Kościół p.w. św. Jakuba i Katarzyny

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół filialny Świętych Jakuba i Katarzyny, wzniesiony w XV., przebudowany ok. 1600 r. i w latach 1729 oraz 1825, restaurowany w 1958 r. Orientowany, murowany, jednonawowy z poligonalnie zakończonym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zachował w ołtarzu gotycki rzeźbiony tryptyk z 1461 r., dzieło mistrza Dawida Groesmanna z Jeleniej Góry, z przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem oraz szereg płyt nagrobnych w XVI-XIX w.

Epitafium Gedeona Adolpha i jego żony Sybilli

Ogólny widok epitafium

Przepiękne podwójne epitafium Gedeona Adolpha, który przez 40 lat był tutejszym proboszczem, zmarłego 17 kwietnia 1622 roku w wieku 63 lat, 48 lat po święceniach a 46 lat w małżeństwie, ojca 11 dzieci, 36 wnuków i 3 prawnuków oraz jego żony Sybilli zd. Wehner. Brak jest na epitafium zarówno daty jej śmierci jak i ilości lat, które przeżyła. Być może była ona fundatorką epitafium, które zostało wykonane jeszcze za jej życia a nie zostało uaktualnione.

ALHIER
FVR DIESEM STEIN
LIEGT BEGRABEN
DER WEILANDT
EHRWVRDIGE VND
WOHLGELAHRTE
H: GEDEON ADOLPH
GEWENESER 40 JAH
RIGER PFAHRRER
DIESES ORT SOLN
GOTT SEELIG VOR
SCHIEDEN A: 1622
DEN 17 APRILIS.
SEINES ALTERS 63
PRAEDIGAMPTES 48
EHESTANDES 46
IHAR.
ALS ER WORDEN 11
KINDER VATER 36
KINDER GROS VA
TER VND 3-ER KIN
DER ELTER VATER

16 . . IST AVF
DAS TEWRE VOR
DIENST IESV
CHRISTI IN WAH
REM GLAVBENN
SEELIGLICH DEN
EINGESCHLAFEN
FRAW SYBILLA
WEHNERIN BEY ER
NANTEN HERRENS
GELASSENE WITWE
IHRES ALTERS . . .
EHESTANDES 46
WITWESTANDES . . .
IHAR HAT MIT EBZENGET
11 KINDER ERLEBET
KINDESKIND VND
KINDESKINDESKIND

DIE LEHRER ABER
WERDEN LEVCHTEN WIE
DES HIMMELS GLANTZ VND
DIE SO VIEL ZVR GERECHTIG
KEIT WEISEN WIE DIE STERNE
IMMER VND EWIGKLICH.
DANI 12.

Epitafium Ernsta Kuhla † 1862

Ogólny widok epitafium

Epitafium Ernsta Christiana Kuhla, pastora zmarłego w 1862 roku. Płyta inskrypcyjna jest bardzo zniszczona i trudna do odczytania.

Tablica pamiątkowa

Ogólny widok tablicy pamiątkowej

Tablica pamiątkowa o następującej treści, wyryta w języku niemieckim i polskim: Pamięci Zmarłych z dawnych niemieckich Parafii obydwu wyznań: ewangelickich i katolickich z Radomic, Maciejowej, Pokrzywnika i Neumühl spoczywających w wiecznym pokoju na tym cmentarzu.

Fragment cmentarza

Widok fragmentu cmentarza

Fragment cmentarza z resztkami nagrobków i płyt grobowych.

Nagrobek Marie Heinrich i jej córki Almy

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Marie Heinrich, zd. Baumert, właścicielki gospody, urodzonej 16 listopada 1866 roku a zmarłej 9 czerwca 1938 roku oraz jej córki Almy, urodzonej 14 stycznia 1906 roku a zmarłej 25 sierpnia 1931 roku.

Nagrobek Johanna Berlta i jego żony Auguste

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Johanna Gottfrieda Berlta, urodzonego 2 lutego 1820 roku a zmarłego 3 marca 1900 roku oraz jego żony Auguste. Lewa strona nagrobka bardzo zniszczona i niemożliwa do odczytania.

Krzyż nagrobny NN osoby

Ogólny widok krzyża nagrobnego

Żeliwny krzyż nagrobny NN osoby.

Zamknij okno