Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego

Widok ogólny kościoła

Siekierczyńska świątynia, tak jak w przypadku kościołów w Zarębie i Rudzicy, wzmiankowana jest w 1346 roku. Istniejący budynek wzniesiono na miejscu starszego w latach 1798-1800. Skromny wystrój wnętrza nie jest jednorodny stylowo. Składają się nań barokowy ołtarz (2. ćw. XVIII w.), manierystyczna ambona, klasycystyczne organy i 2 barokowe rzeźby św. Piotra i Pawła z połowy XVIII w.

Dwie płyty nagrobne dzieci

Ogólny widok płyt

Dwie płyty dzieci, mieszkańców dawnego Siekierczyna. Pierwsza dotyczy Manfreda Späth, urodzonego 1 marca 1937 roku a zmarłego cztery dni później, 5 marca. Druga dotyczny dziewczynki Gertrud Theurich, urodzonej 8 sierpnia 1908 roku a zmarłej 28 marca 1913 roku.

Płyta nagrobna Karla Andersa i jego żony Ernestine

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Karla Heinricha Andersa, właściciela karczmy, urodzonego 7 lutego 1846 roku a zmarłego 12 lipca 1902 roku oraz jego żony Ernestine Anders zd. Keinke, urodzonej 30 grudnia 1848 roku a zmarłej 22 lipca 1902 roku.

Płyta nagrobna Hermanna Bräuera i jego żony Idy

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hermanna Bräuera, urodzonego 27 września 1857 roku a zmarłego 11 maja 1931 roku oraz jego żony Idy Bräuer zd. Flex, urodzonej 23 kwietnia 1864 roku a zmarłej 28 maja 1932 roku.

Płyta nagrobna Friedricha Gerlach † 1920

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friedricha Gerlach, urodzonego 10 września 1878 roku a zmarłego 11 maja 1920 roku.

Płyta nagrobna Ernestine Rätzold † 1923

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Ernestine Rätzold, urodzonej 6 września 1853 roku a zmarłej 16 maja 1923 roku.

Płyta nagrobna Emmy Fischer † 1932

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Emmy Fischer zd. Mühle, urodzonej 26 kwietnia 1863 roku a zmarłej 13 marca 1932 roku.

Miejsce spoczynku NN osoby

Ogólny widok miejsca spoczynku

Miejsce spoczynku NN osoby, z wyrwaną ze ściany płytą nagrobną.

Zamknij okno