Kościół p.w. św. Katarzyny

Ogólny widok kościoła Ogólny widok kościoła Widok wejścia w obręb murów

Pierwszy kościół w Starym Wielisławiu istniał już w roku 1300. Co ciekawe, wymienia go bulla papieża Bonifacego VIII nadając mu różne przywileje. Podczas wojen husyckich został zniszczony, ale wkrótce go odbudowano, umieszczając w nim figurkę Matki Boskiej, która w cudowny sposób ocalała w czasie pożaru wywołanego przez taborytów. Dało to asumpt do uznania jej za cudowną i rozwoju sanktuarium maryjnego w tym miejscu, które zresztą istnieje do dnia dzisiejszego. Warto też wspomnieć, że miejscowy kościół cały czas był katolicki. W XVI w. był to jeden z dwóch katolickich kościołów na Ziemi Kłodzkiej (drugi znajdował się w Szalejowie Dolnym). Świątynia jest budowlą trzynawową z wielobocznym prezbiterium. We wnętrzu znajduje się cenne i ciekawe wyposażenie, którego najważniejszym elementem jest z pewnością gotycka figurka Matki Boskiej Wielisławskiej. Pochodzi z XV wieku i posiada wyraźne cechy sztuki ludowej. Pozostała część wyposażenia jest późniejsza, głównie barokowa, a także współczesna. W 2001 roku kardynał Henryk Gulbinowicz podniósł wielisławski kościół do rangi sanktuarium. Przechowuje się tu relikwie Krzyża Świętego oraz gwóźdź wykuty na wzór tych, jakie użyto do przybicia Jezusa do krzyża.
Kościół położony jest na niewysokim wzniesieniu i otacza go mur obronny, od środka zaś istnieje zadaszenie, tzw. soboty, pod którymi chronili się w czasie złej pogody, przybywający do sanktuarium pielgrzymi. Po wewnętrznej stronie muru, znajduje się szereg epitafiów i płyt nagrobnych. Na teren kościoła prowadzi okazały, ale skromny w swym wyglądzie budynek bramny z 1569 roku.

Pod sobotami na murze okalającym znajdują się płyty nagrobne mieszkańców, w większości starego Wielisławia, natomiast na murze kościelnym umocowane są płyty nagrobne, przede wszystkim dawnych proboszczów. W sumie jest ponad 60 płyt.

Płyty nagrobne na murze okalającym kościół

Widok płyt na murze okalającym kościół Widok płyt na murze okalającym kościół

Płyta nagrobna Marii Justin

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
Maria Justin
Geborne Elsierin
......... anbauerin
allhier Sie starb jar
46 den Jahrlichir es
aliers den 18-ten
December 1811.

Płyta nagrobna Theresii Richter

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
Theresia Richter
geb. Ludwig
Sie starb d. 24. Septemb.
1856 in Alter von 49
Jahren 10 Monaten

Gedenke an die Todten,
den ihr Schicksal wird
das deinige Sein !
Sir. 38, 23

Płyta nagrobna Josepha Elsner

Ogólny widok płyty nagrobnej

Denkmal
Ehelicher und Kindlicher
Liebe

Gewiedmet dem im Herrn
verschiednen Anbauer
Joseph Elsner
Er starb den 2. September 1822
seines Alters 52 Jahr 3 Monat
und 26 Tage.

Sanfte Ruhe ewige Treude
erquicke Ihn !

Płyta nagrobna dziecka z rodziny Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier
ruhet die sterbliche
Hülle des achtungs ... er
then Junglings ..........
Just aus ....steine wel-
chen Gott in ....... Alter
von 26 July und 2 ....
den 26 Februar 1814, ins
Jenseitige ....... dabaie
Sanft Junggeselle
bis aufs fröhen
der Lebens.

Płyta nagrobna Franza Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestaette
des
Junggesell
und Bauergutsbesitzer
Franz Just
geb. d. 27. Mai 1801
gest. d. 20. April 1819.

Płyta nagrobna Josepha Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
ein gelebter Gatte u. Vatter
der Bauergutsauszügler
Joseph Just
aus Altwilmsdorf
er starb d. 24. Aug. 1858
i. d. Alter v. 87 Jahren.

Friede seiner Asche,
Himmels - Seligkeit
seinem Geiste !

Płyta nagrobna Josefa i Franza Heinze

Ogólny widok płyty nagrobnej

Was du säest lebt nicht
auf
denn es nicht zuvor
stirb
Josef Heinze
* 16. 10. 1842
† 20. 6. 1907
Franz Heinze
* 2. 10. 1844
† 15. 1. 1931
Bauerngutsbesitzer

R. i. p.

Płyta nagrobna Ignatza Schneider oraz jego żony Johanny

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhen in Gott
der Bauerguts Auszügler
Ignatz Schneider
gest. 24. Juni 1861 am Alter von 75. Jahren
und seine Ehegattin
Johanna Schneider
geborne Kuschel
aus Koritau
gest. 19. Decbr. 1855 im Alter von 70. Jahren

Ihr seid zum ewigen Leben einige gangen,
Diess Erdenleben hat des Kummer viel.
Es fliesset zwar die Treunen weiden Wenigen
Doch euch ist wohl, ihr auf ..... Zeit

Płyta nagrobna Josepha Franz i jego córki Marii

Ogólny widok płyty nagrobnej

Dieses Denkmal
wiedmete eheliche und kindliche
Liebe dem Bauergutsbesitzer
Joseph Franz
und seiner Tochter
Maria
Erstes starb den 12. Januar 1853
Er Alter von 50. Jahre 8. Monat 27. Tagen
Letytere den 3. Januar 1851
Er einem Alter von 21. Jahr 10. Monate 21. Tage

Płyta nagrobna Josepha Felgenhauer i jego syna Josepha

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ehliche und
mütterliche Liebe setzte die
des Denkmal dem Freibauer
Joseph Felgenhauer
und seinen Sohne
Joseph
Erster starb in einem Alter
von 57. J. 1. Mon. u. 7. Tagen
Letyterer in einem Alter von
22. Jah. 3. Mon. u. 26. Tagen

Sie ruhen in Frieden

Płyta nagrobna Augusta Weigang

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestaette
des Bauergutsbesitzer
August Weigang
von Altwilmsdorf
geb. den 7. Mai 1821.
und starb den 11. März 1866
in einem Alter von 44 Jahrer 10 Monaten.

Płyta nagrobna Josephy Weigang

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestaette
des Bauergutsbesitzerin
Josepha Weigang
von Altwilmsdorf
geb. Langnickel
aus Kamnitz
Sie starb d. 26. Februar 1862
im Alter von 55 Jahren

Płyta nagrobna Josepha Weigang, jego żony Elisabeth oraz Antona Müller

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhen
der Bauergutsbesitzer
Joseph Weigang
geb. d. 10. März 1771
zu Alt Wilmsdorf
gest. d. 10. Februar 1824;
dessen Ehegattin
Elis. geb. Brauner
geb. d. 24. Februar 1781
zu Alt Weistritz
gest. d. 3. März 1851; der Bauergutsbesitzer
Anton Müller
geb. d. 2. Feb. 1793 zu Rauschwitz
gest. d. 20. September 1858.

Płyta nagrobna Antona Felgenhauer

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestaette
des Bauergutsbesitzers
Anton Felgenhauer
von Altwilmsdorf
und seiner Ehegattin
Theresia geb. Heinze
von hier
Erster starb am 31. August 1858
in einem Alter 76 Jahr 2. Monaten u. 4. Tagen
Letztere am 6. Februar 1867
70. Jahr 5. Monate u. 2. Tage alt.

Płyta nagrobna Josepha Weigang

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestaette
der
Junggesellen
Joseph Weigang
von hier
geb. d. 21. April 1815,
gest. d. 25. Mai 1872.

Płyta nagrobna Wilhelma Nentwig

Ogólny widok płyty nagrobnej

Gegrüfst
seist du,
Maria.

Hier ruhet im Frieden
d. hochw. Pfarrer, Herr
Wilhelm Nentwig
* 8. Octbr. 1825     † 29. April 1888
nach 30 jähr. segensreich.
Wirksamkeit in hies. Pfarrei.

Betet für seine Seele !

Płyta nagrobna Franza Batzdorfer

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
mein inniggielebter
Gatte, unser gute
Bruder, Schwager
u. Onkel
der Bauergutsbesitzer
Franz Batzdorfer
geb. 31. Aug. 1863,
gest. 24. Aug. 1913.

Ruhe in Frieden !

Płyta nagrobna Marii Schneider

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
meine liebe gute Gattin
unsere herzen gute Mutter,
Schwieger und Grossmutter
Frau Bauergutsbesitzer
Maria Schneider
geb. Kuschel
aus Altwilmsdorf
geb. 24. Februar 1859
gest. 7. September 1915

Ruhe Sanft !

Płyta nagrobna Theresii Ratscher

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
die Bauergutsbesitzerin
Theresia Ratscher
geborne Kuschel
gest. d. 12. April 1872
im 62. Lebensjahre.

Herr. gieb ihr die ewige Ruhe.

Płyta nagrobna NN osoby z 1811 roku

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhen
Die Gebeine bis
zum allgemeinen geri-
chts Tage der mich ort
Geidelman gemeiner an-
bauer allhier starbe de
16 März im Jahr 1811
seines aliers 57 Jahr.

Pozostałe wiersze nieczytelne.

Płyta nagrobna Theresii Steiner

Ogólny widok płyty nagrobnej

Dieses Denkmal bezeichnet die
Ruhestätte der Frau Theresia
verehelichten Unterofficier Steiner
geborne Burghard aus Reinerz
Sie besuchte von Frankenstein aus am
8. Juli 1832 ihren tod Kranken Schwie-
gervater hier, wo sie von der hiesells
damal herrschen den Cholera ergriffer
und schon den 11. Juli nach schweren
12 stündigen Kempfe ein raub des
Todes wurde. Sie hatte durch die Kurz
Zeit von 4 Monaten und 20 Tagen
meiner glücklichen Ehegelebt, und ein
Alter von 24 Jahren, 4 Monaten
und 3 Tagen erreicht.
Si und mir um vergesslicht ihrer.

Płyta nagrobna Josepha Richter

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht
Joseph
Richter
Staffierer
zu Altwilmsdorf
geb. d. 20. Febr. 1797
gest. d. 18. Sept. 1881

R. I. P.

Płyta nagrobna Franza Rieger

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht
vereint im Grabe
mit einer ihm
verangegagngenen Mutter
der Bauerauszügler
Franz Rieger
aus Neu-Batzdorf
geb. d. 11. Juli 1803,
gest. d. 27. Jan. 1887.

Herr,
gieb ihm die ewige ruh.

Płyta nagrobna Augusta i Agathy Marz

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhen in Gott
unsre lieben Eltern
August u. Agatha
Marz
aus Neubatzdorf
geb. 6. 6. 1851, gest. 30. 9. 1933
geb. 18. 3. 1850, gest. 24. 1. 1912.

Ruhet in Frieden !

Płyta nagrobna Magdaleny Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
meine
inniggeliebte Gattin, unsere gute
Mutter d. Frau Bauergustbesitzerin
Magdalena Just
geb. Franke
geb. d. 5. August 1840,
gest. d. 4. Juni 1891.

Hier schläft ein Gattin u. ein Mutterherz.
Das liebvoll und treu gesorgt auf Erden:
Es trug mit Gotter gebenheit den Schmerz
Und pflicht getreu die mancherlei Beschwerden
Gott rief die Dalderin vor seinen Thron
und reicht ihr dort den hier verdienten Lohn:
Erinnerung und Lieb' und Dankbarkeit
Ist's die der Gattin dieses Denkmal weiht !

Płyta nagrobna Augusta Klesse

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier
ruht in Gott
mein inniggielebter Gatte
unser unvergesslicher herzensguter Vater
der Gutsbesitzer
August Klesse
von hier
geb. den 25. Juli 1865.
gest. den 11. Juni 1928.

Als Gatte, als Vater, als Freund
Ruht hier von vielen beweint
Ein Mann, der Tugend stets übte
Und Treue und Redlichkeit liebte.

Płyta nagrobna Philomeny Rathmann

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott meine inniggeliebte
Gattin meine unvergessliche
herzengute Mutter
Frau Bauergutsbesitzer
Philomena Rathmann
geb. Just
* 13. 2. 1873      † 19. 4. 1923

Als Gefährtin u. a. s. Mutter tat sie treulich ihr Pflicht
Imer fleissig, imer sorgsam o wie oft hat sie verzirht
Auf so man Hie Freud des Lebens bloss den Ihrigen zu Lieb
Herz wird ihr es der vergelten sie gleichfalls alls treu verblieb.

Płyta nagrobna Alberta Satzke

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
mein geliebter Gatte
der Lehrer
Albert Satzke
* 16. August 1857.
† 2. Januar 1916.

Dem Auge fern
Dem Herzen nah !

Płyta nagrobna Antona Wachsmann

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier
Ruhet Anton
Wachsmann
gewesener anbauer
aus Falkenhayn
gestorben den 30 April
1817. Alt 62. Jahr der
herlass in ruhen
in Frieden

Płyta nagrobna Augusta Winkler

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
August Winkler
Koenigl. Preuss.
Oberfoerster und Ritter
des rothen Adler Ordens.
Gebor. zu Nesselgrund
d. 8. Decbr. 1783
gest. zu Ottmachau
d. 29. Septbr. 1832

Bedauer von den Seinigen geschatzt
von Allen die in kaunten !

Płyta nagrobna siostry Christiny

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
unsere inniggeliebte
Mit.- u. Professchwester
M. Christina
aus der Kongregation

Zbiorowy grobowiec

Ogólny widok płyty nagrobnej

Zbiorowy grobowiec

Br. Benedykta Stępień
Br. Leona Birkholz
oraz
o. Włodzimierza
Juliana
Zimoląga
ur. 10. 02. 1916
zm. 29. 11. 1999

Płyta nagrobna Theresii Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
meine liebe Gattin
unsere gute Mutter
die frühere
Frau Gutsbesitzer
Theresia Just
geb. Beinlich
* 12. 9. 1861
† 26. 10. 1933

Ruhe Sanft !

Płyta nagrobna Rosalii Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestätte
der Frau Bauerauszügler
Rosalia Just
geborne Malzdorfer
geb. d. 11. Januar 1798.
gest. d. 13. Juli 1871.

Ruh' im stillen Frieden mild.
Beste Mutter. stets und theuer:
Dankbar hegen wir dein Bild
Bis zur Auferstehungsfeier.

Płyta nagrobna Josefa Beinlich oraz jego żony Theresii

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
meine liebe Frau
unsere gute Mutter
Gutsauszüglerin
Theresia Beinlich
Geb. Franke aus Reinschdorf
* 6. 1. 1867.
† 22. 12. 1931.

unser lieber Vater
Schwieger u. Grossvater
Gutsauszügler
Josef Beinlich
* 11. 8. 1858.
† 28. 5. 1937.

R. i. p.

Płyta nagrobna Carla Nentwig

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestätte
des
Herrschaftlichen Revier-Jägers
Carl Nentwig
von Altwilmsdorf
geboren: den 1. Juni 1800
gestorben: den 14. Sept. 1855.

Bis Gott auch den Leib
Zur Verklärung ruft,
Athme deine Seel
Süsse Himmels luft !

Płyta nagrobna Elisabeth Herrdianin

Ogólny widok płyty nagrobnej

All hier
ruhen die Gebei-
ne der Frau Elisabeth
Herrdianin gewesene
Herrschaftliche Revier Jä-
gern, zu Altwilmsdorf
gebohrne gener aus neu
Wilmsdorf starb
den 7. März 1817
Alt 46 Jahr.

Płyta nagrobna Theresii Lachnit

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht
die Müllerin
Theresia Lachnit
geb. Vogel, sie starb im 31 Jahre
d. 10. Apr. 1807.

Płyta nagrobna Josepha Galle

Ogólny widok płyty nagrobnej

Sanft ruhen
im Kühlen Grabe
bis zum Tage der Vergeltung
die sterblichen Uebereste
unsers innigst geliebten
Gatten und Vaters
Joseph Galle
geboren den 3. Januar 1774
gestorben den 1. Junz 1846.

Sein Andenken wird uns
ewig sein.

Płyta nagrobna Helene Galle

Ogólny widok płyty nagrobnej

Denkmal
Kindlicher Liebe

Hier ruhet Frau
Helene Galle
geb. Neugebauer
geb. d. 23. Mai 1774
gest. d. 21. März 1856.

Mutter dort vor Gottes Thron
Finde Seligkeit als Lohn.

Płyta nagrobna Antona Richter

Ogólny widok płyty nagrobnej

Eheliche Liebe
widmete
dieses Denkmal
dem hiesigen Gastwirth
Anton Ignaz
Richter
gebor. d. 21. Janr. 1781.
gestorb. d. 17. Aug. 1838.

Sanft ruhe er, bis zum
Tage des Auferstehens
u. Wiedersehens

Płyta nagrobna Elisabeth Kleiner

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhen die irdischen
Uebereste der Frau
Elisabeth Kleiner
geborene Galle
geboren zu Kronstadt
d. 21. November 1801
starb allhier d. 19. August 1868.

Bitte Wanderer ! für sie
um sanfte Ruhe und
des Himmels Treude !

Gedenkan mein Urtheil, denn
ebenso wird das deinige sein:
Gestern mir heute dir !
Sirach 38. 23

Płyta nagrobna Ignatza Strauch

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
der Bauergutsbesitzer
Ignatz Strauch
von Alt Wilmsdorf
geb. d. 18. Septbr. 1800
gest. d. 19. Septbr. 1878.

Tekst modlitwy na tym marmurze jest nieczytelny

Płyta nagrobna Josepha Mallern

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestaette
des Bauergutsbesitzer
Joseph Mallern
von Altwilmsdorf
geb. d. 11. März 1817
strb. d. 11. August 1857

Ach schweren Schmerzen bildner Pein
Gingst die zur ewigen Ruhe ein.
Der Herr von dem mil Christensinn
Die willig nahst die Leiden hin,
Moeg der ein gnaed'ger Richter sein !

Płyta nagrobna Marii Mallern

Ogólny widok płyty nagrobnej

Ruhestätte
der Bauergutsbesitzerin
Maria Mallern
geb. Klutsse
gest. d. 19. März 1868
im Alter von 50 Jahren.

Tekst modlitwy na tym marmurze nieczytelny.

Płyta nagrobna kobiety o imieniu Theresia

Ogólny widok płyty nagrobnej

Tekst płyty jest nieczytelny

Płyta nagrobna Josepha Hatscher i jego żony Elisabeth

Ogólny widok płyty nagrobnej

Denkmal
Kindlicher Liebe !
Hier ruhen die Gebetne d. Anlauer
Joseph Hatscher
geb. d. 24. April 1764,
gest. d. 9. Mai 1827
und seiner Gattin
Elisabeth geb. Nentwig
aus Niederhansdorf
geb. d. 15. December 1769,
gest. d. 4. November 1841

Der Herr segne Ihre Asche !

Płyta nagrobna Antona Bittner

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
Anton Bittner
gewesener bauer at
hier seines Alters
76 Jahr bittet um
ein fromes Andenken
Herrlass ihn im frieden ruhen.

Płyta nagrobna Barbary Rotter

Ogólny widok płyty nagrobnej

Denkmal
der
am 26. Januar 1855
im Alter von
26 Jahren 4 Monat 5 Tagen
verstorbenen
Barbara Rotter
gewidmet
von ihren Pflegeältern
Florian u. Johanna Teuber
zu Altwilmsdorf

Ach zufrüh bist du geschieden
Und um sonstwar unser Fteh'n
Ruhe sanft in Gottes Frieden,
Bis wir Ernt uns wieder seh'n

Płyta nagrobna Floriana Tauber i jego żony Johany

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
der Bau u. auszügler
Florian Tauber
aus Altwilmsdorf
geb. den 30. März 1798
gest. den 15. April 1864
Und sein Ehefrau
Johana geb. Merboth
aus Schildau
geb. d. 10. September 1808
gest. d. 29. November 1863

Tekst modlitwy nieczytelny z powodu zatarcia.

Płyta nagrobna Louise Schindler

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhet
die Müllermeisterin
Louise Schindler
geborne Wahn;
gest. d. 28. October 1869
in einem Alter von 36 Jahren
und 6 Monaten

Tekst modlitwy nieczytelny

Ruhe in Frieden !

Płyta nagrobna Augusty Müller

Ogólny widok płyty nagrobnej

Zum Andenken
unserer hofnungsvollen
Tochter
Augusta Müller
Sie ward geb. d. 4. Januar 1829
und starb d. 19. Juli 1836.

Płyta nagrobna Theresii Franke

Ogólny widok płyty nagrobnej

Poza imieniem i nazwiskiem nie udało się na skutek zatarcia płyty niczego więcej odczytać.

Płyta nagrobna Franza Büttner

Ogólny widok płyty nagrobnej

Franz Alois
Büttner
Dominial Gutsbesitzer
allhier:
Starb d. 10. September 1831
in einem Alter von 59
Jahren 3 Monathen und
25 Tagen

Sanft ruhe seine Asche !

Płyta nagrobna Gustava Brauner

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
der Hochwürdige Herr Pfarrer
Gustav Brauner
geb. d. 5. April 1870
in Oberhannsdorf.
gest. 26. Juni 1919
in Altwilmsdorf

Treść modlitwy nieczytelna.

Płyta nagrobna proboszcza Floriana Heyers

Ogólny widok płyty nagrobnej

Tekst płyty mało czytelny

Płyta nagrobna proboszcza Reinharda Spittel

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruht in Gott
der Hochwürdige Herr Pfarrer
Dr. jur. utr.
Reinhard Spittel
geb. d. 9. März 1852
zu Melling
gest. d. 10. November 1904
zu Altwilmsdorf
im 16. Jahre seines Priestertums

Er war ein überaus erfriger Priester
ein Tröster der Betrübten
ein Helfer der Armen,
ein girter stets williger Berater
aller die Rat bei ihm suchten.
Gott lohne es ihm mit der ewigen
Seligkeit. Vater unser:
R. i. p.

Płyta nagrobna proboszcza Antona Scholz

Ogólny widok płyty nagrobnej

Tekst inskrypcji mało czytelny.

Płyta nagrobna pastora Fidelisio

Ogólny widok płyty nagrobnej

PASToR FiDELiSIO
ANNEs Ce. KVcHEN HR
QVIANiMAM SVAM
POTiORE ex PARTE PRO
OViBVs CONcREDItIS
PoSViT InLve EpIDEMi
Ca A: 1680 QVES
CiTHVEn: PATER
IN PACE AMEN

Płyta nagrobna proboszcza Carla Roeger

Ogólny widok płyty nagrobnej

Sie
ruhet der
Pfarrer
H: Carl Roeger
der diese Kirche
im Jahr 1796 er wei-
terte. Starb den
3. October 1807.

Płyta nagrobna Antona Kube

Ogólny widok płyty nagrobnej

Anton Kube
Pooperator allhier:
geb. zu Gabersdorf
d. 14. Januar 1764
gestorben
d. 16. Novbr. 1837.

Friede seiner Asche !

Płyta nagrobna proboszcza Augustina Kober

Ogólny widok płyty nagrobnej

Augustin Kober
Pfarrer allhier
seit dem Jahre 1819,
geboren zu Glatz d. 8. April
1769,
gestorben allhier d. 13. Novemb.
1830.

Gott sei ihm Gnädig !

Płyta nagrobna Clary Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Hier ruhen
die Bauerguts Auszüglerin
Clara Just geb. Büttner
von Altwilmsdorf
Sie war geboren am 15. Januar 1803
und entschlief im Herrn
den 20. April 1866.

Wir werden uns wiedersehen
Und unser Herz wird sich freie
Und diese Freude
wird Niemand von uns nehmen.

Kindliche Liebe und Dankbarkeit
setzte dieses Denkmal.

Płyta nagrobna Ignatza Just

Ogólny widok płyty nagrobnej

Denkmal
ehelicher und kindlicher Liebe
Bauergutsbesitzer
Ignatz Just
von Altwilmsdorf
Er ward geboren d. 7. August 1803,
und starb d. 26. September 1859.

Unsern Schmerz u. unser Flehen,
Are des Grabes Trauerrand,
Heilet nur das Weidersehen
Dort im enigen Vaterland.

Płyty nagrobne na murach kościoła

Płyty nagrobne na murach kościoła Płyty nagrobne na murach kościoła
Płyty nagrobne na murach kościoła Płyty nagrobne na murach kościoła

Zamknij okno