Kościół p.w. św. Augustyna

Ciechanowice położone są nad Bobrem, pomiędzy Marciszowem a Janowicami Wielkimi. Kościół znajduje się na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi. Kościół wzmiankowany po raz pierwszy w 1335 r. Gruntownie przebudowany w 1577 r., z zachowaniem fragmentów poprzedniego: gotyckich kamiennych wsporników, maswerków, zwornika sklepienia. Rozbudowany w 1601 r. o kaplicę grobową rodziny v. Reichenbach, dostawioną po wsch. stronie prezbiterium. Kościół remontowany w 1901 r. i 2012 r. Jednonawowy, z wydzielonym kwadratowym prezbiterium. Do nawy od zach. przylega wieża, w przyziemiu czteroboczna, wyżej przechodząca w ośmiobok, nakryta iglicowym hełmem pobitym blachą. Nad nawą i emporami drewniany polichromowany strop kasetonowy, nad prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, w kaplicy krzyżowe. Kamienny portal wieży z datą 1577. W prezbiterium znajduje się fragment polichromii ściennej z XVII w. (konserwowanej w latach 1976-78). Ołtarz główny manierystyczny, z 1600 r., autorstwa rzeźbiarza Paula Meynera z Marienbergu, drewniany, o rozbudowanej rzeźbiarskiej strukturze, w polu środkowym Biczowanie Chrystusa. Ambona z 1603 r., wsparta na dekorowanej kolumnie, z koszem zdobionym wizerunkami proroków, na balustradzie schodów sceny z życia Chrystusa. Kamienna chrzcielnica, z 1. ćw. XVII w. Wewnątrz kaplicy grobowej rodziny v. Reichenbach nagrobki z lat: 1557, 1622, 1629. Kościół otacza kamienny mur cmentarny z bramą.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1553. Huberck, Chr. v. Fürstenstein.
 • 1533. Kittlitz, Anders v., von Gniegnitz.
 • 1607. Reichenbach, Hans, auf Rudelsdorf.
 • 1717. Schindel, Bernh. v., auf Rudelstadt.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) einen Ritter + 1553, liegt bemoost unter der Kanzel.
  2) Christoph von Hubergk von Fürstenstein + 1553; umrahmt von kräftigem Frührenaissance-Aufbau.
  3) einen Ritter Reichenbach — Inschrift übertüncht — in einem etwas bedeutenderen Rahmen mit dreiteiligem Gebälk und Giebeldreieck, auf dessen Kanten Delphine lagern, während der Fries mit dem Chronosknaben geschmückt ist, auf den Totenkopf gestützt, ein Vöglein in der Hand haltend, die Sanduhr zur Seite. Im Breieck selbst ist der Heiland am Kreuz dargestellt, zu welchem der Verstorbene betet. An den Pilastern, um welche sich das Hauptgesims herumkröpft, hängen Wappen.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyta nagrobna Andersa von Kittlitz † 1533

Umieszczona w posadzce płyta nagrobna Andersa (Andreasa) von Kittlitz, zmarłego w 1533 roku. Jest to najstarsza płyta nagrobna w tym kościele.

Płyta nagrobna Christofa von Hochberg † 1553

Obramowana renesansowa płyta nagrobna Christofa von Hochberg (Hoberg), zmarłego w 1553 roku.

Płyta nagrobna Hansa von Reichenbach † 1607

Obramowana renesansowa płyta nagrobna Hansa von Reichenbach, zmarłego w 1607 roku. Wokół postaci zmarłego osiem herbów rodzinnych. Po stronie ojczystej są to herby rodzin: von Reichenbach, von Nimptsch, von Zedlitz i von Dobschütz, a po stronie macierzystej herby rodzin: von Czettritz, von Schaffgotsch, von Reibnitz oraz von Schwenckfeld.
Na niektórych stronach internetowych mylą Hansa von Reichenbach z Christofem von Reichenbach. A tego drugiego płyta znajduje się obok jego żony Susanne.
Płyta inskrypcyjna pewnie po II wojnie światowej została zamalowana zaprawą cementową i jest obecnie nie do odczytania.

Płyty nagrobne w przedsionku

Znajdujące się w przedsionku płyty nagrobne. Od prawej: Susanne von Reichenbach, jej męża Christofa von Reichenbach oraz Susanne Barbary von Reichenbach.

Płyta nagrobna Susanne von Reichenbach † 1622

Znajdująca się w przedsionku kościoła płyta nagrobna Susanne von Reichenbach zd. von Nimitz, żony Christofa von Reichenbach, za którego wyszła w 1582 roku, urodzonej w 1563 roku a zmarłej 12 maja 1622 roku za kwadrans przed szóstą.
Wokół postaci zmarłej znajduje się osiem herbów rodzinnych. Po stronie ojczystej są to herby rodzin: von Nimitz auf Jungerndorf, von Heide auf Olbersdorf, von Rothenhan auf Wiltschütz i von Nimptsch auf Peterwitz. A po stronie macierzystej herby rodzin: von Hochberg auf Guttmansdorf, von Reinsberg auf Dierschkowitz, von Reibnitz auf Gula oraz von Gellhorn auf Tschederwitz.

Epitafium Christofa von Reichenbach † 1616

Pośrodku w przedsionku umiejscowione jest epitafium nazywane przez niektórych badaczy płytą nagrobną, Christofa von Reichenbach auf Rudelsdorf, Würgsdorf, Halbendorf und Kuntzendorf, urodzonego w marcu 1556 roku a zmarłego 1 grudnia 1616 roku. W 1582 roku ożenił się z Susanne von Nimitz. Postać zmarłego klęczy u stóp krzyża, na którym wisi ukrzyżowany Chrystus.

Płyta nagrobna Susanne von Reichenbach † 1629

Po lewej stronie w przedsionku kościoła znajduje się płyta nagrobna Susanne Barbary von Reichenbach, córki Henricha von Reichenbach i Hedwig von Zedlitz auf Siebeneichen. Jednakże nie dane jej było długo żyć, bowiem zmarła 3 września 1629 roku o wpół do jedenastej w wieku 8 lat, 29 tygodni i 5 dni. Została pochowana obok swojej matki, której niestety płyta nagrobna nie zachowała się. Pastor tak o niej napisał: „Hier hat sie verlassen das Schöne wohl erbawte hauss alhier zu Siebeneichen, welches der Vater ihr zugefallen aus liebe so stattlich erbawen lassen” („opuściła tak piękny dopiero wybudowany dom w Dębowym Gaju, który jej ojciec z miłości dla niej polecił wybudować tak okazały”). Ukazana jest na płycie z długimi, rozpuszczonymi włosami.
Wokół postaci zmarłej znajduje się osiem herbów rodzinnych. Po stronie ojczystej są to herby rodzin: von Reichenbach, von Nimitz, von Hoberg (Hochberg) i von Hoberg (Hochberg). A po stronie macierzystej herby rodzin: von Zedlitz z Dębowego Gaju, von Czettritz z Soboty, von Warnsdorf oraz von Riember.

Zamknij okno