Kościół p.w. św. Michała Archanioła

Kościół św. Michała Archanioła. Wzmiankowany jest już w 1323 roku. W XV wieku powiększony został o wieżę i zakrystię . Murowany z kamienia polnego i cegły, wieża i szczyt wschodni z cegły . Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo - żebrowym (z 1711 roku), nawa kolebkowym . Zachowane gotyckie ostrołukowe portale w ścianie zachodniej wieży i w przejściu z kruchty pod wieżę do nawy. Wschodni szczyt prezbiterium bogato zdobiony blendami i sterczynami. Wystrój wnętrza późnobarokowy z XVIII wieku.

Dawny cmentarz

Przykościelny cmentarz dawnych mieszkańców Nilbau,

Zamknij okno