Kościół parafialny p.w. św. Hieronima

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1175 r., co czyni świątynię najstarszą na terenie powiatu nowosolskiego. Jej powstanie związane jest z przeniesieniem w 2 poł. XII w. osadnictwa na teren obecnego miasta. Wcześniej skupiało się ono wokół grodu, wzmiankowanego przez Galla Anonima w związku z wojną polsko-niemiecką w 1109 r. Romański kościół wzniesiony w końcu XII w. miał wezwanie św. Stefana. W XIV wieku a na jego miejscu wzniesiono kamienno-ceglaną świątynię gotycką. Początkowo była to budowla prosta w założeniu – nawa i prezbiterium. W XV w. do zachodniej ściany dostawiono wysoką ceglaną wieżę, w którą wmurowano kamienne krzyże pokutne. W 1503 r. zmieniono wezwanie kościoła na św. Hieronima. W 1522 r. podczas pożaru miasta spłonął dach świątyni. Po pożarze kościół poddano kilkakrotnej przebudowie, w latach 1584-1586 poszerzono prezbiterium, dostawiono dwie kaplice (ufundowane przez rodziny szlacheckie – von Braun i Schönaich), przebudowano sklepienia. W latach 1540-1654 kościół był w posiadaniu protestantów. Po pożarze w 1694 r. patronat nad kościołem objęli właściciele miasta rodzina von Schönaich z Siedliska. Z ich fundacji wieża otrzymała podwójny barokowy hełm, dostawiono zakrystię, kościół otrzymał bogate barokowe wyposażenie. W 1822 r. remontowano wieżę, na której zawieszono trzy dzwony. W takim kształcie kościół przetrwał do końca XIX w., kiedy barokowy hełm wieży zastąpiono pokryciem namiotowym. W 2 połowie XX stulecia kościół gruntownie wyremontowano (malowanie wnętrz, elewacji, wymiana pokrycia dachowego).

Ze strony: Zabytki sakralne powiatu nowosolskiego

Epitafium Fabiana von Schönaich

Epitafium Fabiana von Schönaich Epitafium Fabiana von Schönaich

Epitafium Fabiana von Schönaich wewnątrz kościoła.

Płyta nagrobna szlachcianki

Płyta nagrobna szlachcianki Płyta nagrobna szlachcianki

Renesansowa płyta nagrobna szlachcianki. Po lewej na zdjęciu - leżąca na ziemi. Po prawe na zdjęciu - zamontowana w ścianę zewnętrzną kościoła

Zamknij okno