Kościół p.w. św. Katarzyny

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok fragmentu kościoła
Widok fragmentu kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogolny kościoła Widok fragmentu kościoła
Widok fragmentu kościoła Widok fragmentu kościoła
Widok fragmentu kościoła Widok fragmentu kościoła
Widok fragmentu kościoła Widok fragmentu kościoła
Widok fragmentu kościoła

Najcenniejszym zabytkiem Marciszowa jest gotycki kościół św. Katarzyny, pierwotnie wzmiankowany w 1335 r. Prawdopodobnie wzniesiony ok. 1378 r., przebudowany w XVI w. oraz w 1856 r. Po 1945 r. był nieuźytkowany, przez krótki okres czasu pełnił funkcję kaplicy cmentarnej. Orientowany, założony na prostokącie z wydzielonym, prostokątnym prezbiterium. Na osi kwadratowa wieża z drewnianą nadbudową tzw. makowicą, zwieńczona wysokim ostrosłupowym hełmem iglicowym. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe. Kościół jest nakryty stromym dachem dwuspadowym, dawniej podobnie jak wieża pokryty gontem. Po remoncie na początku lat 90 XX w. został przykryty wraz z wieżą blachą ocynkowaną. Okna ostrołukowe i półkoliście zamknięte, rozglifione. Bryła kościoła nosi znamiona architektury tyrolskiej.
Wewnątrz kościoła są pozostałości pierwotnego wyposażenia z XIV w., część gotyckiego kamiennego ołtarza, portal do zakrystii oraz kamienne sakramentarium. Pozostałe wyposażenie to barokowa polichromowa ambona z drugiej połowy XVIII w. i drewniany polichromowy chór muzyczny z 1850 r. W kościelnych ścianach zewnętrznych unikatowy zespół kilkunastu renesansowych płyt nagrobnych znanego śląskiego rodu von Zedlitz. Pochodzą one z lat 1573-1580, gdy kościół służył ewangelikom. Na cmentarzu przy kościele są stare nagrobki, nawet z pierwszej połowy XIX w.

  • Tekst pochodzi z tablicy informacyjnej przy kościeleZe swojej strony dodam, iż w żadnym przedwojennym opracowaniu nie wspomniano o tej miejscowości. Milczą nawet Lutsch oraz Hoverden.

Płyta nagrobna Cathariny von Zedlitz † 1577

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Cathariny von Zedlitz, zmarłej 2 września 1577 roku w wieku 39 lat. Jej matką była Katharina von Runge, żyjąca w latach 1515 - 1551 a ojcem George III Affe, zmarły w 1547 roku. Byli oni założycielami rodowej linii Zedlitz - Nimmersat.
Wokół postaci zmarłej znajduje się osiem herbów. Po stronie ojczystej: von Zedlitz, von Schweinichen, nieustalony oraz von Prittwitz. A po stronie macierzystej: von Runge, von Seidlitz, von Zedlitz oraz nieustalony.

IM 1577 IAR DEN 2 SEPTEMBRIS IST IN GOT SEL=
IGLICH VORSCHIDEN DEN EDLE WOL EHRENTVGENT=
REICHE IVNGER AV. CATHARINA GEBORNE ZEDLITZ=
IN VON NIMERSAT ZV MERTZDORF IHRES ALTERS
39. IAR DER GOT GENEDIG SEI

Epitafium i płyta nagrobna Abrahama von Zedlitz † 1573

Widok epitafium i dwóch płyt Widok ogólny epitafium
Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Epitafium oraz płyta nagrobna Abrahama von Zedlitz und Wernersdorf (Dobrocierz - cz. Marciszowa) z Mertzdorf (Marciszowa), zmarłego 18 czerwca 1573 roku w wieku 44 lat. Żył w latach 1529 - 1573. Ożenił się z najstarszą pasierbicą Georga - Anną von Zedlitz von Nimersat zd. von Runge.
W górnej części epitafium scena, jak pod ukrzyżowanym Chrystusem klęczy rodzina składająca się z rodziców oraz dwóch córek i syna. Pod inskrypcją znajdują się cztery herby: Von Zedlitz, von Runge, von Schweinichen oraz von Seidlitz.

IM 1573 IOR DEN 18 IVNI IST IN GOT MIT EINEM
SCHINEN ENDE VERSCHIDEN DER EDLE EHRENVESTE
ABRAHAM V. ZEDLICZ VND WERNERSTORF ZV
MERTZDORF SEINS ALTERS 44 IOR DEM GOT GNAD

Na płycie nagrobnej zmarły występuje w pełnej zbroi trzymając w ręce hełm. Po stronie ojczystej herb rodziny von Zedlitz a po macierzystej herb rodziny von Prittwitz.
Obok znajduje się płyta nagrobna jego żony Anny.

Płyta nagrobna Anny von Zedlitz † 15??

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Anny von Zedlitz, żony Abrahama von Zedlitz z Dobrocierza i Marciszowa zmarłej pod koniec XVI wieku.
Na płycie brak jest dokładnej daty jej śmierci, co wskazuje na wykonanie obu płyt razem, jeszcze przed jej śmiercią.
Na płycie znajduje się osiem herbów, z czego trzy są nieczytelne. Po stronie ojczystej są herby rodziny von Zedlitz i von Schweinichen a po stronie macierzystej herby rodzin von Runge, von Seidlitz i von Zedlitz.

IM 15 . . . . DEN IST IN GOT SELIG
ENTSCHLAFEN DIE EDLE EHR VND TVGENTREICHE FRAW
ANNA GEBORNE ZEDLITZIN VON NIMERSAT DES EDLEN WOL=
EHRNVESTEN ABRAHAM V. ZEDLITZES ZV WERNERSDORF
VND MERTZDORF SELIG NACH GELASNE WITWE. IRES ALTERS . . . . DGG

Płyta nagrobna Anny von Zedlitz † 1578

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Anny von Zedlitz, córki kogoś z rodziny von Zedlitz z Dobrocierza, zmarłej 28 czerwca 1578 roku w wieku 17 lat. To, że nie była córką Abrahama wskazuje herb macierzysty rodziny von Bock. Mogła być córką Vrsvli zd. von Bock, której płyta nagrobna znajduje się obok. Herbem ojczystym jest herb rodziny von Zedlitz.
Dół płyty jest bardzo zwietrzały co uniemożliwiło odczytanie pełnej inskrypcji.

IM 1578 IAR DEM 28 TAGE IVNI DAS IST SONABENDTT UR PETR. . . . . . . . . . . . . . ZV WERNERSDORF GERIERTE TOCHTER DIE EDLE

Pionowy napis mniejszymi literami także jest niepełny.
EHRENTVGENTREICHE IVNGER AN ANNA IHRES ALTERS 17 IAR . . . . . . . . . FROCLICHE AVFFERSTEHVNG.

Płyta nagrobna Vrsvli von Zedlitz † 1579

Ogólny widok płyty
Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Vrsvli von Zedlitz zd. von Bock von Loberis, zmarłej 5 sierpnia 1579 roku.
U góry jako herb ojczysty występuje hrb rodziny von Bock, natomiast jako macierzysty rodziny von Schweinichen.

ANNO 1579 DEN 5 AVGVSTI IST IN GOT
SELIG ENT SCHLAFFEN DIE EDLE EHRENT=
TVGENTREICHE FRAW VRSVLA GEBORNE
BOCKEN VON LOBERIS DES EDLEN EHRENVESTEN

Płyta nagrobna Nickela von Zedlitz † 1595

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Nickela (Nicolausa) von Zedlitz, żyjącego w latach 1525 - 1595. Postać zmarłego w pełnej zdroi, z leżącym hełmem u nogi. Jako ojczysty występuje herb rodziny von Zedlitz, natomiast jako macierzysty herb rodziny von Prittwitz.

Płyta nagrobna Kathariny von Zedlitz

Ogólny widok płyty
Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Kathariny von Zedlitz zd. von Runge żyjącej w latach 1515 - 1551, matki Cathariny von Zedlitz. Była żoną Georga III Affe, zmarłego w 1547 roku. Od nich rozpoczęła się boczna linia rodu von Zedlitz a mianowicie von Zedlitz-Nimmersat.
Po stronie ojczystej znajdują się herby rodzin von Runge oraz von Zedlitz, a po stronie macierzystej von Seidlitz oraz nieustalony.

Ogólny widok herbu

a oto oryginalny herb rodziny von Runge, bowiem ten na płytach jest twórczą adaptacją wykonawcy płyty.
Na tarczy z labrami wg Sinapiusa t. II s. 941 znajduje się rysunek kłonicy, jest hełm z koroną a jako klejnot występuje postać skrzata w czapce ze strusim piórem.
Pragnąłbym na koniec podziękować pani Danucie Szybińskiej-Juszczuk, która jest autorką tych wspaniałych fotografii, bez których nie byłoby tej strony.

Zamknij okno