Kościół p.w. św. Jana Nepomucena

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

We wsi znajduje się renesansowy kościół św. Jana Nepomucena z XVI w., przebudowany w XIX w. i odbudowany w 1972 r. We wnętrzu świątyni zachowała się kamienna, renesansowa chrzcielnica z XVI w. i skromny, barokowy ołtarz. Obraz i sakramentarium pochodzą z XVIII w. W murze otaczającym kościół widnieją renesansowe nagrobki rycerskie z XVI i XVII w. oraz barokowe płyty nagrobne z XVIII w. Większa część domów mieszkalnych Wolbromowa pochodzi z XIX w.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen für: 1) einen Ritter Redern † 1594. 2) dgl. aus gleicher Zeit. 3) ein Kind, † am Anfange des XVII. Jahrhunderts. Verkommen.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyty nagrobne rycerzy umieszczone w murze kościelnym

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN rycerza z rodziny von Redern † 1594

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Redern zmarłego w 1594 roku

Płyta nagrobna NN rycerza † koniec XVI wieku

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna mężczyzny w stroju rycerskim zmarłego pod koniec XVI wieku.

Płyta nagrobna NN dziecka † koniec XVI wieku

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna dziecka zmarłego pod koniec XVI wieku.

Barokowe epitafium NN osoby

Ogólny widok płyty

Barokowe epitafium NN osoby. W prawym górnym rogu widoczny jest herb rodziny von Seidlitz.


Zamknij okno