Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu

Zespół klasztorny franciszkanów w Lwówku Śląskim – zespół obiektów franciszkańskich, w skład którego wchodzą kościół św. Franciszka z Asyżu i zabudowania klasztorne. Dawniej kościół był pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła. Zespół znajduje się przy ulicy Szkolnej w Lwówku Śląskim.
Zespół klasztorny został wpisany do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Początkowo jednonawowy kościół został później rozbudowany na kamienną, trójnawową budowlę. Korpus ma pięć, a prostokątne prezbiterium dwa przęsła. Budowla jest oskarpowana. Po północnej stronie prezbiterium, w zwieńczeniu nawy znajduje się dwuprzęsłowa kaplica grobowa rodów Raussendorf, Talkenberg i Schaffgotsch, w której w 1999 r. umieszczono zakrystię. Dawna zakrystia znajdowała się po południowej stronie, w podstawie niedokończonej wieży kościelnej. Umieszczono w niej kaplicę Matki Bożej Fatimskiej. We wnętrzu kościoła są sklepienia krzyżowo-żebrowe i gwiaździste, wiele portali gotyckich oraz obramienia okienne i drzwiowe, w tym kurtynowe. Wyposażenie pochodzi z przełomów XX i XXI wieku. Do wnętrza prowadzi skromny barokowy portal z ok. 1738 r. Po lewej stronie od wejścia znajduje się tablica z aniołem, który trzyma dwie tarcze. Na jednej wyrzeźbiony jest emblemat cechu piekarzy – obwarzanek, na drugiej inicjały MW i i data 1685. Na murach znajdują się epitafia i kamienne nagrobki z XVI - XVIII w. Część z nich została w trakcie remontu w latach 1995-1999 umieszczona w zachowanym fragmencie muru cmentarnego.
Od południa z kościołem styka się klasztor z XIII w. Był on wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany (w 1735 r., w latach 1872-1875 i w XX wieku). Budynek ma trzy skrzydła i trzy kondygnacje. Pomiędzy skrzydłami klasztoru a ścianą kościoła zamknięty jest prostokątny wirydarz. W niektórych pomieszczeniach klasztoru znajdują się sklepienia sieciowe.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1561. Hubner, Peter, Radsfreund.
 • 1566. Orthmann, Casp., Kaplan.
 • 1567. Wolf, Franc., Praetor, und Frau Barbara.
 • 1571. Reimann, Gregor.
 • 1575. Rolap, Jac., Pharm., u. Fr. Barb. gb. König, gest. 1567.
 • 1575. Wincler, Antonius.
 • 1576. Reusner, Christ., Kind.
 • 1576. Reusner, Franc..
 • 1578. Paul, Casp., Pastor.
 • 1580. End er, Chr., Stadt-Aeltester.
 • 1583. Srevus, Elisabeth.
 • 1585. Suevius, Caspar, Ludi magister.
 • 1585. Svevus, Casp., Syndikus.
 • 1585. Hoppius, Christopherus.
 • 1587. Radeckerus, Casp., Pastor.
 • 1596. Teichmann, Sal., Dr. med. et phil.
 • 1599. Benedict, Petrus, bedeutender Musiker.
 • 1600. Koerber, David, Notar, reipubl.
 • 1687. Würffei, Joh., Tuchmacher-Ober-Eltester.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna dziecka † 1684

Bardzo zniszczona siedemanstowieczna płyta nagrobna małego dziecka, zmarłego w 1684 roku.

Płyta nagrobna NN mężczyzny

               
               

Niekompletna płyta nagrobna NN mężczyzny w zbroi rycerskiej, zmarłego sądząc właśnie po zbroi, w XVII wieku.

Płyta nagrobna NN mężczyzny z rodziny von Zedlitz

               
               

Uszkodzona siedemnastowieczna płyta nagrobna NN mężczyzny w stroju rycerskim otoczona czterema herbami rodzinnymi. Po stronie ojczystej są to herby rodzin von Zedlitz i Schaffgotsch a po stronie macierzystej von Zedlitz oraz von Wansdorf.

Płyta nagrobna NN mężczyzny

Fragment płyty nagrobnej (sam tors) NN mężczyzny w zbroi rycerskiej ze znajdującym się u góry po stronie macierzyńskiej herbem von Schöfeld

Epitafium NN kobiety † 1707

Bardzo ładne plastycznie jednakże z bardzo niewyraźną i zachlapaną płytą inskrypcyjną kobiety, zmarłej 1 lutego 1707 roku. Wydaje mi się, że na piersiach leży niemowlę w powijakach.

Epitafium córki Joachima Krause † 1608

               

Epitafium córki Joachima Karause z Lwówka, zmarłej 15 września 1608 roku pomiędzy godziną 11 a 12.

IM 1608 IAR DORNSTAGES NACH CRVCIS DEN 15 SEPTEMB ZWISCHEN 11 VND 12 VHR IST IN SCHWERE GEBVRT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DES ERBAREN IOACHIM KRAVSEN ZV LEWNBERG TOCHTERLIN ALHI BEGRABEN DER SEELEN GOT GNEDIG VND BARMHERTZIG SEI

Fragment epitafium

Fragment epitafium z bardzo niewyraźną płytą inskrypcyjną i jednym herbie po stronie macierzystej.

Fragment epitafium NN osoby † 1690

Fragment bardzo ładnego epitafium NN osoby, urodzonej 18 stycznia 1646 roku a zmarłej 19 stycznia 1690 roku w wieku 44 lat.

Fragment epitafium Heinricha von Zedlitz † 1587

Fragment epitafium Heinricha von Zedlitz (pisownia oryginalna Zetlicz), zmarłego 5 maja 1587 roku.

Fragment epitafium NN mężczyzny

Fragment epitafium NN mężczyzny, który zmarł w wieku 46 lat i 10 tygodni a jego żoną była Anna Rosina, z którą przeżył 23 lata w małżeństwie.

Fragment epitafium Evy Hase † 1622

Niekompletne epitafium Evy Hase, żony Caspara Hase proboszcza w Pisarzowicach, zmarłej 22 stycznia 1622 roku w wieku 66 lat.

ANNO 1622 DEN 22 IANVARII IST IN GOT SELIG VERSCHIDEN DIE ERBARE VND TVGENTSAME FRAW EVA, DES EHRWVRDIGEN VND WOLGEHLERTEN HERREN CASPAR HASENS GEWESENEN PFARRN ZV SCHREIBERSDORF BEIM LAVBEN . . . . SENE WITTI . . . . ALTERS 66.

Fragmenty epitafiów

Niewielkie fragmenty czterech epitafiów.

Fragment epitafium NN kobiety

               
               

Fragment epitafium NN kobiety z dwoma u góry herbami rodzinnymi.

Fragment epitafium NN mężczyzny

               

Fragment epitafium NN mężczyzny z dwoma u góry herbami rodzinnymi, z których macierzysty to von Schönfeld. Najpewniej jest to epitafium męża kobiety obok.

Epitafium NN osoby

Szesnastowieczne epitafium ze wspaniałym gmerkiem u dołu. Niestety górna część płyty inskrypcyjnej zasłonięta gałęziami.

Fragment epitafium Conrada von Zedlitz

Fragment epitafium w postaci niepełnej płyty inskrypcyjnej Conrada von Zedlitz z pobliskiej Bystrzycy.

. . . . HEILIGE GEBVRT VND MENSCH . . . . CHRISTI GOTE SON GEZALT HAT . . . . CRISTLICH VND SELIG ENTSCHLAFEN . . . . CONRADT VON ZEDLICZ . . . . . WISENTHAL . . . .

Zamknij okno