Kościól p.w. św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła

Kościół filialny Św. Michała, wzmiankowany w 1323 r. Obecny wzniesiony w pocz. XVI w. (ok. 1535 r.?), restaurowany w XVIII i XIX w. Jest to budowla murowana, jednonawowa nakryta płaskim stropem z czworobocznym prezbiterium sklepionym krzyżowo, z wieżą od zachodu. We wnętrzu drewniany, rzeźbiony, barokowy ołtarz i kamienna chrzcielnica z 1602 r.

Tekst pochodzi z portalu Wratislaviae Amici.

Fragment nagrobka

Ogólny widok fragmentu nagrobka

Fragment nagrobka jednego z mieszkańców dawnego Spillera.

Płyta nagrobna Hedwig oraz Christiane Dihm

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Hedwig Dihm, urodzonej 5 kwietnia 1827 roku a zmarłej 23 lipca 1848 roku oraz Christiane Dihm.

Fragment nagrobka

Ogólny widok fragmentu nagrobka

Fragment nagrobka jednego z mieszkańców dawnego Spillera.

Zamknij okno