Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętgo

Ogólny widok kościoła Ogólny widok kościoła

Pierwsza wzmianka o Bogdanowicach pochodzi z roku 1218. Do XVI w. należała do rycerzy Bohdanowskich, potem do innych szlacheckich rodów.
Stary kościół zbudowany przed reformacją pod wezwaniem św. Krzyża zachował się w formie początkowej do 1840r. W tym roku usunięto sufit deskowy i zastąpiono go sufitem trzcinowym. W 1855r. wieża otrzymała nową kopułę, bo starą uszkodził piorun, w 1875r. dach kryto łupkiem. W 1910r. za proboszcza Swobody zbudowano nowy kościół za sto tys. marek. Ze starego kościoła pozostała wieża, ale otrzymała nową nasadę. Prezbiterium wysunięto dalej na wschód, aby było więcej miejsca.
Godny uwagi jest, uważany za cudowny, obraz Matki Boskiej Bolesnej z Monasterzysk z XVII wieku przywieziony przez przesiedleńców z Kresów Polskich po 1945 r.
W ściany muru cmentarnego wmurowano renesansowe kamienne płyty nagrobne rodziny Bohdanowskich ze Ślimakowa (XVI w.) z inskrypcjami morawskimi i niemieckimi.

Płyty nagrobne rodziny Bohdanowskich

Widok ogólny płyt

W ścianę muru cmentarnego wmurowane płyty rodziny Bohdanowskich.

Płyta nagrobna Girziego Bohdanowskiego i jego żony Marii

Widok ogólny płyty

Wmurowana w ścianę muru cmentarnego płyta nagrobna Girziego Bohdanowskiego ze Slimakowa i jego żony Marii Czech.

Płyta nagrobna Wolffa Bohdanowskiego i jego żony Sybilii

Widok ogólny płyty

Wmurowana w ścianę muru cmentarnego płyta nagrobna z czeskimi i niemieckimi inskrypcjami Wolfa Bohdanowskiego ze Slimakova i jego żony Sybilli z domu Hundt.

Zamknij okno