Mauzoleum rodziny von Carnap

Widok ogólny Mauzoleum Widok ogólny Mauzoleum
Fragment tablicy informacyjnej Fragment tablicy informacyjnej

Dla uzupełnienia tablicy informacyjnej podam, że w krypcie spoczywają zwłoki trzech osób, a mianowicie czternastoletniego Rüdigera Petera Kaspra Alberta von Carnap, urodzonego 12 sierpnia 1890 roku a zmarłego 17 listopada 1904 roku, syna Johanna Rüdigera Ludwiga von Carnap oraz Ilse Frieda Marie Valerie zd. von Loebbecke. Ponadto jego ojciec Johann Rüdiger Ludwig von Carnap, syn Petera von Carnap, urodzonego 23 marca 1823 roku w Elberfeld a zmarłego 18 sierpnia 1904 roku także w Elberfeld oraz Huldy Juliane zd. Bredt, urodzonej 25 czerwca 1827 roku a zmarłej 24 stycznia 1900 roku, urodzony 26 czerwca 1865 roku a zmarły w 1914 roku. Ostatnią osobą spoczywającą w krypcie jest Ilse Frieda Marie Valerie von Carnap zd. von Loebbecke, żona Johanna, urodzona 11 czerwca 1869 roku. W dniu 8 września 1889 roku zawarła w Kościelnikach Dolnych związek małżeński z Johannem, z którym miała czworo dzieci. Pierwsze to zmarły czternastolatek, drugie to Gert Peter urodzony 17 marca 1892 roku, trzecie to Truth Ida Olga urodzona 4 lutego 1893 roku a czwarte o nieznanym imieniu urodzone 29 września 1894 roku.

Herb rodziny von Carnap

Zamknij okno