Kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny Świętych Piotra i Pawła, pierwotny wzmiankowany w 1295 r. Prezbiterium obecnego wzniesiono w XIV w., nawę zaś w końcu XVI w., całość przebudowano w XVIII w. i w 1885 r., a restaurowano ostatnio w 1960 r. Jest to budowla orientowana, murowana, trzynawowa, z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od zachodu, z emporami rozdzielonymi kolumnami toskańskimi i półkolistymi arkadami nad nawami bocznymi korpusu. Prezbiterium nakryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawy sklepieniem kolebkowym z lunetami, ozdobionymi dekoracją stiukową. We wnętrzu zachował się gotycki, rzeźbiony tryptyk z pocz. XVI w., rokokowa ambona oraz szereg nagrobków z XVI i XVII w.


Widok ogólny kościoła Widok fragmentu kościoła

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1599. Krause, Hans, Burkenmeister.
 • 1599. Lang, Familie. Zahlreiche Grabsteine.
 • 1609. Goburg, v., Handelsmann.
 • 1648. Freygang, Salemon, des Raths.
 • 1784. Kalinski, Mich. Gottl., Konrektor.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße, meist verwahrlost, für;
  1) eine Frau mit einem Kindlein zu Füßen, + am Ende des XVI. Jahrhunderts.
  2) eine Frau, + 1591.
  3) Anna, Hausfrau Herrn Jorge Krause's + 1595.
  4) einen Handelsherrn zu Landeshut + 1609.
  5) ein Söhnlein, Christoph, Christoph Frenzels + 1618.
 • Inschrifttafel für Frau Elisabeth Hammin + 1599, Hausfrau Herrn Ambrosius Lange's, Pfarrers allhie, und drei Kinder; die Verstorbenen sind unter dem Crucifix knieend, in kleinem Maßstabe dargestellt; leider mit Ölfarbe überstrichen. — Zwei ähnliche Darstellungen von 1584 und 1589; übertüncht.
 • Zwei Inschrifttafeln von 1613 und 1614 in Spätrenaissanceformen.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyty na ścianie kościoła

Ogólny widok płyt nagrobnych

XVI-wieczne płyty nagrobne na ścianie kościoła

Ogólny widok płyt nagrobnych

Płyta nagrobna NN handlowca † 1609

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna NN mieszczanina-handlowca z Kamiennej Góry o imieniu Christof, zmarłego w 1609 roku.
Dolna część płyty bardzo zwietrzała.

Płyta nagrobna NN kobiety † 1601

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna NN kobiety zmarłej w październiku 1601 roku w wieku 58 lat.
Dolna część płyty bardzo zwietrzała.

Płyta nagrobna NN dziecka † 1603

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna NN dziecka zmarłego w listopadzie 1603 roku w wieku zaledwie 6 tygodni. Jego ojcem był mieszczanin Kamiennej Góry o nazwisku Wagner.
Dolna część płyty bardzo zwietrzała.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Epitafium NN osoby urodzonej 23 listopada 1599 roku.
Dolna część praktycznie nie do odczytania.
Być może, patrząc na dwa anioły po bokach tablicy, że chodzi tutaj o epitafium dziecka.

Epitafium NN kobiety † 1615

Ogólny widok epitafium

Epitafium, prawdopodobnie kobiety, zmarłej pomiędzy 6 a 7 godziną 15 września 1615 roku, żony piekarza Michaela.
Większa część płyty jest złuszczona.

Epitafium NN kobiety † 1614

Ogólny widok epitafium

Epitafium, NN kobiety o imieniu Dorotea, zmarłej 23 listopada 1614 roku w wieku 39 lat.
Większa część płyty jest nieczytelna.

Epitafium NN mężczyzny

Ogólny widok epitafium          Ogólny widok epitafium

Epitafium, NN mężczyzny o imieniu Ambrosius, prawdopodobnie proboszcza tego kościoła, na co wskazuje kielich u dołu płyty. Inskrypcja pisana po łacinie.
Jest to chyba najstarsze epitafium
Większa część płyty jest zwietrzała.

Figura św. Jana Nepomucena

Ogólny widok figury          Ogólny widok figury
Ogólny widok figury          Ogólny widok cokołu

Barokowa figura św. Jana Nepomucena z inskrypcją wyrytą na bazie: Casparus Franciscus Winckler Anno 1723 d. 23 Juny.

Mur cmentarny

Ogólny widok muru

Widok na mur cmentarny.Na zakończenie moja uwaga. Otóż w inwentaryzacji Hoverdena nie ma wymienionych płyt ani epitafiów znajdujących się na kościele. Ale można to wytłumaczyć tym iż w inwentaryzacji wymieniona jest jedynie miejscowość. Natomiast dziwi fakt iż w opracowaniu Lutscha, dotyczącego konkretnie tego kościoła, nie jest wymieniona żadna z istniejących płyt ani epitafium, a wątpię aby te z jego okresu zostały zdjęte a zawieszone inne. Kolejny już raz w opracowaniu Lutscha są takie błędy.

Zamknij okno