Garść historii

Córka Józefa Franciszka i jego małżonki Emilii Seiffert, Emilia Neumann (ur. 1833 r., Miejsce Odrzańskie, zm. 1908 r.) w 1852 r. wyszła za mąż za Ernesta von Reibnitz (1830-1867) i wniosła mu posiadłość w posagu. Majątek ten pozostał w rękach rodziny von Reibnitz do 1945 r. Początkowo odziedziczył go syn Emilii i Ernesta, Hans von Reibnitz (1856-1918). Kolejnymi właścicielami dóbr obejmujących Miejsce Odrzańskie i Podlesie zostali: najstarszy syn Hansa, Hans junior (1887-1919), a następnie jego brat Joachim von Reibnitz (1891-1953), który musiał spłacić resztę rodziny (stało się to po 1921 r., bowiem w książce adresowej z tego roku jako właściciele majątku wymienieni są Joachim i Günther von Reibnitz).

Dawne Mauzoleum rodziny von Reibnitz

Widok ogólny Mauzoleum

Nagrobek Ernsta von Reibnitz

Widok ogólny Mauzoleum

Hier ruhet in Gott
Freiherr
Ernst von Reibnitz
Herr auf Gross Grauden
geb. d. 12. Juni 1830.
gest. d. 4. Juli 1867.

Seid fröhlich in Hoffnung
geduldig in Frübsal
haltet an am Gebel
Römer 12.12.

Nagrobek Hansa von Reibnitz Mistitz

Widok ogólny mauzoleum Widok ogólny mauzoleum

Hier ruht in Gott
Freiherr Hans
von Reibnitz Mistitz
Hauptmann
im Tarde Jäger Batl.
geb. am 8. Dezember 1887.
gest. am 16. Januar 1919.

Nagrobek Hansa von Reibnitz Mistitz

Widok ogólny mauzoleum Widok ogólny mauzoleum

Hier ruht in Gott
Freiherr Hans
von Reibnitz Mistitz
Rittmeister a. d.
Herr auf Mistitz
geb. am 2. September 1856.
gest. am 20. September 1918.

Nagrobek Idy von Reibnitz

Widok ogólny mauzoleum Widok ogólny mauzoleum

Hier ruht in Gott
Freifrau
Ida von Reibnitz
geb. von Eickstedt
geb. am 7. Juni 1867.
gest. am 15. Juni 1937.

Sei getreu bis in den Tod so willich dir
die Krone des Lebens geben.
Offenb. 2.10.Zamknij okno