Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny wnętrza kościoła

Pierwotny, gotycki kościół w tym miejscu był wzmiankowany w 1346 r. Na jego miejscu wzniesiono nowy w 1567 r. Gruntowna przebudowa w stylu barokowym miała miejsce w latach 1752 - 1754. Remontowany m.in. w latach 1810 i 1969 - 1973.
Najcenniejszą historycznie i architektonicznie gminną budowlą jest rzymsko-katolicki kościół w Rudzicy. Wzniesiony w 1569 r. na miejscu starszego (wzmiankowanego w 1346 r.), rozbudowany w latach 1752-1754 taki kształt zachował do dziś. Późnobarokowy wystrój wnętrza, dzieło anonimowego warsztatu śląskiego pochodzi z czasów rozbudowy. Na uwagę zasługują : ołtarz główny z obrazem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ambona, krucyfiks i pieta z początku XIX wieku. Na wieży (sygnaturce) znajduje się szesnastowieczny dzwon pokryty bogatą figuralną ornamentyką.
Na koniec XVII do połowy XIX w. datowane są epitafia w ścianie kościoła i przykościelnym murze.

Epitafium NN osoby † 1726

Ogólny widok epitafium

Epitafium NN osoby zmarłej 22 stycznia 1726 roku, prawdopodobnie tutejszego pastora, gdyż nad płytą inskrypcyjną umieszczony jest kielich w koronie..

Dwa epitafia

Ogólny widok epitafiów

Dwa bardzo zniszczone epitafia. Na lewym możliwe było jedynie odczytanie imienia i nazwiska: Michael Gabriel. Na prawym nawet to jest niemożliwe.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Epitafium NN osoby z całkowicie spłukaną płytą inskrypcyjną.

Epitafium NN osób

Ogólny widok epitafium

Przepiękne podwójne epitafium z krzyżem pośrodku i dwiema głowami aniołków u góry, z nieczytelnymi płytami inskrypcyjnymi, prawdopodobnie dotyczące dzieci.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Kolejne epitafium NN osoby z bardzo zniszczoną płytą inskrypcyjną, uniemożliwiającą jej odczytanie.

Trzy płyty nagrobne

Ogólny widok płyt nagrobnych

Trzy płyty nagrobne ustawione pod murem kościoła. Prawa dotyczy Paula Effenbergera, urodzonego 4 kwietnia 1896 roku a zmarłego 20 grudnia 1936 roku.

Hier ruht in Gott
mein lieber Gatte
unser guter Vater
Paul Effenberger
* 4. 4. 1896.            † 20. 12. 1936.
Nach langem Leiden
zum ewigen Frieden

Środkowa płyta nagrobna dotyczy Maxa Effenbergera, rzeźnika, urodzonego 6 listopada 1864 roku a zmarłego 10 czerwca 1934 roku.

Hier ruht in Gott
unser lieber Vater
Schwieger u. Großvater
der Fleischermeister
Max Effenberger
* 6. 11. 1864.
† 10. 6. 1934.
Nach arbeitsreichem Leben
ward Dir Ruhe nun gegeben

Trzecia płyta bardzo mało czytelna dotycząca Agnes John, urodzonej w 1889 a zmarłej w 1932 roku.

Kartusz herbowy

Ogólny widok kartusza

Kartusz herbowu z zatartą u dołu inskrypcją.

Płyta pamiątkowa

Ogólny widok płyty

Płyta pamiątkowa, wyraz pamięci i szacunku dla dawnych mieszkańców Rudzicy.

R. I. P.          1346 - 1946          Ku pamięci wszystkich wiernych zmarłych Parafii rzymskokatolickiej i ewangelickiej w Rudzicy. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Krzyż pokutny

Ogólny widok krzyża pokutnego

Krzyż pokutny z XIV - XV wieku w murze cmentarnym.

Zamknij okno