Cmentarz ewangelicki

Widok fragmentu cmentarza Widok jednego z kamieni nagrobnych

Czarnogoździce w XVII wieku wchodziły w skład państwa stanowego Nowy Grodziec. W 1749 roku majątek w Czarnogoździcach od rodziny von Pogrell za sumę 10500 talarów nabył Johann Leonard von Eberz. W 1774 roku posiadłość należała do wdowy po nim, która rok później odsprzedała ją Hannsowi Leonardowi von Wolf. Według opisu miejscowości z 1787 roku znajdował się w niej pański folwark, 13 gospodarstw zagrodników, budynek szkolny i wiatrak. Właścicielem dóbr rycerskich pozostawał Hanns Leonard von Wolf. W kolejnych latach właścicielem posiadłości został Christoph Heinrich von Woyrsch (ur.1732r., zm.1811r.). Po jego śmierci dobra odziedziczył Christoph Friedrich Ernst von Woyrsch (ur.1769r., zm.1816r.). Kolejną właścicielką majątku została Johanna Carola von Rüllmann, wdowa von Woyrsch, z domu Fischer (ur.1772r., zm.1839r.), która po śmierci pierwszego męża ożeniła się z Albertem Joachimem Wilhelmem von Rüllmann (ur.1772r., zm.1832r.). Według źródła z 1830 roku właśnie kapitan von Rüllmann gospodarował w posiadłości w Czarnogoździcach. W wiosce znajdowało się 21 domów, dwór, folwark, ewangelicka szkoła, wiatrak i cegielnia. Czarnogoździce liczyły 140 mieszkańców, w tym 3 katolików. Ewangelicy należeli do kościoła w Wierzchowicach, a katolicy do kościoła w Miliczu. Po śmierci Johanny Caroly z domu Fischer dobra otrzymał jej krewny starszy ziemski Robert Fischer, wymieniony w opisie miejscowości z 1845 roku.

  • Jest to fragment tekstu Damiana Dąbrowskiego, dotyczący samej miejscowości a pochodzący ze strony Pałace Śląska


Jeśli chodzi o sam cmentarz, jest on obecnie bardzo zaniedbany i trudno na nim doszukać się tych pięknych nagrobków z czasów świetności miejscowości o nazwie Zwornogoschütz. Markowi Malczyszynowi udało się odnaleźć kamienie nagrobne dotyczące ówczesnych właścicieli czyli rodzin Woyrsch oraz Rüllmann. Szkoda, że taki piękny obiekt został tak bardzo rozgrabiony i zniszczony.

Kamień nagrobny Johanny von Rüllmann † 1839

Ogólny widok kamienia

Kamień nagrobny Johanny Caroliny von Rüllmann, wdowy po von Woyrschu, zd. Fischer, urodzonej 3 grudnia 1772 roku we Wrocławiu a zmarłej 7 kwietnia 1839 roku w Czarnogoździcach.

Ruhestaette
der Weil.
Frau Joh. Carol.
v. Rüllmann, verw.
v. Woyrsch geb. Fischer
Erb u. Gerichtsherrin
auf Zwornegoschütz
geb. in Breslau
d. 3. Dec. 1772.
gest. d. 7. Apr. 1830.

Kamień nagrobny Christopha von Woyrsch † 1811

Ogólny widok kamienia

Kamień nagrobny Christopha Heinricha von Woyrsch, urodzonego 10 marca 1732 roku w Wężowicach (Wensewitz) a zmarłego 29 stycznia 1811 roku w Czarnogoździcach.

Ruhestaette
des
Weil. Herrn Christoph
Heinrich von Woyrsch
Erb u. Gerichtsherrn
von Zwornegoschütz
geb. zu Wensewitz d. 10. Marz
1732     gest d. 29. Januar 1811.
Er ruhe sanft !

Kamień nagrobny Christopha von Woyrsch † ........

Ogólny widok kamienia

Kamień nagrobny Christopha Friedricha Ernsta von Woyrsch, urodzonego we Wrocławiu 29 września 1769 roku. Niestety, dolna część kamienia niewidoczna i nie można odczytać daty śmierci. A skoro jest tutaj pochowany, to z pewnością zmarł w Czarnogoździcach.

Ruhestaette
des
Weil. Herrn Christoph
Fried. Ernst von Woyrsch
Erb u. Gerichtsherrn
von Zwornegoschütz
geb. zu Breslau d. 29. Sept. 1769

Kamień nagrobny Alberta von Rüllmann † ........

Ogólny widok kamienia

Kamień nagrobny Alberta Joachima Wilhelma von Rüllmann, urodzonego 9 sierpnia 1772 roku. W tym przypadku także nie można odczytać daty śmierci, chociaż i on umarł w Czarnogoździcach.

Ruhestaette
des Weil.
Herrn Albert
Joachim Wilh.
v. Rüllmann
geb. in Tront auf Rügen
d. 9. Aug. 1772.

Zamknij okno