Kościół p.w. św. Marii Magdaleny

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

W średniowieczu Krasne Pole było parafią, założoną przez templariuszy. W 1599r. został odnotowany kościół oraz "zła plebania" z ogrodem i 14 półmiarkami pola, którego nie uprawiano. Proboszcz z Krasnego Pola pobierał dziesięcinę od mieszkańców tej wsi i Pietrowic Głubczyckich, którzy wówczas byli luteranami. W 1655r. w okresie kontrreformacji kościół był zamknięty. Ok. 1660r. zakończyła się kontrreformacja, a Krasne Pole włączono do parafii Opawica.
Nie wiadomo, w którym roku postawiono pierwszy miejscowy kościół. Musiał tu już stać w I poł. XVI w., na co wskazuje wmurowana w ścianę kruchty kamienna płyta nagrobna rycerza Jana Kobyłki na Kobyli, zm. w 1544r. właściciela Krasnego Pola.
W 1691r. kościół w Krasnym Polu był w stanie grożącym zawaleniem. Został więc zburzony i zbudowano nowy, orientowany, lecz wieżę dobudowano dopiero w 1701r., a w 1769r. remontowano ją i w 1819r. zaopatrzono w nowe pokrycie. Wieża zwieńczona była baniastym hełmem. Istniejący do dziś ołtarz św. Antoniego był w latach 1699 - 1769 ołtarzem głównym kościoła.
W 1769r. sprawiono nowy ołtarz główny z obrazem św. św. Marii Magdaleny namalowanym przez Krause`a z Ząbkowic Śląskich oraz urządzono chór muzyczny z drewna, wsparty na 2 słupach. Wspomniany ołtarz św. Antoniego, obecnie boczny, barokowo - klasycystyczny, pochodzi z I poł. XIX w., natomiast jego obraz namalował w II poł. XVIII w. Lex z Brna.
W 1773r. drewniany sufit kościelny zastąpiono trzcinowym, a w 1769r. kościół otrzymał od strony wschodniej przybudówkę. Ponieważ południowa ściana kościoła była krzywa, zbudowano specjalne podpory, by zasłonić niedoskonałość. Podpory jednak się oddzieliły od muru i w 1870r. usunięto jedną z nich. Wejście do kościoła było dawniej od strony południowej.
W 1863r. (wg Wolnego) w kościele poza wspomnianymi 2 ołtarzami znajdowały się obrazy stacji Drogi Krzyżowej, na chórze organy z 6 rejestrami (bez pedałów), a na wieży 3 dzwony. Poza tym do kościoła należały wówczas 2 srebrne kielichy, puszka dla chorych, 3 ornaty.
W 1912r. błyskawica uderzyła w wieżę, uszkodziła wschodnią ścianę kościoła i wdarła się do jego wnętrza, na szczęście nie czyniąc większych szkód. Obecny kościół nie ma wyraźnych cech stylowych. W zakrystii i kruchcie zachowały się sklepienia kolebkowe.
W 1810r. urządzono od południa kamienne schody, z których wierni korzystają do dnia dzisiejszego.
Pod posadzką kościoła znajduje się krypta grobowa, w której pochowano dwóch właścicieli Pietrowic Głubczyckich, baronów: Jana Baptystę (wg Wolnego zmarłego 30 VIII 1720r. w wieku 32 lat) i Krzysztofa (zm. w październiku 1722r.) Skrbenskich. W 1960r. kościół w Krasnym Polu wizytował biskup ordynariusz Franciszek Jop.
W 1966r. wieś nawiedziła kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry. W czasie wędrówki obrazu po domach trwała zbiórka pieniędzy na generalny remont kościoła. W tym samym roku kościół gruntownie wyremontowano z zewnątrz i wewnątrz, konserwowano ołtarze, obrazy, ambonę, stacje Drogi Krzyżowej. Założono posadzkę w zakrystii i wybito do niej otwór na drzwi. Na kościele przymocowano pamiątkową marmurową płytę z napisem: "Na pamiątkę 1000 - lecia chrześcijaństwa w Polsce - kościół ten odnowili parafianie." Poświęcenie nastąpiło 29 XI 1966r. z udziałem ks. biskupa Wacława Wyciska.
W 1989r. wnętrze kościoła zostało świeżo pomalowane, zmieniono oświetlenie, zawieszono żyrandol - pająk pochodzący z kościoła w Opawicy.
Ponieważ wokół kościoła nie było miejsca na grzebanie zmarłych, postanowiono blisko kościoła zrobić cmentarz. Po wielu dniach pracy mieszkańcy na przyległym terenie wykarczowali drzewa i krzewy, wywieźli kamienie i śmieci. Teren wyrównano i ogrodzono, postawiono krzyż i cmentarz poświęcono. W 1992r. na drodze wiodącej do kościoła położono asfalt i urządzono parking. W następnym roku mieszkaniec Krasnego Pola, Zbigniew Krutin wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1999r. otrzymał święcenia kapłańskie.
W 1999r. zaczęto budować kaplicę cmentarną.

Płyta nagrobna Jana Kobylki † 1544

Fragment płyty          Widok ogólny płyty

Wmurowana w ścianę kruchty kamienna płyta nagrobna rycerza Jana Kobyłki na Kobyli, zm. w 1544r. właściciela Krasnego Pola. Przedstawia brodatego pana Kobyłkę w zbroi, a wokoło czeski napis, który po polsku brzmi następująco: "Zmarł szanowny szlachcic, pan Jan Kobylka z Kobyli i na Kobyli, którego ducha niech Pan Bóg łaskawie wprowadzi do niebiańskiej radości. Bóg nasz niech czuwa nade mną grzesznikiem. Na pamiątkę dla późniejszych czasów. 1544."

  • Tekst pochodzi ze strony Parafia Opawica
  • Zdjęcie pochodzi z Rocznika Sztuki Śląskiej nr 7 - Wrocław 1970 - Tadeusz Chrzanowski - Płyty nagrobne z postaciami na Śląsku Opolskim w XVI-XVIII wieku.

Dziękuję bardzo Alenie Ilčikovèj za nadesłanie zdjęcia całej płyty nagrobnej.

Zamknij okno