Kaplica Mauzoleum

Ogólny widok kaplicy Fragment szczytu z orłem piastowskim
Ogólny widok kaplicy Tablica pamiątkowa Ogólny widok kaplicy

Upamiętnia miejsce, w którym 27.XII.1428 roku poległ w walce z Husytami książę Jan z Ziębic. W XV wieku, aby stawić opór najazdom, książę zawarł sojusz z Czastalowiczem - dowódcą cesarskich sił zbrojnych Kłodzka (15.X.1424) oraz miastami: Kłodzkiem, Bystrzycą i Ząbkowicami Śląskimi. W 1428 roku Husyci po zdobyciu Ziębic, w wigilię Bożego Narodzenia, zawrócili do Ziemi Kłodzkiej. Zaczęli oblegać Kłodzko, mając swój obóz na łąkach między Starym a Dolnym Wielisławiem. Tu 27 grudnia doszło do krwawej bitwy, w której obie strony poniosły wielkie straty. Między innymi Husyci stracili swych dwóch przywódców - Wyszkę i Hura; katolicy opłakiwali śmierć szlachetnego i walecznego księcia z Ziębic.
Na miejscu zgonu tego ostatniego potomka prastarej rodziny sławnego rodu Piastów wybudowano kaplicę drewnianą z napisem: JOANNES, PRINCEPS MONSTERBERGENSIS PRO PATRIA CONTRA HUSITAS FORTITER PUGNANS OCCISUS EST (Jan, Książę Ziębicki, za Ojczyznę przeciw Husytom mężnie walcząc, został zabity). Nad napisem został wyrzeźbiony orzeł piastowski. Mieszkańcy okoliczni zawsze otaczali wielką czcią ten pomnik po księciu Janie, przypominający okres smutnych walk. W roku 1800 Tadeusz Lachnikt, właściciel młyna, ufundował murowaną kapliczkę na miejscu drewnianej, a w roku 1883 pięknie ją odnowił późniejszy młynarz August Schindler.
Przy budowie linii kolejowej musiano tę kaplicę wyburzyć. Jednak po upływie kilku lat - na żądanie wiernych i ze względu na historyczne znaczenie kaplicy - w roku 1904 odbudowano ją tuż obok toru kolejowego, w odległości kilkunastu metrów od miejsca, w którym pierwotnie stała. Ostatecznie kaplicę ukończono w 1910 roku. Jest to budowla na planie centralnym, wykonana z piaskowca, neobarokowa, ozdobiona pilastrami z bogato zdobionym otworem wejściowym, zwieńczona kopułą z profilowanym szczytem, w którym znajduje się płaskorzeźbiony orzeł piastowski i herby Ziębic i Kłodzka. Wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarz, a pod kopułą namalowano freski przedstawiające walkę księcia Jana z Husytami i jego męczeńską śmierć.

  • Tekst z tablicy informacyjnej znajdującej się obok kaplicy.

Fragment wnętrza Fragment wnętrza Fragment wnętrza

  • Zdjęcia pochodzą z tablicy informacyjnej

Zamknij okno