Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół św. Jadwigi Śląskiej, którego początki sięgają XIII wieku. Obecny został wybudowany ok 1500 roku. Z początku był kościołem parafii ewangelickiej w Sobocie. Przebudowy kościoła dokonano w XVIII w., a restauracji w XIX. Na początku tego wieku znajdowały się w tym kościele trzy dzwony. Podczas wojny dwa najstarsze zostały wywiezione przez mieszkańców do Niemiec. Znaczniejszego remontu dokonano w 1967 roku. Cały kościół ogrodzony jest murami na których znajdują się tablice pamiątkowe (na jednym z murów znajduje się tablica upamiętniająca fundatora kościoła). Obok kościoła znajdują się dwa grobowce rodziny Hoffmanów z 1717 r. Wewnątrz znajduje się późnogotyckie sakramentarium, barokowy drewniany ołtarz oraz kamienna chrzcielnica. Na chórze znajdują się barokowe organy. Zostały zastosowane tu sklepienia żebrowe.

Pozostałości nagrobków

Ogólny widok pozostałości

Pozostałości po nagrobkach dawnych ewangelickich mieszkańców Dłużca (Lang Neudorf).

Nagrobek rodziny Wermer

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek rodziny Wermer z umieszczonymi na nim danymi osób tam pochowanych, a mianowicie: Johann Gottfrioed Wermer, jego żona Johanna Helena Wermer oraz dzieci Friedrich August i Christian Ehrenfried.

Grobowce rodziny Hoffmann

Ogólny widok grobowców

Grobowce dawnych mieszkańców Dłużca - rodziny Hoffmann z 1717 roku.

Grobowiec rodziny Hoffmann

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Hoffmann z 1717 roku.

Płyty nagrobne

Ogólny widok płyt

Płyty nagrobne dawnych mieszkańców ewangelickiego Dłużca (Lang Neudorf).

Zamknij okno