Kościół p.w. Narodzenia NMP

Kościół filialny Narodzenia NMP, wzniesiony w XIV w., przebudowany być może ok. 1520 r., remontowany w 1615 "r., restaurowany w XIX w. Orientowany, murowany, jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, z wieżą od zachodu, nakryty drewnianym, malowanym stropem z ozdobnymi listwami. We wnętrzu kamienne tabernakulum z 1503 r., na kolumnie, z ozdobną balustradą i płyta nagrobna z 1625 r.

Fragment cmentarza

               

Fragment cmentarza. Na murze cmentarnym umieszczone dwie płyty nagrobne. Ta z lewej dotyczy rodziny Goldmann a konkretnie Henriki Sauer wdowy po Goldmannie z Chmielna, właścicielki ziemskiej urodzonej 15 maja 1832 roku a zmarłej 4 kwietnia 1902 roku oraz Friedricha Augusta Goldmanna, także właściciela ziemskiego, jej męża, urodzonego 16 sierpnia 1821 roku a zmarłego 24 czerwca 1884 roku.
Płyta z prawej jest nie do odczytania ze względu na jej stan. Po pierwsze jest zwietrzała a po drugie, ktoś kiedyś zamalował ją rzadką zaprawą betonową.
Jeszcze moja uwaga. Nieważne, że obie płyty są uszkodzone lub nieczytelne ale pod ziemią znajdują się trumny ze zmarłymi. A tu przed jedną z płyt zrobiono sobie wysypisko śmieci. Wydaje mi się, że trochę poszanowania zmarłym należy się.

Pomnik

               
               

Pomnik ofiar I wojny światowej.

Zamknij okno