Kościół p.w. św. Bartłomieja

Ogólny widok kościoła Ogólny widok kościoła

Związki grobnickich joannitów z Dzierżysławiem datują się od 18 lipca 1256 r., kiedy to ołomuniecki podkomorzy ziemski Pardus z Horki oddał im swoją część wsi w formie pokuty za grzechy. W 1311 r. - po odkupieniu przez szpitalników majątku od głubczyckiego mieszczanina Johana Czesnitza - cała wieś stała się własnością zakonu. Świątynia stanęła tutaj w następnym stuleciu.
XV-wieczny kościół św. Bartłomieja w Dzierżysławiu spłonął pod koniec wojny trzydziestoletniej. Kroniki informują, że w roku 1641 budowla była kompletnie zrujnowana. Podnoszony był ze zgliszczy przez kolejnych właścicieli osady – m.in. rodzinę Poppen, która miała tutaj także swój pałac, hrabiego Larisch i spokrewnionych z nim Rudzińskich.
Kościół jednak był mały i po I wojnie światowej poczyniono starania by go rozbudować. Przez wojnę i inflację zostało to opóźnione i nowy plan ruszył dopiero po wojnie. W 1936 roku powstał nowy kościół na bazie starego, pozostało prezbiterium i wieża. Jedno wejście było przez wieżę. Były tam trzy okrągłe okna z kolorowego szkła z wizerunkami patronów poszczególnych stanów: św. Izydor, św. Alojzy, św. Florian. Kościół powstał na bazie wschodu i zachodu, tak orzekł konserwator. Budował go budowniczy z Bytomia. Dla tych, którzy sponsorowali budowę powstała księga, wpisywano tam również tych, którzy pracowali bezpłatnie. Listy te są zamurowane w grobowcu w starym prezbiterium, inne źródła podają, że w wieży kościoła.
W kwietniu 1945 w wyniku bombardowania ucierpiała prawa strona Madonny w kaplicy św. Marii, mocno ucierpiała Droga Krzyżowa, ławki zostały wyrwane, a część z nich spalona. Zniszczone zostały organy i tabernakulum z głównego ołtarza, otwierany siłą przez rosyjskich żołnierzy. Kościół miał cztery dzwony, ale wieża nie wytrzymywała ciężaru i trzy trzeba było wywieźć. W 1866 roku do Dzierżysławia przybyły siostry zakonne kongregacji św. Elżbiety, zajmowały się chorymi, dbały o kościół, a od 1910 roku prowadziły przedszkole, klasztor został odbudowany w 1909 r. W 1946 roku nowi mieszkańcy Dzierżysławia, Polacy, przesiedleńcy z okolic Daszawy sprowadzili na parafię księży Salezjan, którzy zarządzali parafią do 1993r. W tym to właśnie roku przybył ksiądz Ludwik Slęzak i jest do dnia dzisiejszego.

Płyta nagrobna Paula Koleorsch

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna zmarłego w 1595 roku Paula Koleorsch z Kamieńca.

Płyta nagrobna barona de Poppen

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna barona de Poppen, zmarłego w 1707 roku. Na płycie widnieje napis: SEPULTURA ILLUSTRISSIMI DOMINI DOMINI LIBRI BARONIS DE POPPEN (Pogrzebany słynny pan i władca baron de Poppen).

Płyta nagrobna Anny von Larisch

Ogólny widok płyty

XIX-wieczna płyta nagrobna na której widnieje napis: Anna Antonia Josepha Comiteßa de Larisch.

Płyta nagrobna Theresii Dietrich von Adelsfels

Ogólny widok płyty

XIX-wieczna płyta nagrobna dobrodziejki i obrońcy biednych - Theresii Dietrich von Adelsfels, zmarłej w 1829 roku.

Zamknij okno