Kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Widok ogólny ruin Widok ogólny ruin
Widok ogólny ruin Widok ogólny ruin
Widok ogólny ruin Widok ogólny ruin
Widok ogólny ruin Widok ogólny ruin
Widok ogólny ruin

Ruiny kościoła wzmiankowanego w 1318 r., wzniesionego ok. poł. XV w., restaurowanego w 1571 i 1701 r., zniszczonego w 1945 r. Była to budowla orientowana, murowana, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium - pierwotnie nakrytym sklepieniem sieciowym z żebrami ozdobionymi dekoracją stiukową. Na ścianach zachowało się siedem całopostaciowych nagrobków z lat 1584-1611.
Dodatkowe informacje o byłym kościele: wzniesiony na początku XIII wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1212 roku, kiedy ufundowano dzwon. Świątynią opiekowali się mieszczanie z Lwówka, którzy byli właścicielami znajdujących się w okolicy kopalni złota.
Przypieczętowaniem tego było przyznanie w 1540 roku magistratowi lwóweckiemu tzw. prawa patronatu nad kościołem. Przetrwało ono aż do 1945 roku.
Świątynia była budowlą jednonawową na planie zbliżonym do kwadratu, z prostokątnym prezbiterium, czworoboczną wieżą i dobudowaną w 1701 roku (data na jej szczycie) kruchtą. Do dziś zachowały się ściany, portale wejściowe i resztki prezbiterium. Najciekawszym obiektem w zniszczonym całkowicie wnętrzu jest ufundowane w latach osiemdziesiątych XVII wieku epitafium. Dwudzielna płyta przedstawia kobietę i mężczyznę w barokowych strojach dworskich, a u ich stóp - kilkoro klęczących dzieci. Architektura budowli nawiązuje do świątyń Pragi i Wrocławia. Na ścianach bocznych prezbiterium znajduje się charakterystyczny trójlistny fryz, znany z wrocławskiego kościoła św. Elżbiety. Z kolei sieciowe sklepienie jednonawowego prezbiterium jest podobne do sklepienia w kościele św. Marcina w Pradze.
Kościół w Sobocie uległ zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej i od tego czasu popada w ruinę,

W ostatnim czasie ruiny kościoła zabezpieczono jako trwałą ruinę, lecz co z tego, kiedy stało się to bardzo późno, kiedy z wnętrza ruin rozkradziono wszystkie całopostaciowe płyty nagrobne.

Nagrobek Josepha Kählner † 1876

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Josepha Kählnera, książęco-biskupiego komisarza i okręgowego inspektora szkolnego a zarazem tutejszego proboszcza, urodzonego 12 czerwca 1812 roku a zmarłego 5 października 1876 roku.

Nagrobek Fiedora Zigankowa † 1918

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek rosyjskiego żołnierza, Fiedora Zigankowa, który zginął pod koniec I wojny światowej 29 listopada 1918 roku.

Zamknij okno