Kościół p.w. Nawiedzenia NMP

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok wieży kościoła

Kościół w Piersnej jest kościołem filialnym parafii w Rzeczycy dekanatu Głogów–Wschód. Do 1945 r. był to kościół parafii Rietschütz (Rzeczyca) archiprezbiteratu Hochkirch (Grodowiec,1949-1991 - Wysoka Cerkiew).
Kościół został po raz pierwszy wymieniony w źródłach w 1259 r. Istniejący obecnie budynek wzniesiony został w stylu gotyckim w XV w., być może z wykorzystaniem murów budowli wcześniejszych. Jego kubatura wynosi 2 200 m3, powierzchnia użytkowa 240 m2. W czasie wojny trzydziestoletniej kościół był ostrzelany, a 13 XI 1635 został spalony. Odbudowywano go kilkadziesiąt lat. Prawdopodobnie wówczas zmieniono kształt otworów okiennych: okna gotyckie zachowały się jedynie w wieży. W ścianie południowej nawy i w zachodniej części wieży przetrwały także do naszych czasów dwa gotyckie portale. Do budowy wieży użyto częściowo głazów narzutowych i żelaziaków. Dzwon pochodzi z 1601 r. Budowla jest zaopatrzona w filary przyporowe i nieprzesklepiona. Wnętrze kościoła jest bogato wyposażone w stylu późnego baroku i rokoko. Szczególnie cenną jest zachowana w głównym ołtarzu rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1400 r. Jest to najstarsza tego typu rzeźba na Ziemi Głogowskiej.
W okresie reformacji kościół przejęli protestanci. 22 I 1654 został on przywrócony katolikom. Przez kilka wieków był celem licznych pielgrzymek, które po przerwie w czasach reformacji, przywrócono po 1688 r. Pielgrzymki te, ku czci Nawiedzenia NMP, odbywały się co roku przez tydzień, od dnia 2 lipca.

  • Tekst pochodzi z portalu Glogopedia Internetowa Encuklopedia Ziemi Głogowskiej.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • 8 Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für drei Ritter, drei Frauen, zwei Mägdlein aus der Zeit von 1566 bis zum dreißigjährigen Kriege, meist ganz verkommen.
  • Rococo-Denkmal für die verwittwete Freiin von Melling + 1766.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Epitafium Anny von Melling † 1766

Ogólny widok epitafium
Ogólny widok herbu von Melling

Barokowe epitafium wdowy Anny Elisabette von Melling zd. von Fastmann, urodzonej 1 lipca 1700 roku a zmarłej 1 lipca 1766 w Czernicy.

Hier ruhet
die Hoch und Wohlge=
bohrne Frau Anna
Elisabette verweittebte Freyin
von Melling, gebohrne von
Fastmann
Sie war gebohren 1700.
d. 1. Julij und starb 1766.
d. 1. Julij in Tschirnitz

Płyta nagrobna NN kobiety † 1600

Ogólny widok płyty
Widok herbu rodziny von Redern Widok herbu rodziny nieustalonej
Widok herbu rodziny von Stosch Widok herbu rodziny von Stessel

Płyta nagrobna NN kobiety w uroczystym stroju, zmarłej 22 marca 1600 roku. Płytę zdobią cztery herby. Ojczyste to: von Redern i von Stosch oraz macierzyste: górny nieustalony a dolny von Stessel.

Płyta nagrobna NN mężczyzny † 1617

Ogólny widok płyty
Widok herbów ojczystych Widok herbów macierzystych
Widok herbów ojczystych Widok herbów macierzystch

Płyta nagrobna NN mężczyzny w stroju rycerskim zmarłego 17 kwietnia 1617 roku. Z płyty można jeszcze odczytać iż zmarł on w wieku 67 lat a u dołu płyty widoczne wyrazy "von Langenaw und Wendritz".

Płyty nagrobne dwojga dziewczynek

Ogólny widok płyt

Płyta nagrobna NN dziewczynki

Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty z herbami

Płyta nagrobna NN dziewczynki, zapewne młodszej, prawdopodobnie z XVI wieku.

Płyta nagrobna NN dziewczynki

Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty z herbami

Płyta nagrobna NN dziewczynki, zapewne starszej, prawdopodobnie z XVI wieku.

Płyty nagrobne na ścianie kościoła

Ogólny widok płyt

Płyta nagrobna NN mężczyzny † 1566

Ogólny widok płyty
Widok herbu ojczystego Widok herbu macierzystego
Widok herbu ojczystego Widok herbu macierzystego

Płyta nagrobna NN mężczyzny w stroju rycerskim zmarłego w dzień św. Marcina 11 listopada 1566 roku.

Płyta nagrobna NN kobiety

Ogólny widok płyty
Widok herbów górnych Widok herbów dolnych

Płyta nagrobna NN kobiety, być może żony mężczyzny w stroju rycerskim zmarłego w 1566 roku, ubrana w strój uroczysty.

Płyta nagrobna NN mężczyzny

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN mężczyzny w stroju rycerskim, prawdopodobnie z początku XVI wieku.

W tym miejscu pragnę napisać kilka słów krytycznych pod adresem Hansa Lutscha, który niby bardzo dokładnie opisywał zabytki na Śląsku. Skoro robił to dokładnie, to dlaczego nie spisał inskrypcji, choć ponad sto lat temu była ona w jeszcze dobrym stanie i łatwa w odczycie. To samo dotyczy hrabiego Hoverdena, który w ogóle nie opisał tej miejscowości a znajdują się w niej przecież wspaniałe zabytki w postaci płyt nagrobnych.

Płyta nagrobna Julie Guischard † 1840

Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty z herbem

Płyta nagrobna Julie Guischard, właścicielki ziemskiej z Piersnej, urodzonej 10 lutego 1804 roku a zmarłej 4 października 1840 roku. Na płycie wyryty jest przepiękny herb z koroną.

Płyta nagrobna Marii Brokade † 1845

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii Emmy Otilie Brokade, córki F. Brokade z Czernicy, urodzonej 29 stycznia 1839 roku a zmarłej 10 marca 1845 roku w wieku zaledwie sześciu lat.

Płyta nagrobna Theodora Müllera † 1867

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Theodora Richarda Müllera, syna właścicielki z Piersnej Jengler, urodzonego 7 lutego 1849 roku a zmarłego 27 marca 1867 roku.

Płyta nagrobna Johanna Jenglera † 1861

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Johanna Augusta Nicolausa Jenglera, właściciela ziemskiego z Piersnej, urodzonego 7 grudnia 1829 roku a zmarłego 14 stycznia 1861 roku.

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN osoby z całkowicie niewidocznym napisem.

Zamknij okno