Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Widok ogólny kościoła

Obecny kościół powstał około 1649 r. na fundamentach wcześniejszego z XIV w. Kościół ten uległ zniszczeniu pod koniec wojny trzydziestoletniej. Dzisiejsza świątynia w Świeciu ma plan jednonawowy z absydą wieloboczną od wschodu i drewnianą sygnaturką nad nawą (z 1669 r.). W nawie zachował się drewniany strop kasetonowy z czasów budowy, a także empory. Większość wyposażenia, w tym ołtarz, ambona i organy pochodzi z XVIII w.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
    1) Magdalena geborene von Salza, Hausfrau Herrn Hans' von Üchtritz, † 1572.
    2) diesen selbst † 1592 (1579?).
    3) Jungfrau Elisabeth von Spiller † 1592, im Volksmunde die "Zangenjungfrau" genannt, nach der in Trümmern liegenden Zangenburg zwischen Marklissa und Schwerta.
    4) den Ritter Antonii von Ichtritz † 1612.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Magdaleny von Uchtritz † 1572

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Magdaleny von Uchtritz zd. von Salza, żony Hansa, zmarłej w 1572 roku.

Płyta nagrobna Hansa von Uchtritz † 1592

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hansa von Uchtritz w stroju rycerskim, zmarłego 22 marca 1592 roku.

Płyta nagrobna Elisabeth von Spiller † 1592

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Elisabeth von Spiller, zwanej "Cęgową Panienką", zmarłej w 1592 roku. Pochodziła ona z rodu von Spiller z Maciejowca koło Wlenia, a jej matka z rodu von Nimptsch. Obie babcie także pochodziły zze znamienitych rodów, bowiem jedna z von Zedlitz a druga z von Warnsdorff.
Wg. pani Małgorzaty Stankiewicz, historyka sztuki z Wrocławia, miała na imię Helena lub Magdalena.
Wokół postaci zmarłej umieszczonych jest osiem rodowych herbów. Z lewej ojczyste: von Spiller, von Zedlitz, von Hochberg oraz von Uchtritz. Z prawej macierzyste: von Nimptsch, von Warnsdorff, von Thader (Tater) oraz von Dobschütz.

Płyta nagrobna Antoniego von Uchtritz † 1612

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Antoniego von Uchtritz w stroju rycerskim, zmarłego 6 maja 1612 roku.

Epitafium Dorothei von Uchtritz † 1620

Ogólny widok epitafium

Epitafium Dorothei von Uchtritz zd. von Schirittz, zmarłej 26 lutego 1620 roku w wieku 71 lat.

Epitafium Antoniego von Uchtritz † 1591

Ogólny widok epitafium

Epitafium Antoniego von Uchtritz z Górnego Świecia, zmarłego we wrześniu 1591 roku. Miał 6 synów i 8 córek.

Epitafium Antoniego von Uchtritz † 1698

Ogólny widok epitafium

Epitafium Antoniego von Uchtritz, zmarłego 7 września 1698 roku.

Epitafium rodziny Förster

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johanna Augusta Förster, urodzonego 2 sierpnia 1819 roku a zmarłego 20 października 1895 roku, jego żony Johanny Agnety Förster zd. Quet, urodzonej 6 grudnia 1809 roku a zmarłej 24 grudnia 1882 roku oraz ich syna Karla Augusta, urodzonego 29 maja 1841 roku a zmarłego 26 kwietnia 1890 roku.

Płyta nagrobna Gustawa Hoffmanna † 1935

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Gustawa Hoffmanna, urodzonego 13 sierpnia 1866 roku a zmarłego 3 lipca 1935 roku.

Płyta nagrobna rodziny Vogel

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Christiana Vogel, urodzonego w lutym 1779 roku a zmarłego 15 kwietnia 1855 roku, jego żony Johane Vogel zd. Streil, urodzonej w sierpniu 1781 roku a zmarłej 22 sierpnia 1836 roku, ich zięcia Gottloba Verudt, urodznego 11 października 1826 roku a zmarłego 1 czerwca 1888 roku oraz ich córki Marie Verudt zd. Vogel, urodzonej 10 stycznia 1835 roku a zmarłej 30 listopada 1887 roku.

Płyta nagrobna rodziny Späthe

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Auguste Späthe zd. Vorster oraz Johana Gottloba Späthe, pośród liści pod murem cmentarza.

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty

Przepiękna w kształcie płyta nagrobna NN osoby.

Pomnik ofiar I wojny światowej

Widok ogólny pomnika Widok ogólny pomnika

Pomnik ofiar I wojny światowej mieszkańców dawnej Schwerty a dzisiejszego Świecia.

Zamknij okno