Kościól p.w. św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła

Pierwszy drewniany kościółek w Giebułtowie istniał juz pod koniec XIV w. W 1431 r. spalili go husyci. Odbudowano go w 1508 r. z inicjatywy Jana Tetzel. Inne źródła twierdzą, że nowy kościół powstał wcześniej za przyczyną Hansa von Uechritz - ówczesnego pana na zamku Świecie.
W 1654 r. ewangelicka świątynia stała się schronieniem wiernych z okolicznych miejscowości, głównie z Mirska. 2 lipca tegoż roku powołano pierwszego giebułtowskiego proboszcza. Został nim Melchior Elsner (Exner), wcześniej pastor w Mirsku.
W latach 1703 - 1704 kościół został robudowany, jako że liczba wiernych przerosła jego możliwości. W 1707 r. dobudowano wieżę, na której 22 lata później umieszczono zegar słoneczny.
Ok. 1740 r., kiedy to Śląsk został przejęty przez Fryderyka II protestanci odzyskali swobodę kultu, a giebułtowska świątynia zaczęła świecić pustkami.
W latach powojennych kościół ulegał systematycznej destrukcji, wobec czego w latach 1966 - 1967 zmieniono konstrukcję wnętrza. Zdemontowane malowidła stropu i balustrady empor wywieziono do składnicy muzealnej.
Zewnętrzne ściany kościoła posiadają wmurowane epitafia i nagrobki z XVII/XIX w.

Epitafium Dorotheen Herbst † 1729

Ogólny widok epitafium

Epitafium Dorotheen Herbst zd. Klein, żony Jeremiasa Herbst, z którym miała 2 synów i 2 córki. Urodziła się 21 grudnia 1671 roku, w 1692 roku wyszła za mąż, a zmarła 20 maja 1729 roku.

Epitafium Jeremiasa Herbst † 1737

Ogólny widok epitafium

Epitafium Jeremiasa Herbst, kupca urodzonego 13 kwietnia 1674 roku w Giebułtowie a zmarłego 14 stycznia 1737 roku w wieku 63 lat. Ożeniony był z Dorotheen Klein i miał z nią czworo dzieci.

Epitafium Gottlieba Herbst † 1740

Ogólny widok epitafium

Epitafium Gottlieba Herbst, urodzonego 6 lutego 1696 roku. 25 października 1723 roku żeni się z Eleonorą Siegert. Zmarł 23 czerwca 1740 roku.

Nagrobek rodziny Wollstein

Widok ogólny grobowca Fragment grobowca

Dwuczęściowy nagrobek rodziny Wollstein poświęcony Johannowi Gottliebowi Wollstein, urodzonemu 7 marca 1778 roku. W 1804 roku ożenił się i miał 1 syna oraz 2 córki. Zmarł 17 lutego 1824 roku. Ponadto Cristine Eleonore Wollstein, urodzonej 11 czerwca 1777 roku a zmarłej 27 listopada 1837 roku.

Epitafium Rosiny Knobloch † 1716

Ogólny widok epitafium

Epitafium Rosiny Knobloch zd. Sohnest, urodzonej 21 lipca 1697 roku. 28 października 1716 roku wyszła za mąż za Jeremiasa Knobloch. Zmarła 4 grudnia 1721 roku w wieku 24 lat.

Barokowe epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Przepiękne barokowe epitafium NN osoby ze zniszczoną płytą inskrypcyjną.

Zamknij okno