Cmentarz rodziny zu Stolberg-Stolberg

Płyta nagrobna Friedricha zu Stolberg-Stolberg † 1904

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friedricha Leopolda Johanna Heinricha Stephana Marii Grafa zu Stolberg-Stolberg, urodzonego 24 grudnia 1836 roku w Karczowie a zmarłego 3 października 1904 roku w Brzostowie. Jego żoną była Bertha Graefin von Falkenhain.
W latach 1879-84 oraz 1887-90 był członkiem niemieckiego parlamentu - Reichstagu - z obwodu regencyjnego Opole-10 tj. z Prudnika.

Płyta nagrobna Berthy zu Stolberg-Stolberg † 1916

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Berthy Graefin zu Stolberg-Stolberg zd. Graefin von Falkenhain, urodzonej 25 marca 1844 roku w Kyjowicach (Czechy), a zmarła 4 czerwca 1916 roku we Wrocławiu. Jej ojcem był Ernest August von Falkenhain w Kyjowic. Bertha 14 lipca 1868 roku zawarła w Kyjowicach związek małżeński z Friedrichem zu Stolberg-Stolberg.

Płyta nagrobna Marii zu Stolberg-Stolberg † 1905

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii Graefin zu Stolberg-Stolberg, siostry Friedricha, urodzonej 5 kwietnia 1835 roku w Karczowie a zmarłej 10 lutego 1905 roku we Wrocławiu.

Pozostała część zdewastowanego cmentarza

Widok fragmentu cmentarza Widok fragmentu cmentarza
Widok fragmentu cmentarza Widok fragmentu cmentarza
Widok fragmentu cmentarza Widok fragmentu cmentarza
Widok fragmentu cmentarza Widok fragmentu cmentarza
Widok fragmentu cmentarza Widok fragmentu cmentarza

Zamknij okno