Kościół p.w. św. Antoniego

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Za czasów von Warnsdorfa w 1654 r. po procesach rekatolizacyjnych na Śląsku rozpoczęła się z inicjatywy mieszkańców Biedrzychowic budowa kościoła granicznego (Grenzkirche) dla ewangelików przygranicznych miejscowości śląskich, które były zależne od katolickich Habsburgów. Do 1656 r. mieszkańcy płacili dziesięcinę księdzu w Gryfowie. I tak w latach 1654-56 powstał ów ewangelicki kościół graniczny „Zum Jesusbrunnen” - „U studni Jezusa”, który po rozbudowie 1668 r. posiadał aż 2200 miejsc siedzących. Dnia 20.02.1656 r. poświęcony został nowy kościół. W czasie prac odkryto źródło w miejscu ołtarza, a ludzie – jak podaje kronikarz – leczą się tą wodą.Świątynia ta posiada szereg chórów, które otaczały barokowy ołtarz z wyobrażeniem Chrystusa i aniołów oraz piękną barokową ambonę (do dziś w niezmienionej formie przetrwały organy i jedna z lóż oraz częściowo ołtarz). Pod względem architektonicznym świątynia ta jest założona na planie krzyża z zakończonym trójbocznie prezbiterium, nakryta pozornym sklepieniem kolebkowym. Od północy przyległa czworoboczna wieża, przechodząca potem w ośmiobok, zwieńczona hełmem z latarnią. Zewnętrzną elewację kościoła ozdabiają portale: jeden renesansowy i dwa barokowe z lat 1680 i 1741 oraz dobrze zachowane barokowe epitafium nagrobne. Wieża zaś kryje w sobie dobrze zachowany mechanizm zegarowy oraz pięknie zdobiony dzwon z 1779 r.

Epitafium Johanna Herrmanna i jego żony Rosiny

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johanna George Herrmanna, urodzonego 2 marca 1686 roku a zmarłego 1 marca 1751 roku w wieku 65 lat oraz jego żony Rosiny, urodzonej 9 lipca 1690 roku. 31 października 1708 roku zawarli ze sobą związek małżeński i mieli 4 synów oraz 5 córek. Zmarła 27 maja 1747 roku.

Epitafium Gottloba Neumanna i jego żony Anny

Ogólny widok epitafium

Epitafium Gottloba Neumanna urodzonego w 1714 roku a zmarłego 23 czerwca 1781 roku w wieku 66 lat, 7 miesięcy i 17 dni oraz jego żony Rosiny, urodzonej w 1721 roku a zmarłej w 1761 roku w wieku 40 lat, 4 miesięcy i 3 dni.

Epitafium Christiana Adolph † 1675

Ogólny widok epitafium

Epitafium pierwszego w Biedrzychowicach pastora Christiana Adolph, syna Gideona Adolph i Sybilli zd. Mehner. Żonaty z Sarą zd. Pehster, córką Tobiasa. Przeżył 47 lat w małżeństwie i miał 2 synów oraz 2 córki. Zmarł 8 kwietnia 1675 roku.

Epitafium Sary Adolph † 1667

Ogólny widok epitafium

Epitafium żony pierwszego w Biedrzychowicach pastora Christiana Adolpha, Sary Adolph zd. Pehtzer, urodzonej 4 czerwca 1600 roku. Przeżyła w małżeństwie 47 lat i urodziła 2 synów oraz 2 córki. Zmarła 11 października 1667 roku w wieku 67 lat i 18 tygodni.

Epitafium Christiany Reumann † 1801

Ogólny widok epitafium

Epitafium Christiany Dorothei Reumann zd. Perers, urodzonej 9 sierpnia 1746 roku a zmarłej 18 marca 1801 roku.

Epitafium Christopha Grabs † 1714

Ogólny widok epitafium

Epitafium Christopha Grabs, syna Christopha i Marii zd. Döring, urodzonego 20 września 1647 roku. W roku 1673 zawarł pierwszy związek małżeński z Reginą zd. Seboltz, która umarła w 1695 roku. A w roku 1697 żeni się po raz drugi z Anną Barbarą zd. Tornau. Z obu żonami miał 5 synów oraz 4 córki. Zmarł 20 października 1714 roku w wieku 67 lat, 4 miesięcy i 2 dni.

Epitafium Reginy Grabs † 1695

Ogólny widok epitafium

Epitafium Reginy Grabs zd. Seboltz, urodzonej 6 marca 1650 roku. 16 listopada 1673 roku wychodzi za mąż za Christopha Grabsa, z którym przeżywa wspólnie 27 lat, rodząc mu 3 synów i 3 córki. Zmarła 24 maja 1695 roku w wieku 45 lat, 11 tygodni i 2 dni.

Epitafium Caspara Bottnera oraz Elisabeth Bottner

Ogólny widok epitafium

Podwójne epitafium Caspara Damiana Bottnera, syna M. Damiana Bottnera i Barbary zd. Barhenst, zmarłego 14 listopada 1621 roku oraz Elisabeth Bottner, żony Melchiora Krecklera, zmarłej w 1637 roku.

Epitafium Heinricha von Eberhard † 1716

Ogólny widok epitafium

Epitafium Heinricha Adolpha von Eberhard, urodzonego w 1653 roku. W roku 1678 żeni się z Marią Sophią, z którą ma 5 synów i 4 córki. Zmarł 22 sierpnia 1716 roku.

Epitafium Heinricha Traumanna † 1714

Ogólny widok epitafium

Epitafium Heinricha Traumanna, urodzonego 26 marca 1657 roku a zmarłego 20 maja 1714 roku w wieku 62 lat.

Epitafium Marthy Boltner † 1714

Ogólny widok epitafium

Epitafium Marthy Boltner zd. Lang, córki Caspara Langa i Marthy zd. Gunther, urodzonej 2 listopada 1677 roku a zmarłej 21 stycznia 1714 roku w wieku 36 lat, 11 tygodni i 3 dni.

Płyta nagrobna Karla Buchwalda † 1857

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Karla Roberta Buchwalda, urodzonego 22 kwietnia 18 . ., a zmarłego 12 listopda 1857 roku.

Płyta nagrobna Johanny Schöps

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Johanny Elisabeth Schöps.

Płyta nagrobna Johanny Lehmann † 1847

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Johanny Elisabeth Lehmann zd. Siebeneicher, urodzonej 7 listopada w Stankowicach, a zmarłej 1 czerwca 1847 roku, żony kupca i handlowca Heinricha Gottlieba Traugolda Lehmanna z Biedrzychowic.

Zamknij okno