Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Miejscowy kościółek zbudowany został w 1740 r., a jego wieża w 1899 r. W kruchcie kościoła znajdują się dwie kamienne renesansowe płyty nagrobne z herbami i nieczytelnymi napisami oraz płaskorzeźbami przedstawiającymi dzieci zmarłe w 1593 i 1598 r. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w.

Płyta nagrobna NN dziewczynki † 1593

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN dziewczynki zmarłej 28 lutego 1593 roku.

Płyta nagrobna NN dziewczynki † 1598

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN dziewczynki zmarłej w 1598 roku

Zamknij okno