Kościół p.w. św. Wacława

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Ruina kościoła cmentarnego p.w. św. Wacława. Obecny wzniesiony w 1688 roku z fundacji Waleriana z Wrbna, na miejscu poprzedniego drewnianego. W roku 1858 odnowiony i częściowo przekształcony. Zniszczony w czasie działań wojennych w 1945 roku. Orientowany. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte ścianą prostą, przy nim od pn. zakrystia. Szersza nawa na rzucie prostokąta z kwadratową wieżą od zach. Pod prezbiterium krypta. W prezbiterium sklepienie kolebkowe o łuku obniżonym z lunetami, zapewne w. XVIII. W zakrystii sklepienie żaglaste. W nawie pierwotnie strop. Otwór tęczy oraz okna zamknięte półkoliście. Okna we wnękach zamkniętych segmentowo. Wejście zamknięte półkoliście, do zakrystii ostrołukowe, nowsze. Na zewnątrz korpus i wieża opięte szkarpami. W dolnych kondygnacjach wieży okienka strzelnicze, w górnej, o ściętych narożnikach, neoromańskie okna bliźnie. Płyta nagrobna Wacława Cypriana z Wrbna (zm. 1696), marmurowa, inskrypcyjna z kartuszem herbowym.

  • Tekst pochodzi z książki Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, tom VII, województwo opolskie pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego, zeszyt 2 - powiat głubczycki, Warszawa 1961.

Płyta nagrobna Wenceslavsa Valerianvsa † 1696

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, marmurowa z kartuszem herbowym Wenceslavsa Valerianvsa z Wrbna, zmarłego w 1696 roku. Na prawym boku płyty wyraźny napis: WENCESLAVS VALERIANVS S. R. IMPERY. COMES. A. WIRBEN.

Zamknij okno