Kościół p.w. Chrystusa Króla

Widok ogólny kościoła

Wzmiankowany w 1346 r. Zbudowany w końcu XVI w., przebudowywany w 1685 i w latach 1711-1719, restaurowany 1852-1853. Murowany, orientowany, o dwunawowym, trzyprzęsłowym korpusie, z prostokątnym prezbiterium zakończonym półkolistą absydą, z wieżą od zachodu. Wnętrza przykryte sklepieniami krzyżowymi. Remontowany w latach 1958-1962. Zachowało się wyposażenie wnętrza z poł. XVIII w., a na ścianach zewnętrznych kamienne epitafia i płyty nagrobne z okresu od XVI do XVIII w.
Na ścianach zewnętrznych kościoła pomocniczego Chrystusa Króla zachowały się kamienne epitafia i płyty nagrobne z okresu od XVI do XVIII w. - między innymi: Rycerza Dobschitz (Dobrzyc?} z 1551 r. Pani Skop z 1554 r., pierwszego pastora z 1556 roku, czy Jerzego Zygmunta ze znanej śląskiej rodziny Zedlitz z 1709 r.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) den Ritter (Anton) von Döbschütz † 1551.
  2) eine Frau, geborene von Skopp † 1554.
  3) den ersten Pastor † 1556.
  4) Georg von Döbschütz † 1601 (Bürgertracht).
  5) ein Kind † 1662.
  6) ein Kind Herrn Michael Försters auf Pfaffen- und Holtendorf, Handelsmanns und Ratsmitgliedes, † 1683.
  7) den Ritter George Sigismund von Zedlitz aus dem Hause Mittel-Seitendorf im Jauerschen Fürstentum † 1709.
  8) einen Üchtritz † im Anfang des XVIII Jahrhunderts.
 • Eine Reihe von Barock-Denkmälern und Grabsteinen ohne großen Wert.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna dziecka

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna dziecka zmarłego 3 czerwca 1662 roku, mającego zaledwie 9 tygodni.

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, prawdopodobnie z XVI wieku, NN osoby ubranej w płaszcz.

Płyta pastora † 1556

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna pierwszego pastora w Leśnej Matheasa Weissa, zmarłego w 1556 roku.

Płyta nagrobna NN kobiety † 1554

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna kobiety z rodu von Skopp, zmarłej w 1554 roku.

Epitafium Sigismunda von Zedlitz † 1709

Ogólny widok epitafium

Epitafium Sigismunda von Zedlitz, zmarłego w marcu 1709 roku w wieku 28 lat.

Ozdobne detale epitafijne

Ogólny widok detali

Detale ozdobne jakiegoś epitafium.

Epitafium Friedricha (nazwisko nieczytelne) † 1732

Ogólny widok epitafium

Epitafium Friedricha (nazwisko nieczytelne) urodzonego 10 grudnia 1589 roku a zmarłego w 1732 roku. Część płyty zwietrzała i nieczytelna.

Epitafium Caspara Furtschesa † 1631

Ogólny widok epitafium

Epitafium zmarłego 30 lipca 1631 roku Caspara Furtschesa.

Epitafium Georga (nazwisko nieczytelne)

Ogólny widok epitafium

Epitafium Georga (nazwisko nieczytelne), z daty śmierci możliwe do odczytania jedynie 31. Cały środek płyty jest tak zwietrzały, że niemożliwy do odczytania.

Kolumna epitafijna NN osoby

Ogólny widok kolumny

Kolumna epitafijna NN osoby.

Epitafium Friedricha Doringa † 1852

Ogólny widok epitafium

Epitafium Friedricha Gotloba Doringa, urodzonego 6 marca 1775 roku we Friedbergu a zmarłego 23 lutego 1852 roku.

Epitafium NN osób

Ogólny widok epitafium

Podwójne epitafium NN osób, z którego udało się odczytać datę 1691.

Epitafium NN osób

Ogólny widok epitafium

Również podwójne epitafium, bardzo zniszczone przez warunki atmosferyczne. Na lewej płycie data śmierci 1763 oraz dopisek, że zmarł w wieku 57 lat, a na prawej płycie dająca się odczytać jedynie data urodzin 26 marca 1655 roku.

Epitafium Theodory Müller † 1661

Ogólny widok epitafium

Także podwójne epitafium bardzo zniszczone. Na lewej płycie udaje się odczytać Theodora Müller zd. Grabß, zmarła w wieku 16 lat i 8 miesięcy 3 października 1661 roku, a na prawej płycie Regina (nazwisko nieczytelne) zd. Müller, urodzona 2 stycznia 1684 roku a zmarła 30 października 1704 roku.

Epitafium Heinricha Schester i jego żony Anny

Ogólny widok epitafium

Podwójne epitafium, na którego lewej płycie napis: Heinrich Schester, urodzony 18 maja 1646 roku a zmarły 11 grudnia 1703 roku w wieku 57 lat. Na prawe płycie napis: Anna Maria Schester, urodzona 26 marca 1655 roku, wyszła za mąż 9 maja 1675 roku a zmarła w wieku 60 lat, 5 miesięcy i 14 dni.

Epitafium Christopha Müllera † 1696

Ogólny widok epitafium

Epitafium Christopha Müllera, urodzonego 6 stycznia 1657 roku a zmarłego 28 marca 1696 roku.

Epitafium Anny Müller † 1690

Ogólny widok epitafium

Epitafium Anny Müller, która przeżyła w małżeństwie 32 lata, urodziła 2 synów i 4 córki a zmarła w 1690 roku w wieku 53 lat.

Epitafium Marii (nazwisko nieczytelne)

Ogólny widok epitafium

Bardzo zniszczone epitafium kobiety o imieniu Maria.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Jeszcze bardziej zniszczone epitafium, nie nadające się w ogóle do odczytania.

Epitafium Friedricha Krauensa i jego żony

Ogólny widok epitafium

Przepiękne podwójne epitafium ze zniszczoną farbą prawą stroną inskrypcyjną. Lewa poświęcona Friedrichowi Krauensowi, urodzonemu w 1628 roku. Ożenił się w 1655 roku i miał 3 synów oraz 8 córek. Zmarł w 1702 roku. Jego żona zmarła w 1704 roku mając 66 lat.

Epitafium Mathiasa Pawej † 1674

Ogólny widok epitafium

Epitafium Mathiasa Pawej, urodzonego w 1602 roku a zmarłego 7 lipca 1674 roku. Jego żona miała na imię Helena. Epitafium ufundował Johann Pawej 15 października 1702 roku.

Epitafium Johanna Bertholda † 1712

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johanna Bertholda, zmarłego 16 lutego 1712 roku. Jego żoną była Johanna Dorothea zd. Hoffseyget. Płyta inskrypcyjna mocno złuszczona.

Epitafium NN osób

Ogólny widok epitafium

Epitafium z krucyfiksem pośrodku, bardzo zniszczone. Udaje się odczytać: z prawej strony rok 1692 natomiast z lewej rok 1703.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Bardzo zniszczone epitafium z możliwą do odczytania jedynie datą 1576.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Przepiękne epitafium z dwoma sercami, lecz ze znacznymi odpryskami kamienia, uniemożliwiającymi odczytanie płyty inskrypcyjnej.

Fragment epitafium

Ogólny widok fragmentu epitafium

Fragment górnej części jakiegoś epitafium.

Nagrobek Zachariasa Heinze i innych osób

Ogólny widok nagrobka

Przepiękny podwójny nagrobek. Na lewej płycie: Zacharias Heinze, urodzony 19 stycznia 1757 roku a zmarły 22 lutego 1829 i jego żona Johanna Helena zd. Teller, urodzona 28 marca 1764 roku a zmarła 27 czerwca 1839 roku. Na prawe płycie: Johann Gottlieb Steinberg, urodzony 11 grudnia 1775 roku a zmarłego 20 sierpnia 1850 roku oraz jego żona Christine Dorothea zd. Heyn, urodzona 19 lutego 1784 roku a zmarła 16 lutego 1861 roku.

Nagrobek Johanna Förstera i jego żony Auguste

Ogólny widok nagrobka

Przepiękny podwójny nagrobek. Na lewej płycie: Johann Gottfried Carl Förster, urodzony 19 stycznia 1845 roku a zmarły 26 lipca 1923 roku. Na prawej płycie: Auguste Förster zd. Förster, urodzona 26 września 1849 roku a zmarła 3 września 1924 roku.

Tablica pamiątkowa

Ogólny widok tablicy

Tablica z 1685 roku poświęcona m.in. Hansowi von Debschitz ze Smolnika, Nicosowi von Debschitz z Leśnej, Anne Margarethe von Schweinitz zd. von Debschitz, Carolowi ABrahamowi von Debschitz, Georgowi Heinrichowi von Kalckreuth, Johannowi von Rohrich i Johannowi Henningowi Arndowi.

Płyta nagrobna rodziny Hedemann

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna upamiętniająca rodzinę Hedemann. Pod spodem całkowicie zwietrzała płyta epitafijna.

Nagrobek rodziny Koppe

Ogólny widok nagrobka

Przepiękny podwójny nagrobek. Na lewej płycie: Karl Eduard Koppe, urodzony 18 października 1810 roku a zmarły 18 lutego 1882; Karl Hermann Rüde, urodzony 11 września 1830 a zmarły 15 września 1903 roku oraz Karl Wilhelm Ernst Koppe, urodzony 22 lutego 1850 roku a zmarły 29 października 1917 roku. Na prawej tablicy: Johanna Friederike Koppe zd. Apelt, urodzona 13 czerwca 1818 roku a zmarła 5 grudnia 1887 roku oraz Johanna Martha Koppe, urodzona 31 stycznia 1886 roku a zmarła 30 października 1899 roku.

Płyta nagrobna Gustava Kluge i jego żony Alwine

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Gustava Kluge z Leśnej, urodzonego 25 grudnia 1859 roku a zmarłego 7 maja 1938 roku oraz jego żony Alwine zd. Queißer, urodzonej 4 kwietnia 1859 roku a zmarłej 30 czerwca 1943 roku.

Płyta nagrobna Joachima Reinharda i jego żony Friedericke

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Joachima Carla Friedricha Reinharda, urodzonego 3 czerwca 1800 roku a zmarłego 6 lipca 1887 roku oraz jego żony Friedericke Wilhelmine Reinhard zd. Pfeiffer, urodzonej 17 września 1811 roku a zmarłej 20 czerwca 1888 roku.

Płyta nagrobna Johanna Grabsa i jego żony Johanny

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna kupca Johanna Christopha Grbsa oraz jego żony Johanny Doreothei Grabs zd. Kraus. Płytę wmurowano w sierpniu 1736 roku.

Grobowiec NN rodziny

Ogólny widok grobowca

Grobowiec w stylu klasycystycznym NN rodziny.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża pokutnego

Krzyż pokutny pochodzący z XIV - XVI wieku.

Zamknij okno