Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP

Widok ogólny kościoła

Kościół filialny Niepokalanego Serca Marii, wzmiankowany w 1346 r., wzniesiony ok. 1520 r., powiększony w pocz. XVII w., restaurowany w latach 1720 oraz 1783 i ok. poł. XIX w. Orientowany, jednonawowy, z symetrycznie dostawionymi od południa i północy kaplicami, kwadratowym prezbiterimm, z wieżą od zachodu. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym wspartym na wewnętrznych, przyściennych pilastrach, zachowało kamienną rzeźbę Madonny z pocz. XVI w., późnobarokowy ołtarz główny i ambonę, oraz szereg kamiennych płyt nagrobnych z XVII i XVIII w.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) den Ritter (Hans) von Nostitz und Tschocha † 1616
  2) Jungfrau Anna Maria geborene Giersdorf aus dem Hause Lindau † 1628.
  3) Anna Maria, Hausfrau des Herrn M. George Schwatzbache † 1644.
  4) zwei kleine Kinder der Familie Gabelentz aus dem Hause Friedersdorf, den Knaben Christoph Crantze, geboren 1645, † 1646 und ein Mägdlein Maria Katharina.
  5) Herrn Hieronymus von Gablentz und Friedersdorf † 1655.
  6) Frau Sophia Nostizin, Witwe Herrn Hans' von Nostiz † 1656.
 • Zwei Epitaphien und mehrere Grabsteine in Barockformen.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Anny Schwatzbach † 1644

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny Marii Schwartzbach, córki pastora M. George Schwartzbacha z Gościszowa, Ocic i Platerówki, urodzonej w 1626 roku a zmarłej i pochowanej 2 lutego 1644 roku we Włosieniu.

Epitafium Georgiusa Schwartzbacha † 1647

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium pastora M. Georgiusa Schwatzbacha, syna Christopha, urodzonego w 1598 roku a zmarłego 11 lipca 1647 roku. W latach 1621 - 24 był konrektorem i kantorem w Hagenau, w latach 1624 - 26 był diakonem w Lubaniu, w latach 1626 - 30 był pastorem w Gościszowie, w latach 1631 - 44 był pastorem w Ocicach, a w latach 1644 - 47 był pastorem w Platerówce. W roku 1625 ożenił się z Marią Wiesner, z którą miał dziewięcioro dzieci. Zmarł mając 49 lat, 3 tygodnie i 5 dni.

ANNO 1647
DEN 11 IULIJ 8. UHR
IST IM HERREN SEELIG
ENTSCHLAFEN DER EHR
WURDIGE VOR ACHTBAHRE VND
WOLGELAHRTE HERR M. GEORGIUS
SCHWARTZBACH SEINES ALTERS
40. IAHR 3. WOCHEN 5. TAGE
EHE STANDES 22. IAHR 6. WOCH
EN DARINNEN 9 KINDER: DES
CONRECTORATS ZU HAGENAU
IM ROMISCHEN REICH 3 IAHR:
DIACONATZ ZU LAUBAN 2.
IAHR ZU GIESMANSDORFF 4.
IAHR SEINES PASTORATS ZU
OTTENDORF 13 IAHR ZUR
LINDAU 4 IAHR DEM GOTT
GENADEN

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium NN osoby.

Epitafium Hennscha † 1676

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Hennscha, urodzonego w 1601 roku a zmarłego 24 lutego 1676 roku. Epitafium jest bardzo mało czytelne.

Epitafium Johanna Schrötera † 1735

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Johanna Conrada Schrötera. Epitafium również bardzo mało czytelne.
Johann Conrad Schröter, syn Friedricha i Anny Rosiny zd. Nüpler, urodził się 29 stycznia 1675 roku w Lubaniu. W 1703 roku ożenił się z Marią Christianą Mentzler. Posiadali 11 dzieci: Cunigundę, Conrada, Gottloba, Ehrenfrieda, Amandusa, Erdmanna, Christianę, Samuela, Daniela - Friedricha oraz Christinę Elisabeth. Zmarł 29 kwietnia 1735 roku w wieku 60 lat i 13 tygodni.

Epitafium George Gerbera † 1690

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium George Gerbera, urodzonego 24 lutego 1607 roku. Jego ojciec CHristoph był pastorem w Kościelnej Wsi koło Zgorzelca, a matką była Maria zd. Sprenger. Był ojcem pastora Christopha Gerbera. Zmarł 7 października 1690 roku w wieku 83 lat, 33 tygodni i 5 dni. Miał 6 synów i 3 córki.

Epitafium Christopha Gerbera † 1705

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Christopha Gerbera, syna Geroga i Anny zd. Senftleben, urodzonego 11 października 1627 roku. Ustanowiony pastorem w Platerówce w 1656 roku. Dwukrotnie ożeniony. Pierwszy ożenek 16 października 1657 roku z Anną Heleną Hausdorf, z którą miał 7 dzieci: Georga Salomona, Johanna Gottfrieda, CHristopha Abrahama, Annę Charitas, Christopha Gottloba, Davida Benjamina i Annę Helenę.
Po śmierci pierwszej żony w 1673 roku, w dniu 30 października 1674 roku ożenił się z Christine Johanne Heers, urodzoną 30 marca 1652 roku a zmarłą już po śmierci męża 3 marca 1712 roku w Krzewinie, z którą miał 8 dzieci: Annę Marthę, Johanna Georga, Annę Christinę, Johanna Christopha, Annę Rosinę, Marię Sibyllę, Catharinę Elisabeth oraz powtórnie Catarinę Elisabeth, ponieważ pierwsza zmarła kilka tygodni po urodzeniu. W chwili kiedy umierał, 2 synów i 6 córek już nie żyło.

Epitafium Anny Gerber † 1673

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Anny Heleny Gerber, zd. Hausdorf, pierwszej żony pastora Christopha Gerbera, urodzonej 29 września 1639 roku a zmarłej w 1673 roku w wieku 33 lat i 29 tygodni. 28 Sierpnia 1657 roku wyszła za mąż i urodziła 5 synów oraz 2 córki: Georga Salomona, Johanna Gottfrieda, Christopha Abrahama, Annę Charitas, Christopha Gottloba, Davida Benjamina i Annę Helenę.

Epitafium Christianusa Gerbera † 1685

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Christianusa Gottloba Gerbera, syna pastora Christopha Gerbera i jego pierwszej żony Anny Heleny zd. Hausdorf, urodzonego 2 czerwca 1668 roku a zmarłego w wieku 17 lat 14 marca 1685 roku.

Epitafium Johanna Gerbera † 1679

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Johanna George Gerbera, syna pastora Christopha Gerbera i jego drugiej żony Christine Johanne zd. Heers, urodzonego 5 sierpnia 1677 roku a zmarłego 31 grudnia 1679 roku.

Epitafium Elisabethy Gerber † 1689

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Elisabethy Cathariny Gerber, córki pastora Christopha Gerbera i jego drugiej żony Christine Johanne zd. Heers, urodzonej 7 czerwca 1689 roku a zmarłej 21 lipca tego roku, przeżywszy zaledwie kilka tygodni.

Epitafium Johanna Queißera † 1704

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Johanna Christopha Queißera, syna Nicolausa oraz Rosiny zd. Silber, urodzonego w 1673 roku. Był zięciem pastora Christopha Gerbera, ponieważ jego żoną była Anna Rosina Gerber, która po jego śmierci 12 września 1704 roku, wyszła powtórnie za mąż.

Płyta nagrobna Joannesa Zeidler † 1598

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Joannesa Zeidler, magistra i pastora w Platerówce, urodzonego w 1578 roku a zmarłego 20 sierpnia 1598 roku. Na płycie wyryty jest kielich. Pastorem w Platerówce ustanowiony został w 1590 roku.

Epitafium Christophora Wisnera † 1656

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Christophora Wisnera, syna Christopha i Cathariny zd. Rünglesin, urodzonego 9 sierpnia 1603 roku w Lubaniu. W 1632 roku został notariuszem w Lubaniu. Ustanowiony pastorem w Platerówce w 1648 roku. Zmarł 22 lutego 1656 roku. Po nim pastorem został ustanowiony Christoph Gerber.

Zamknij okno