Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża świętego

Widok ogólny kościoła

Historia parafii i kościoła - : Miejscowość wzmiankowana w 1245 r., parafia poświadczona w rejestrze świętopietrza w 1447 r. w archiprezbiteracie głogóweckim. Pierwotny kościół spłonął pod koniec XVI w., w okresie Reformacji kościół był w ręku protestantów. W latach 1656-1780 par. należała do dek. Osoblocha. Obecny korpus kościoła zbudowano w 1867 r.,a jego więża pozostała z poprzedniego kościoła i wzniesiono ją w latach 1591-1592 z fundacji czterech braci von Tschetschav-Mettich. Ich herb z rokiem 1591 znajduje się na tablicy inskrypcyjnej nad wejściem do wieży. W kruchcie umieszczono 4 renesansowe kamienne płyty nagrobne zmarłych mężczyzn, 2 z nich przestawiają rycerzy w zbroi rycerski, a pozostałe 2 mają jedynie inskrypcje. Konsekrowany 19 X 1869 r. przez bpa pom. wrocł. A. Włodarskiego. Do końca XIX w. na tzw. Wzgórzu Rocha był drewniany kościół pw. św. Rocha, znany jako pielgrzymkowy.
Zabytek pochodzi z 1867 r. Jego wieżę wzniesiono w latach 1591-1592 z fundacji braci Krzysztofa, Baltazara, Hansa i Jerzego von Tschetschav-Mettich. Ich herb z 1591 r. znajduje się na tablicy inskrypcyjnej nad wejściem do wieży. W kruchcie umieszczono cztery renesansowe kamienne płyty nagrobne: z lewej Władysława von Tschetschav-Mettich, zmarłego w 1585 r. i Fryderyka von Reichenbach, zmarłego w 1597 r. z płaskorzeźbionymi postaciami rycerzy w zbrojach rycerskich, a po prawej – inskrypcje poświęcone Janowi Bernardowi Herbersteinowi, zmarłemu w 1665 r. i Fryderykowi de Cobb (XVII w.).

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße, aus Marmor für:
    l) Ladislaw von Tschetschaw, Mettich genannt, † 1585, abgetreten.
    2) Friedrich von Reichenbach aus dem Hause Pitschen, Stallmeister der Bischöfe Martin und Andreas von Breslau, † 1597.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Oppeln - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1894. -

Płyta nagrobna Ladislawa von Tschetschau-Mettich † 1585

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Ladislawa von Tschetschau-Mettich zmarłego 5 listopada 1585 roku.

Płyta nagrobna Friedricha von Reichenbach † 1597

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friedricha von Reichenbach z Pyszczyna, koniuszego biskupów Martina oraz Andreasa, zmarłego 2 marca 1597 roku.

Epitafium Joannesa Bernharda von Herberstein † 1665

Ogólny widok epitafium

Epitafium Joannesa Bernharda von Herberstein barona in Neiben, zmarłego w 1665 roku.

Epitafium Fridericvsa de Cobb

Ogólny widok epitafium

Pochodzące z XVII wieku eitafium Fridericvsa de Cobb, barona de Naiding, wystawione przez Maximiliana comesa Henckel nata comesa de Cobb.

Zamknij okno