Kościół p.w. św. Bartłomieja

Widok ogólny kościoła Widok ogólny dzwonnicy

Kościół św. Bartłomieja jest jednym z najstarszych kościołów Ziemi Głogowskiej . Gotycki, zbudowany z kamienia polnego i cegły przed 1366 rokie., kiedy to wymieniono go po raz pierwszy. Przebudowany w 1587 roku z inicjatywy protestanta Joachima von Berge . Kruchta i zakrystia pochodzą z 2 połowy XIX wieku.Jedyną nawę, zakończoną kwadratowym prezbiterium, przekrywa sklepienie krzyżowo - żebrowe. W wyposażeniu gotycka , kamienna chrzcielnica z XIV wieku, barokowy chór , rokokowa ambona. W latach 1530-1653 kościół był użytkowany przez ewangelików.

Płyty nagrobne małżeństwa Füllborn

Ogólny widok płyty

Dwie znajdujące się obok siebie płyty nagrobne małżeństwa Füllborn. Lewa poświęcona Johannowi Heinrichowi Füllborn, urodzonemu 20 września 1777 roku a zmarłemu 7 grudnia 1854 roku w wieku 77 lat, 2 miesięcy i 14 dni oraz prawa poświęcona jego żonie Marii Elisabeth Füllborn zd. Linke, urodzonej 20 listopada 17770 roku a zmarłej 12 marca 1842 roku.

Nagrobek Karla Lochnera

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Karla Lochnera, tutejszego proboszcza. Płyta jest bardzo nieczytelna.

Płyta nagrobna Carla Rittera † 1838

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna tutejszego proboszcza Carla Rittera, urodzonego 1 stycznia 1776 roku a zmarłego 7 października 1838 roku.

Krzyże pokutne

Widok ogólny krzyża Widok ogólny Krzyża

Dwa krzyże pokutne z XIV - XVI wieku, wmurowane od północy w ścianę przybudówki.

Zamknij okno