Dawny cmentarz ewangelicki

Widok fragmentu nagrobka

Fragment nagrobka na dawnym ewangelickim cmentarzu.

Płyta nagrobna Carla Neumanna i jego żony Johanne

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, chyba już ostatnia z niezniszczonych, Carla Augusta Neumanna, urodzonego 14 listopada 1802 roku w Karłowcu a zmarłego 24 czerwca 1874 roku w Wieży oraz jego żony Johanne Auguste Neumann zd. Gallwald, urodzonej 26 czerwca 1800 roku w Młyńsku a zmarłej 19 czerwca 1873 roku w Karłowcu.

Fragment krzyża nagrobnego

Fragment krzyża nagrobnego

Fragment krzyża nagrobnego.

Groby

Fragment krzyża nagrobnego

Zdewastowane groby dawnych ewangelickich mieszkańców Wieży.

Zamknij okno