Kościół p.w. Apostołów Szymona i Tadeusza Judy

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół Apostołów Szymona i Tadeusza Judy jest jednym z najstarszych zabytków na Ziemi Głogowskiej. Po raz pierwszy został wymieniony w dokumentach w 1201 roku. W obecnej formie pochodzi z XVI wieku, kiedy to dokonano jego znacznej przebudowy. Murowany z cegły. Z pierwszego założenia zachowała się północna ściana od łuku tęczowego do wieży z zamurowanym portalem. Obecnie jest to jednonawowa oskarpowana budowla ze sklepieniami o układzie krzyżowo - żebrowym w prezbiterium i sieciowym w nawie. Z późnego średniowiecza pochodzi kruchta dostawiona do południowej ściany nawy, z ozdobnym szczytem z gotyckimi rzeźbami we wnękach. W czasach nowożytnych do prezbiterium dostawiono zakrystię.Obok kościoła stoi figura Jana Nepomucena datowana na 1729 rok. Na wschód od kościoła przy murze cmentarnym zlokalizowane jest mauzoleum pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku. Prostokątne , zbudowane z cegły , otynkowane. Brak elementów nagrobnych w złym stanie technicznym.

Epitafium Frantza Lerch † 1758

Ogólny widok epitafium

Epitafium proboszcza parafii w Jaczowie i Brzostowie, Frantza Josefa Lerch, urodzonego w 1695 roku w Nysie a zmarłego 30 września 1758 roku w Jaczowie. Przez 24 lata był tutejszym proboszczem. Zanim siły natury nadwyrężyły płytę epitafijną, inskrypcja brzmiała następująco:
Alhier Ruhet der Hoch= Wohl= Ehrwürdige Hoch=Edle und Hochgelährte Herr Franty Jos. Lerch des Hochfürstl. und Bischöfl. Comissariats Glogauschen Fürstentums Assessor und Pfarr in Jaätsch und Brostau. Die Stadt Neiss gab Ihm daß Tage Licht, Ollmitz die Studia. Nachdeme Er durch 16 Jahr ein Seelen eyfriger Capellan gewesen, war die Pfarrthey in Jätsch seine Zeitliche Belohnung. Und alß Er durch 24 Jahr in Allerley vor Fällen seine Schäfflein unermüdet geweidet, heschloß Er 1758 d. 30. Septbr. früh umb 3 Uhr im 63. Jahr seines Alters die Tage seine Lebens. Der Todt hat Ihn Zwar unsern augen entzogen, sein Gedächtnis aber bleibet Immer Seye seiner ingedendt im Gebeth, und stelle dir vor, du wirst deinem Hirten nachfolgen.
Reqviescat in pace. Amen

Epitafium Caspara Sartoriusa † 1693

Ogólny widok epitafium

Epitafium Caspara Sartoriusa, proboszcza Jaczowa i Brzostowa, urodzonego w 1645 roku w Głogowie a zmarłego 21 stycznia 1693 roku w Jaczowie i tutaj pochowanego. Był tutejszym proboszczem w latach 1672 - 1693. Inskrypcja na płycie epitafijnej brzmi następująco:
ADMODUM REVERENDO PRAENOBILI AC EXIMIO DOMINO CASPARO SARTORIO, INSIGNIS COLLEGIATAE MAJORIS GLOGOVIAE CANONICO ET IN JÄTSCHAU ET BROSTAU PER VIGINTI ANNOS PAROCHO, VIRO INTEGRO, SIMPLICI ET RECTO ANNO DOMINI 1693 DIE 21 JANUARII PIE DEFUNCTO QUINQUAGENARIO HAEREDES EJUSDEM ANIMAE BEATUDINEM, CORPORI REQUIEM ET AD VITAM AETERNAM RESURRECTIONEM.

Epitafium Johanna Jantke i jego żony Dorothee

Ogólny widok epitafium
Widok płyty inskrypcyjnej Widok dolnego fragmentu epitafium

Epitafium Johanna Matthiasa Jantke, bauera, urodzonego w 1732 roku a zmarłego w wieku 71 lat w 1803 roku oraz jego żony Dorotheee Jantke zd. Graup, urodzonej w 1738 roku a zmarłej w 1786 roku w wieku 48 lat. Napis na płycie inskrypcyjnej brzmi następująco:
Allhier schlimmern ungestört bis zum Auferstungsmorgen unsre lieben Eltern, der Ehrengeachte Johann Matthias Jantke, Bauer, Gerichtsmann und Kirchenvorsteher in Jätschau, gebohren im Jahre 1732, gestorben 1803, war alt 71 Jahr, und die Tugendhatte Dorothea Jantke geborene Graupin, gebohren im Jahre 1738, gestorben 1786, war alt 48 Jahr. Sanft ruhe ihre Asche. Ihr Andenken wird uns dankbaren Kindern stets verehrenswert seyn, und nur der Gedanke des Wiedersehens beruhigen. Sie sollen ruhen von ihren Arbeiten, den ihre Werke folgen ihnen nach. Off. XIV, v. 13.

Epitafium Antona Krumke † 1801

Widok ogólny epitafium Widok płyty inskrypcyjnej

Epitafium Antona Krumke z Ruszkowic, urodzonego 22 stycznia 1741 roku a zmarłego 8 czerwca 1801 roku mającego 60 lat, 4 miesiące i 16 dni. Treść inskrypcji na płycie brzmi następująco:
Denkmal des Rechtschaffnen Gatten, Vaters und Menschenfreunds Anton Krumke, gewesener Branndweinbrenner in Rauschwitz. Gebohren wurde er Anno 1741 den 22. Jan. und starb 1801 den 8. Juny. Sein Erdenleben war 60 Jahr, 4 Mon., 16 Tage.

Epitafium Anny Cornelius † 1797

Widok epitafium na tle muru Widok samego epitafium

Epitafium Anny Marii Clary Cornelius zd. Conrad, żony Johanna Christiana Corneliusa, posiadacza ziemskiego w Ruszkowicach, zmarłej w wieku 61 lat i 5 miesięcy 20 czerwca 1797 roku, po przeżyciu w małżeństwie 33 lat i 5 miesięcy. Treść inskrypcji brzmi następująco:
Hier ruhet Anna Maria Clara vereh. Cornelius geb. Conradin. Sie lebte mit ihrem Ehegatten Johann hristian Cornelius, Bauergutsbesitzer in Rauschwitz im Ehestande 33 Jahr, 5 Monate. Sie Liebte Ihn wie ihre eigene Seele. Kinder danken ihr ewig für gute Erziehung. Dienstboten laßen wegen guten Lehren Thränen auf ihr Grab fließen. Starb den 20. Junz 1797 in Alter 61 Jahr 5 Monath.

  • Przy opisach treści epitafiów korzystano z książki Hermanna Hoffmanna - Die Kierchen in Jätschau und Brostau - Glogau 1936.

Figura św. Jana Nepomucena

               

Barokowa figura św. Jana Nepomucena.

Krzyż pokutny

               

Krzyż pokutny inaczej zwany krzyżem pojednania pomiędzy zabójcą a rodziną zamordowanego, umieszczony w murze.

Wnętrze kościoła

A teraz czas zajrzeć do wnętrza kościoła. Obejrzymy je dzięki wspaniałym zdjęciom Danuty i Marka Juszczuk.

Zamknij okno