniszczonym epitafium związana jest pewna rodzinna opowieść. Tablica Hansa Pfeila wyróżnia się wśród innych fatalnym stanem. Łatwo się zorientować, że piaskowiec, który posłużył mistrzowi kamieniarskiemu, jest nędnej jakości. W porównaniu do innych tablic Niemitzów prymitywny jest także płytko rzeźbiony rysunek. Autorem zapewne nie był mistrz, ale raczej czeladnik kamieniarski. Okazuje się jednak, że Hans uchodził za utracjusza, któremu rodzina nie chciała urządzić pochówku, godnego rycerskiego rodu. W końcu nie doszło do aż takiego skandalu, jednak hulaka dostał tablicę marnej jakości.

Tekst pochodzi z książki Bożeny Mirek „Przerzeczyn Zdrój o mojej wsi opowieść”

Płyta nagrobna Elisabeth von Niemitz † 1552

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Elisabeth von Niemitz, z d. Kitschke von Gaumitz, żony Urbana von Niemitz zu Dirsdorf, zmarłej w 1552 roku.

Płyta nagrobna Urbana von Niemitz † 1566

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Urbana von Niemitz zu Dirsdorf (z Przerzeczyna), męża Elisabeth z d. Kitschke von Gaumitz, zmarłego w 1566 roku.

Płyta nagrobna Samuela Kitschke † 1570

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Samuela Kitschke zum Neudorf, zmarłego w 1570 roku.

Płyta nagrobna chłopca z rodziny von Niemitz

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna sześcioletniego chłopca z rodziny von Niemitz.

Płyta nagrobna Heinricha von Niemitz † 1573

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Heinricha von Niemitz (von Kosemitz) z Koźmic, zmarłego w 1573 roku.

Płyta nagrobna Georga von Niemitz † 1576

Widok ogólny płyty Fragment płyty

Płyta nagrobna Georga von Niemitz (auf Gaumitz) z Gunic, zmarłego w 1576 roku.

Płyta nagrobna Elisabeth von Niemitz † 1593

Widok ogólny płyty Fragment płyty

Płyta nagrobna Elisabeth von Niemitz, z d. Niemitz, żony Georga von Niemitz (auf Gamitz) z Gunic, zmarłej w 1593 roku.

Płyta nagrobna dzieci z rodziny von Seidlitz † 1582

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna chłopca i dziewczynki z rodziny von Seidlitz, zmarłych w 1582 roku.

Płyta nagrobna Georga von Brauchitsch † 1584

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Georga von Brauchitsch auf Neudorf (Nowa Wieś Niemczańska), zmarłego w 1584 roku.

Płyta nagrobna Paula von Seidlitz † 1584

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Paula von Seidlitz (auf Kuhnsdorf) z Podlesia, zmarłego w 1584 roku.

Płyta nagrobna Barbary von Niemitz † 1603

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Barbary Niemitz (auf Dirsdorf) z Przerzeczyna, z d. von Schindel, zmarłej w 1603 roku.

Płyta nagrobna Ernsta von Seidlitz † 1616

Widok ogólny płyty Fragment płyty

Płyta nagrobna Ernsta von Seidlitz (auf Kunsdorf) z Podlesia, zmarłego w 1616 roku.

Płyta nagrobna Barbary von Seidlitz † 1610

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Barbary von Seidlitz, córki Ernsta von Seidlitz (auf Kunsdorf) z Podlesia, zmarłej w 1610 roku

Płyta nagrobna Ernsta Friedricha von Seidlitz † 1617

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Ernsta Friedricha von Seidlitz, ośmioletniego syna Ernsta von Seidlitz (auf Kunsdorf) z Podlesia, zmarłego w 1617 roku

Płyta nagrobna syna Ernsta von Nimitz † 1614

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna syna Ernsta von Nimitz (auf Kunsdorf) z Podlesia, zmarłego w 1614 roku

Płyta nagrobna Johanna Georga von Seidlitz † 1614

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Johanna Georga von Seidlitz, syna Ernsta von Seidlitz (auf Kunsdorf) z Podlesia, zmarłego w 1614 roku

Płyta nagrobna Anny von Seidlitz † 1615

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Anny von Seidlitz, córki Ernsta von Seidlitz (auf Kunsdorf) z Podlesia, zmarłej w 1615 roku

Płyta nagrobna Hansa von Niemitz

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna Hansa von Niemitz z pocz. XVII wieku w stroju rycerskim z ośmioma herbami po obu stronach postaci.

Płyta nagrobna córki Bernharta von Brauchitsch † 1622

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna córki Bernharta von Brauchitsch auf Neudorf, zmarłej w wieku 18 lat w 1622 roku.

Płyta nagrobna chłopca z rodziny von Brauchitsch † 16...

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna chłopca z rodziny von Brauchitsch auf Neudorf, zmarłego w 16... roku.

Płyta nagrobna mężczyzny z rodziny von Pfeil

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna bez żadnych napisów, mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Pfeil. Natomiast matka była z rodziny von Seidlitz.

Płyta nagrobna kobiety z rodziny von Pfeil

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna bez żadnych napisów, kobiety z noworodkiem na poduszce z rodziny von Pfeil. ze strony matki pochodziła z rodziny von Schindel, natomiast ze strony ojca z rodziny von Seidlitz.

Płyta nagrobna czworga dzieci z rodziny von Pfeil

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna czworga dzieci z rodziny von Pfeil. Inskrypcja praktycznie nie do odczytania. Krój pisma wskazuje na płytę z XVI wieku.

Płyta nagrobna mężczyzny z rodziny von Kitschke

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Kitschke zum Neudorf z XVI wieku.

Płyta nagrobna dzieci Fridricha von Kaldenbrun

Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna dzieci Fridricha von Kaldenbrun z 1573 roku. Na płycie znajdują się cztery herby: von Kaldenbrun, von Porschnitz, von Stuschen oraz von Nimitz.

Płyta nagrobna Urbana von Nimitz † 1566

Widok ogólny płyty

NACH DER GEBURTIN
SV CHRISTI VNSERS HER
REN 1566 IAR IST IN
GOT SELIGLICH ENT
SCHLAFEN DER EDLE
EHREN RESTE VRBAN
VON NIMITZ ZV DIRS
DORF DEM GOT GNADE

Na dole duży herb rodziny von Niemitz.

Płyta nagrobna Anny Kitschke von Gaunitz † 1566

Widok ogólny płyty

IM 1566 IAR IST IN GOT
SELIGLICH ENTSCHLA
FEN DIE EDLEN TVGENT
SAME FRAW ANNA GEBOR
NE KITZKEN VON GAV
NITZ DES EDLEN EHRE
NES DEN CONTZ SOMMER
FEIDES VON TOMNITZ
EHUCHE HAVSFRAW D.G.G.

Na dole duży herb rodziny von Kitschke

Płyta nagrobna NN osoby z rodziny von Kitschke

Widok ogólny płyty

Płyta jest tak zniszczona, że trudno odczytać inskrypcję. Na dole duży herb rodziny von Kitschke

Płyta nagrobna Sabiny Nimitz von Diersdorf † 1565

Widok ogólny płyty

IM IAR 1565 IST IN GOT
SELIGLICH ENTSCHLA
FEN DIE EDLE TVGENT
SAME FRAV SABINA GE
BORNE NIMITZEN VON
DIERSDORF DES EDLEN
ERENVESTEN HANS NI
MITZ VON DIERSDORF ZU
ALDEN PATZKAW ELICHE
HAVSFRAV DER GOT GNA.

Na dole duży herb rodziny von Nimitz

Płyta nagrobna Samuela von Kitschke † 1570

Widok ogólny płyty

IM 1570 IAR DEN NEGS
TEN MONTAG NOCH MAN
FASTNACHT IST IN GOT VOR
SCHIDEN DER EDLE WOL
EHREN VESTE SAMVEL
KITSCHKE ZUM NEVDORF
AL HIE BEGRABEN DEM
GOT GENEDIG SEY AME

Na dole duży herb rodziny von Kitschke

Epitafium Johana Friedricha von Pfeil † 1715

Widok ogólny epitafium

Epitafium Johana Friedricha von Pfeil und Klein Ellguth, Pana na Dirschdorf, Vogelgesang u. Klutsch. (Ligota Mała, Przerzeczyn, Mieczniki i Kluczowa), urodzonego 10 czerwca 1651 roku a zmarłego 16 lutego 1715 roku.

Epitafium Hedwig Kotulinski

Widok ogólny epitafium

Stehe Stille
Lieber Leßer
Findestü, in der erde ruhen
die Hoch Edel gebohr. Fr. Fr.
Hedwig Kotulinskin geb. Sebottendorf
gewesene erb fraw zu Weichwitz
ach! welch ein groser versust
weil mit Ihr
Die Frömigkeit, die Sittsom u hold seligkeit
Der Todt Zügseich eingegrüfstet
Jedoch ist Ihr gütter Nahme
auf
dem Grabe dem Todt euf Flochen
und wohnet annoch auf der welt
In Ihrer Hinterlaßener Kinder
und gütter Freunde
Stetswehrendem
Bedachtnüs.

Epitafium rodziny von Pfeil

Widok ogólny epitafium

Na płycie epitafijnej wymienieni są:
Juliana Sedonia von Pfeil geb. von Kittlitz
Marie Elisabeth geb. von Prittwitz
Carl Friedrich von Pfeil auf Ob. u. Nied. Dirsdorf

Epitafium Anny Marii von Pfeil † 1693

Widok ogólny epitafium

Epitafium poświęcone jest Annie Marii von Pfeilin geb. von Kottulinskyn u. Hohe Heideberg Frau auf Dietzdorf, zmarłej 1 grudnia 1693 roku przeżywszy 38 lat 6 tygodni i 5 dni.

Epitafium Juliany Sophii von Pfeil † 1693

Widok ogólny epitafium

Płyta epitafijna praktycznie jest nieczytelna. Udało się jedynie odczytać i to z trudem, komu jest poświęcone.
Epitafium poświęcone jest Julianie Sophii von Pfeil u. Tschirschdorf, urodzonej 25 marca 1701 roku a zmarłej 30 stycznia 1759 roku. Na dole widnieje napis po łacinie:

NON VIVIT QUI MORI
NONDUM DIDICIT
ERGO DUCE MORIUT
VIVAS

Epitafium rodziny von Pfeil

Widok ogólny epitafium

Na płycie epitafijnej wymienieni są:
Carl Friedrich von Pfeil und Klein Ellguth
urodzony w styczniu 1695 roku a zmarły 11 marca 1767 roku.
Joachim Friedrich von Pfeil
und die Frau Müller
Juliana Hedwig geb. von Kittlitz
Frau Juliana Sophia von Tschierschdorf
Frau Sophie Charlotte verw. Marschal
Herr Carl Friedrich von Pfeil auf Wisoka
Frau Eva Maria verw. von Seidlitz geb. von Schweinitz
Friedrich Ludwig von Pfeil auf Dirsdorf

Epitafium Christina Küst † 1685

Widok ogólny epitafium

Epitafium poświęcone jest piekarzowi ze Świn Christianowi Küst, urodzonemu 27 marca 1657 roku a zmarłemu 3 lutego 1685 roku, przeżywszy 27 lat, 45 tygodni oraz 7 dni.

Epitafium Gottfrieda Oertel

Widok ogólny epitafium

Unter diesem Steine
ruhen die Gebeine
eines einzig geliebten Sohns
Gottfried Oertel
ist Sein Name
Dieser
Solte die Hoffnung und Stütze
sener betagten Eltern Seyn
welche Sind
der Vater
Friedrich Oertel
Feld Müller zu Dirsdorf
die Mutter
Susanna geb. Seyfertin.
Er war d. 30. Jan. 1753 als der
Erste von Zwillingen geboren.
Der Herr an den er geglaubt,
dem er gelebt, nahm Seine
theure Seele d. 19. Oct. 1781
da er Seinen Laut mit 28 Jahr.
8 Mon. endigte, in die
ewige Ruhe auf.

Epitafium Eleonory Elisabeth v. Posadowsky

Widok ogólny epitafium

Hier ruhen die Gebeine
Ihro Excellenz
der verw. Frau Generalin
Eleonora Elisabeth
Graefin v. Posadowsky
geb. Freiin v. Seidlitz u. Gohlau.
Sie war d. 9. Mart: 1702
zu Leipitz geboren
Die lezten 23 Jahre Ihres Lebens
brachte Sie allhier
als eine Selige und Stille Wittwe zu;
und Sellete Ihre Hoffnung
allein auf Gott.
Am 13. Jun. 1769
nahm Sie der HERR zu Sich
zum ewigen Ausruhen an Seinen Wunde
Ihres Alters 67 Jahre
3 Monate, 4 Tage

Epitafium Heinricha Siegmunda v. Kalkreuth

Widok ogólny epitafium

Hier ruhen die Ueberreste
Weyl Herrn
Heinrich Siegmund v. Kalkreuth,
geb. in Ulbersdorf
d. 16. Jan. 1713.
entschlafen
d. 28. Sept. 1785.
ein frommer und gottes furtiger
72 jahriger Greis,
rechtschaffen ohne Falsch,
ein Freund aller Menschen,
Sonderlich der Seinigen
ein Dulder durch 13 Jahre,
ein zwar armer,
aber durch Jesu Blut
begnadigter Sunder.

Friede Sey auf Seinem Grabe !

Epitafium Anny Ursuli Sommer

Widok ogólny epitafium

Hie hat
T: Fr Anna Ursula
geb. Bleijelin
T: Hr. Mc. Joh. Heinr. Sommers
Past. in Dirßd. = Treue Ehfrau
Nach dem Sie von hir auß Elterl. Hause
allwo Sie 1686 d: 13. Feb.: gebohre
1705 nach Bielwie. 1708 nach Dittersbach
u: 1711 wieder nach Dirßdorff
mit ihrem Mann gesogen
Ihm 2 Töchter in Bielw. gebohren
daselbst 1 vor angesand u: 1 hinterlassen
1713 d: 30 Maij 27. J. u. 15. W. alt
beim Grab ihrer Eltern
Seelige Ruhgefunden

Jer: XXXI * 3 *
Ich habe dichte und die geliebet
darum habich dich zu mir
gesogen
auß tanter Büte.

Epitafium Friedricha Grafa von Pfeil

Widok ogólny epitafium

Hier ruhet
Friedrich Ludwig Carl
Graf von Pfeil
durch 36 Jahre Patron der
...... Dirschdorfer evangelischen Kirche
gest. d. 25. Febr. 1857

Płyta jest popękana i mało czytelna

Epitafium Marii Koblitz

Widok ogólny epitafium

Hier Schlafet die Weyl
Frau Maria Koblitzin
geb. Heerhlotzin
Sie war d. 26. Jan. 1710 in Kunsdorf gebore
Im 19 Jahr heirathete Sie den
Siegmund Koblitz
Bauer und Ger. Verw. daselbst
Sie zeugte mit ihm in 30 Jahriger Ehe
2 Sohne
welche der Herr zu Sich genomen
und 1 Tochter
Starb letztern Jahre brachte Sie
als eine Wittwe die ihre Hoffnung
auf Gott Setzte
Bey ihrem lieben Schwieger Sohn
dem hiesigen Organisten Schubert
und Ihrer zaertl. geliebten Tochter
in der Stille zu.
Der Herr holte ihre Seele
d. 7. Febr. 1772. im 63 Jahre
da Sie Sanfte Schlief
zu ar ploetzlich aber Selig heim.

Sie schlief in Zu Wunden Sanfte ein
.... Soll auch Ihre ewge Ruhe Seyn.

Epitafium Friedericha Oertels

Widok ogólny epitafium

Hier ruhet die Hutte
eines brauchbar u. diensterligen lanes
Meister
Friederich Oertels
Erb- u. Feld Müllers zu Dirsdorf
Er ward Seinen Eltern,
George Oertel
Müller in Stein Kunzendorf,
u. Sybilla Loegelin
Anno 1718 d. 18. Mai geboren;
begab sich 1746. mit den Jungter
Susanna Seyfertin
aus Gross Knignitz in die Ehe;
lebte mit ihr 40. Jahr
u. zeugte 2. Sohne u. 2. Tochter,
hinterlaesst davon eine einzige Tochter,
Anna Rosina verehl. Bergerin;
u. ging d. 3. Mai 1786. in einem Alter
von 68 Jahr in die ewige Ruhe ein.
OHERR
.... Seine Geborne im Friede ruhen.

Epitafium Susanny Oertelin

Widok ogólny epitafium

Sieser Stein
bedechet die Siche einer .....
Susanna Oertelin
des neben Ihr ruhenden
Friedrich Oertels, Feld-Müllers allhier
geb. Ehegencsisin.
Sie war 1716 d. 28. Jan. geboren:
George Seyfert
Bauer in Gross Knignitz
und Rosina Daumannin,
ware Ihre Eltern.
Sie verband Sich im Jahr 1746 mit
gedachten Fr. Oertel
Zeugte mit ihm in 40. jaehriger Ehe 4. Kinder
u. hinterlaest eine einzige Tochter.
Sie ging ein zu Ihres Herrn Treude
d. 23. Jun. 1786.
in einem ALter von 70. Jahren O Erloeser !
Er weche dereinst ihre Leiber,
und nim Sie auf in die ewigen Hutten.

Epitafium Richarda Gottloba i Carli Luise Reiber

Widok ogólny epitafium

Epitafium poświęcone Richardowi Gottlobowi Reiber, urodzonemu 21 grudnia 1744 roku, który przez 35 lat był Pastorem w Przerzeczynie. Zmarł 14 maja 1819 roku przeżywszy 74 lata, 4 tygodnie i 21 dni. Oraz jego żonie Carli Luise Reiber z d. Liehr zu Constadt, urodzonej 25 listopada 1751 roku a zmarłej 18 maja 1817 roku przeżywszy 63 lata, 5 tygodni i 23 dni.

Epitafium Gottlieba Conrada

Widok ogólny epitafium

Epitafium poświęcone Gottliebowi Conradowi, urodzonemu 11 października 1696 roku,synowi Michaela Conrada oraz Barbary z d. Scholtzin, ożenionemu z Emilią Henriettą Nilschin z d. Wintzekin, zmarłemu 14 marca 1746 roku po przeżyciu 49 lat, 5 tygodni i 3 dni.

Epitafium Sigmunda Wientzek

Widok ogólny epitafium

Epitafium poświęcone Sigmundowi Wientzek, urodzonemu 4 maja 1674 roku a zmarłemu 4 maja 1742 roku

Epitafium rodziny von Pfeil

Widok ogólny epitafium

Bardzo zniszczone i praktycznie nieczytelne epitafium poświęcone rodzinie von Pfeil z herbami u góry rodzin von Pfeil oraz von Niemitz. Z tablicy można było jedynie odczytać małe fragmenty: Maria Elisabeth geb. v. Pfeil; Sigismund von Pfeil oraz datę 1768.

Epitafium NN rodziny

Widok ogólny epitafium

Kolejne bardzo zniszczone epitafium, którego środki są całkowicie nieczytelne. Jest to epitafium podwójne. Z lewej płyty udało mi się odczytać kilka imion:
Mathias 17 Jahr
Heinrich
Anne Marien
Anne Elisabeth
Melchior Eichorns, Pastor
Anna Magdalena
Natomiast prawa strona jest trochę mniej zniszczona, lecz również bardzo nieczytelna. Z niej udało mi się odczytać następijące fragmenty:
Herrn ............
Frau .......... von Ottitzin
Herrn .................. Seifershau
.........................65 Jahr
Frau .................... Hedwig geb. Hudin
........................ Janowitz u. Seifersdorff
Joachim ......... geb. 1665
Anna ............. geb. 1667
Joachim
Johanna
Heinrich
20 Januar 1674
Być może jest to epitafium poświęcone ofiarom jakiejś epidemii, kiedy na raz zmarło tyle osób.

Epitafium Gottfreda Bleyels

Widok ogólny epitafium

Begerestn
Leser zu erfahren
Was unter den füßen dieses stein
Verborgen
So wiße das hier verwahret Lige die Asche
Weyl. T. Herre Gottfred Bleyels
Eines Treuen Andächtigen und Mühlame Diener
Gottes Anfänglich zu Ulbersdorf in gros Pohlen
V IAHR Nachmahlen zu Aostersdorff im Wohlaisch
Fürstenthum VII IAHR. Denn alhier zu Dirsdorf VI
IAHR XIII Wochen III Tage. Der ein Sohn Gewesen
Weyl. Herre IOHANN BLEGELS Past. u. Sen: In Raute
und Fr. ELISABETH HOFMANN einer Tochter Weyl.
HERRE ZACHARIAE HOFMANS Past: u. Sen. Zur HERN
STADT. Ein Treuer Ehemann
Weyl. T. Fr. Rosinen einer Tochter Weyl. HERREN
IOSUAE LERCHENBERGERS Seelen Sorgerß in Rosters-
dorff Worden mit zwey Töchtern u. einem Tod
Gebohr. Sohne Wo von eine Tochter noch am Leben
Nachmalen Tit. Fr. URSULEN MAGDALENEN einer
Tochter Weyl. Tit. H. CHRISTOF FIKKELU Past. u. Sen.
zur HERRNSTADT von der er in Eistt Jährig= und
Drey Tägiger Ehe verbund: Verehret Worde mit V Söhne
und III Töchtern. davon III Söhne und 2 Tochter noch
In dießer Sterbligkeit D. XII Sept.
1691 nach 4 Tage zuvor als d. XIII Trinit. nach Denc
klich in Diese GOTTES HAUSE Beßchlosener Kirchen
Arbeit Sanft u. Seelig die Eitelkeit gewallet 50.
Jahr XXXIII Woche VI Tage, der hier eingeßetzte Cörpen
Erwarttet die Seelige vereinigung der von IESU Theuer
Erlösete u. in Ewige Herrligkeit gezogenen Seele

Geh Leßer, Geh und Bethe, Das Du Seyst
Bereit und Fröhlich nach zu gehn
In Stete seeligkeit.

Epitafium Ursuli geb. Brauchitschin

Widok ogólny epitafium

Nach der
Vermahnung
Syrachs Lay: 7v.37
Hat wolthater wisen an der o
Seligen Herren Vater und
Bruder die Hochwol Edelgeborne
Viel Eyren- und tugend Reiche Jung
Frau Ursula geborne Brauchitschin von
und auf Neudorf, und beider grabmahle
Aufgerichtet Anno 1666.
Zur Zeit des lehn Abfalls ihres Vater
lichen gutts Neudorf sich also gesegnende
So ruhet nun alhir in diser Erden kammer
Ihr liebsten tneinigen vierschlaffel allen Jammer:
Von Euch werd ich getrennt Zu
Ruhn an disem Ortt,
Gott aber bringt uns balt
Zusamn inss Himmels pfortt.

Napis wokół płyty jest następujący: Anno 1633 umb michaelis, ist in gott verschiden der wol Edel geborne und gestrenge Herr Bernhatitsch und Brauchitschdorff auf Neudorff, seines alter 54 Jahr dessen Seele gott ewig trosten wolle.

Po rogach umieszczone są herby: w lewym górnym von Brauchitsch, w prawym górnym von Schmoltz, w lewym dolnym von Kreiselwitz, w prawym dolnym von Schweinichen.

Epitafium Christofa von Brauchitsch

Widok ogólny epitafium

Welche
der Gesit gottes
treibet, die sind gottes
Kinder; sind wirden Kinder
so sind wir auch Erben nemhlich
gottes Erben und mit erben Christi
so wir anders mit leiden auf das wir
auch mit zur Herrligkeit Erhaben
werden dieser Zeit leiden ist derr
Herrlig Zeitnicht werth die an uns
sol offenbahret werden. Zum
Romern im 8 Cap.
Ich hab nun vber wundenn
Creutz leidenang stund hoth:
durch Jesu blutt und wunden
Binich versohnt mit gott
diser linien letzter lehns
Erbe auf Neudorf, seines
alters 53 Jahr, 3 mon: dem
Gott alt gnaden werden

Napis wokół płyty jest następujący: Anno 1666 den 26 Hofnung dem gott entschlaffen, der Hoch woledel gebornen ............ Herr Christof von Brauchitsch

Po rogach umieszczone są herby: w lewym górnym von Brauchitsch, w prawym górnym von Somerfelt, w lewym dolnym von Schmoltz, w prawym dolnym von Rott Kirch.

Epitafium Jeremiasa Scholtz

Widok ogólny epitafium
Widok lewej części epitafium

Mein Leser
An dieser Stätte
Ruhet ein wachsamer
Wächter
Den Gott Zu einem wächter
Dreijer Gemeinen gestzt
beij welchen Er
mit Lehre Straffe u: vermahne
nicht umb sonst gewachet
sondern Seine Hime wie eine
Posaune
Zur Zeit u: Zur un Zeit
26 Jahr lang
Unermüdet hören laßen
darumb im Rath der Theil=wächter
beschloßen worden
Ihnin die Zahl derselben
auf Zunehmen
und Dein Trelieswachen
mit einer Seel=Ruhe
beij den Fenigen
welches Leuchten wie des Himels
glantz und wie die Sterne
immer u: Ewiglich
Zu belohnen

Napis wokół płyty jest następujący: Jeremias Scholtz geb=am Tage Benedictus 1656 in Poln=Lischawaw Palt Zu Neud 1685 zu Runitz 88 Dirsd: 92 der Mchastchin OHIS d=27 Nov. 1685 ward nach .......... Himel gefordet 1711 d: 15 Juni Im 56 J= S= Alt=

Epitafium Kathariny Scholtz

Widok ogólny epitafium
Widok prawej części epitafium

Dieser
un Sertheilte Stein
Stellet dir Zugleich
dass An denchendar
Liner Trauen
Welche von Gott
Nicht nur durch Geburth
und Wiedergeburth
Sondern auch durch ver Ehligung
Zu einer Tuem warischen
Priesterin Erwehlet, ward
Erwehlet
Sie erlangte den Nachklang
Dass Sie ihre Erwehlung
durch Treuegegen ihr Geschwister
durch gutte Aufer Slehung
ihrer Kinder
durch Behorsam gegeis Ire Eheman
durch Ehr forche gegen ihre Eltern
durch Glauben Liebe Hoffnung
gegen GOTT
Beizaller ihrer Berufs
Andachts
Kranckheits
und Todes Arbeit
....................

Napis wokół płyty jest następujący: Regina Katharina verwit= Scholtzin geb. Somme...... Tage Martin 1668 in ....... Herrn u= Eltern durch Er Sellgung 1 Sohn u: 7 Töch: Es weichete ihr aber 1 Tocht= u: 1 Enckel in dass Grabe in dar ein Sie 1712 d= 4 Mertz 44 J. alt gest.

Epitafium Anny Elisabeth von Rhor

Widok ogólny epitafium

Bardzo zniszczone i trudne do odczytania epitafium Anny Elisabeth Rhorin geb. Kottulinsky, żony Johanna Friedricha von Rohr urodzonej w 1652 roku w Witowicach (Weigwitz) a zmarłej 2 października 1687 roku w Nowej Wsi Niemczańskiej (Neudorf).

Epitafium Carla Leuten

Widok ogólny epitafium

Bardzo zniszczone i praktycznie nie do odczytania epitafium prawdopodobnie Carla Leuten, urodzonego w 1697 roku w Bresa a zmarłego w 1739 roku.

Epitafium Carola Gustava de Lohenstein

Widok ogólny epitafium

Przepiękne ale trudne ze względu na stan zachowania do odczytania epitafium Carola Gustava de Lohenstein, zmarłego 28 lipca 1705 roku.

Epitafium Johanna Christiana von Lehenstein

Widok ogólny epitafium

Wspaniałe epitafium Johanna Christiana von Lohenstein auf Kl. Ellguth u. Neudorf, urodzonego 3 stycznia 1669 roku a zmarłego 30 października 1723 roku po przeżyciu 54 lat, 9 tygodni i 3 dni. U góry w lewym rogu znajduje się herb von Gellhorn a po prawej stronie von Lohenstein.

Epitafium Hanssa Christiana von Lehenstein

Widok ogólny epitafium

Mocno zniszczone epitafium Rittera u. Herrn Hanssa Christiana von Lohenstein auf Kl. Ellguth u. Neudorf, urodzonego 30 września 1673 a zmarłego 7 maja 1742 roku.

Epitafium NN osoby lub rodziny

Widok ogólny epitafium

Kompletnie zniszczone podwójne epitafium NN osoby lub rodziny.

Płyta nagrobna Johana Krause

Widok ogólny płyty

Johan Christph
Krause
geb. d. 13. April
1752
zu Neusaltz
ging heim
in Dirsdorf
d. 1. July,
1764.

Grobowiec rodziny von Oheimb

Widok ogólny grobowca Fragment grobowca
Herb rodziny von Oheimb
Płyta epitafijna dzieci von Oheimb

Inskrypcja wokół płyty: ADOLPH VON OHEIMB DEREINST GLÜCKLISTER GATTE UND VATER VORLOR IM LAUFE WENIGER WOCHEN SEIN IHM EINZIG VERBLIEBENES KIND UND DIE TREUSTE TREFLICHSTE GATTIN UND WARD SO ZUM UNGLÜCKLICHSTEN MANNE GEMACHT:

Inskrypcja dolna: HIER RUHET IN GOTT MEINE GELIEBTE GATTIN TERESE GEB. VON EHMONT GEB. ZU WIEN V*IVLI*MDCCCIX UND GEST. V*SEPT.*MDCCCLIV MIT IHREM LANGST VERSTORBENEN TÖCHTERLEIN THERESE UND IHREM SOHN ADOLPH GEB: XVI*IAN:*MDCCCXXX DEN SIE .... SELBST SCHON ANGELANGT BEI DER PFORTE DES TODES .... AM VII*IVNI*MDCCCXLIV. NOCH SCHEIDEN SAH.

Płyta nagrobna Adolpha von Oheimb

Hier ruhet in Gott
unser geliebter
Gatte und Vater
Adolph
von Oheimb
geb. d. 11. April 1802.
gest. d. 8. Juli 1870.

Płyta nagrobna Emilie von Oheimb

Und seine Gemahlin
unsere geliebte
Mutter und Grossmutter
Emilie
von Oheimb
geb. von Poser
u. Gross-Nädlitz
geb. d. 27. August 1819.
gest. d. 17. April 1905.

Mauzoleum rodziny von Bissing

Widok ogólny Mauzoleum
Herb nad drzwiami Mauzoleum
Wprawdzie Mauzoleum wybudowane zostało dla rodziny von Bissing lecz w herbie nad drzwiami oprócz oznaczeń herbowych von Bissingów są również znaki herbowe rodziny von Pfeil.
Dekoracyjne oznaczenia budowlane Dekoracyjne oznaczenia budowlane
Drzwi do Mauzoleum

Mauzoleum rodziny von Pfeil

Widok ogólny Mauzoleum
Herb na drzwiami rodziny von Pfeil Napis nad drzwiami
Fragment wnętrza Mauzoleum

Warlich
Wahrlich ich sage euch
Wer an mich glaubet
...... hat das einige Leben
..........................Porównując wykaz zrobiony przez Hansa Lutscha pod koniec XIX wieku ze stanem dzisiejszym, zobaczymy iż brakuje kilku płyt nagrobnych. Ale jak pisze w swojej książce o Przerzeczynie Bożena Mirek, mogły one zostać w 1979 roku zasypane w podziemiach kościoła i przykryte nową posadzką.

Pozwolę sobie w tym miejscu napisać parę słów o pani Bożenie Mirek. Zna historię Przerzeczyna jak nikt inny, zresztą napisała o nim książkę. O epitafiach napisała niewiele, piąte przez dziesiąte. Lecz nie o to chodzi. Mam do niej pretensje, że jak do tej pory nie postarała się załatwić z władzami kościoła aby przy każdej płycie nagrobnej lub epitafium umieścić małą tabliczkę z krótkim napisem, kogo ona dotyczy. Turyści chodzą i patrzą jak na malowane wrota i nic poza tym. A przecież to jest nasza wspólna historia. A może obawia się, że jak będą tabliczki, to straci pracę jako przewodniczka? Wątpię, bowiem zasób jej wiedzy jest ogromny i nie można tego porównywać do malutkich tabliczek.

Epitafia i płyty nagrobne widziane obiektywem Marioli Nagody

Ogólny widok płyt nagrobnych Ogólny widok epitafium
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok epitafium Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyt nagrobnych Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok epitafium Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyt nagrobnych Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyt nagrobnych Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej
Ogólny widok płyt nagrobnych Ogólny widok grobowca Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok epitafium
Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok płyty nagrobnej Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium Ogólny widok epitafium
Widok fragmentu epitafium
Ogólny widok na epitafia

Zamknij okno