Lapidarium sepulkralneLapidarium sepulkralne w Kożuchowie należy do jednego z najlepiej zachowanych zespołów rzeźby nagrobnej w Polsce. Powstało w latach 70-tych na terenie byłego cmentarza protestanckiego, na założenie którego gmina ewangelicka dostała pozwolenie w 1634 roku. Cmentarz Św. Trójcy, zlokalizowany na Przedmieściu Żagańskim ( obecnie przy ul.1-go Maja ), użytkowany jeszcze sporadycznie po 1945 roku, był główną nekropolą miasta. Powiększony w 1736 roku, ponadhektarowy teren otoczono wysokim, ceglanym murem. Był on kilkakrotnie przebudowywany. Jego odcinki rozdzielono pilastrami a od wewnątrz, na części obwodu mur urozmaicono niszami, w których umieszczono płyty nagrobne.
Na cmentarz wiodły dwie bramy; główna, usytuowana w narożniku południowo-zachodnim oraz mniejsza w murze południowym. Brama główna zachowała pierwotną formę, nawiązującą do średniowiecznych rozwiązań z dużym, półkoliście zamkniętym prześwitem, zwieńczonym schodkowym szczytem, ozdobionym wazami z dekoracją o motywach roślinno-figuralnych. Regularny, charakterystyczny dla Śląska układ założeń m.in. cmentarnych, oparty na podziale geometrycznym, z alejami i bocznymi ścieżkami, tworzy system prostokątnych kwater, oznaczonych w XIX w. słupkami.
Najstarszym obiektem kożuchowskiego lapidarium jest XVII-wieczna, zbudowana tuż przy bramie głównej kaplica. Pełniła ona również funkcję zboru, co podyktowane było przyczynami natury politycznej, jak i możliwościami finansowymi gminy ewangelickiej w tym czasie. W ciągu XVIII wieku powstało 16 kaplic grobowych, fundowanych przez bogate mieszczańskie rodziny protestanckie. Zespół ten tworzą obiekty wolnostojące oraz typu arkadowego, nawiązujące architekturą m.in. do średniowiecznych budowli Campo Santo i późniejszych - z terenu Saksonii i Turyngii.
W lapidarium znajduje się zespół ok. 200 płyt nagrobnych (renesansowych, barokowych i rokokowych ), wzbogacony o XVI-wieczne epitafia figuralne z cmentarza dworskiego w Długiem k/Kożuchowa. Ich różnorodne kształty, kompozycje, motywy dekoracyjne i inskrypcje, stanowią ciekawe świadectwo epok, w których powstawały. Są też dowodem wysokiego poziomu kożuchowskich warsztatów rzeźbiarskich, porównywalnych z współczesnymi im pracowniami we Wrocławiu i Nysie.

Tablica pamiątkowa

Ogólny widok tablicy

Tablica pamiątkowa w trzech językach o następującej treści: Na pamiątkę pochowanych w latach 1634 - 1945 niemieckich mieszkańców Kożuchowa / Freystadt i okolic.
Heimatbund Kreis Freystadt 2002

Lapidarium

Ogólny widok lapidarium

Ogólny widok lapidarium

Lapidarium

Ogólny widok części kaplic

Widok kaplic

Lapidarium

Widok epitafiów w murze cmentarnym

Widok epitafiów w murze cmentarnym.

Od autora strony

Opracowując epitafia i płyty nagrobne ze zdjęć nadesłanych do mnie przez Eckharda Hutha z Drezna korzystałem ze wspaniałego opracowania pod redakcją Wojciecha Krawczuka - Niemieckie inskrypcje w Polsce - Dolny Śląsk - Tom I - Kożuchów (Freystadt)- Wpitafia z muru i kaplic starego cmentarza ewangelickiego - wydanego w Kożuchowie-Krakowie w 1999 roku. Jak już wspomniałem jest to opracowanie wspaniałe ale mam do niego pewne uwagi. Otóż na tablicy pamiątkowej wyraźnie jest napisane, że chodzi o niemieckich mieszkańców tego miasta chowanych tutaj od 1634 roku do końca II wojny światowej. A więc skoro mowa o niemieckich mieszkańcach to dziwi mnie ciągle powtarzana maniera spolszczania imion. Przecież w tamtym czasie nie mieszkał tam Krzysztof a Christoph, nie Jerzy a Georg, a także nie Elżbieta tylko Elisabeth. A takich przykładów jest mnóstwo. A niestety to bardzo razi. Ponadto spotkałem się z kilkoma źle odczytanymi datami. Wiem, pismo to jest bardzo trudne do odczytania, szczególnie kiedy kamień jest trochę zwietrzały, lecz przy dobrej woli, takich pomyłek nie powinno być. I jeszcze jedna sprawa. Dlaczego nie używa się zwrotu płyta nagrobna, do płyt całopostaciowych a ciągle powtarza słowo epitafium. A między jednym a drugim jest przecież różnica.

Epitafium Georga Helwiga i jego żony Marthy

Ogólny widok epitafium

Epitafium Jerzego (Georga) Helwiga, mieszczanina i kupca kożuchowskiego i jego żony Marty (Marthy). Urodził się 28 września 1597, jego ojcem byt Hans Helwig. matką Maria Hofmann. W roku 1618 ożenił się z Martą (Martha), córką zmarłego Melchiora Forstera. Miał z nią 3 synów. Zmarł 11 lutego 1641 r. Marta (Martha) urodziła się 31 sierpnia 1603, po śmierci pierwszego męża wyszła za mąż w 1643 r. za Jakuba (Jacob) Weigla, mieszczanina i kupca. Zmarła 5 maja 1679 r. Tablica fundowana przez syna, Jana (Johannes) Helwiga.
Cytaty: Do Filipensów 1 w. 23: "Albowiem jestem ściśniony od tego obojga, pragnąc być rozwiązany, a być z Chrystusem, bo to daleko lepiej". 1 do Koryntów 15 w. 55: "Gdzież jest, o śmierci.'"
Szary, zwietrzały piaskowiec. Wymiary 187 x 132 cm.
Prostokątna płyta, w obramowaniu ornament małżowinowy. U góry dwa aniołki podtrzymują prostokąt z inskrypcją górną. Poniżej dwie tablice prostokątne z inskrypcjami, u góry zaokrąglone. W dolnej części tablic prostokątna z inskrypcją. U dołu głowa anioła nad owalem z inskrypcją.

Inskrypcja górna:
Hier ruhen sanft in Gott zwey Ehleut ohne Noth, II
Inskrypcja z lewej:
als erstlich I Der Ehrenveste Wollgeachte Herr George Helwig Buriger und Handelsmann auch dem Löbl(ichem) I Beckerzünft geschworner Eltester wellcher 1597 den 28 Sept(ember) aus einem I alt Deutschem Geschlechte an das talges licht gebohren, zu aller Gottes I furcht von seinen Eltern Weyl(and) H(err) I Hannß Helwigen und Fr(au) Marien I Hofmannin wolerzogen, 1618 mit I Jungfrau Martha Weyl(and) H(err) Melchior I Förstern nachgelassenen Tochter sich I verehelichet, durch Gottes Segen 3 I Söhne erzeuget im Ehestande, 23 Jar I 8 tage friedlich gelebet, nach dem Er I in dieser Mühseligkeit 43 Jahr 19 I wochen gewaliet, ist Er 1641 den 11 Febr(uar) sanfte im Herrn entschlaffen. I Dem Gott genade I Ich habe lust abzuscheiden und bey I Christo zu sein. Philipp(er) 1 Cap(itel).II
Inskrypcja z prawej:
dann auch I Die Weyl(and) Erbare, Tugendlbegabte Fr(au) Martha Försterin, Weyl(and) I H(err) George Helwigs hinterbliebene I Wittib, so da 1603 den 31 Aug(ust) zur welt I gebohre(n), von ihren Eltern Weyl(and) Herrn I Melchior Förstern und Fr(au) Dorotheea I Arnoldin in aller zucht und Jungfräullichen Tugenden erzogen. 1618 Sich I verheyratet durch Gottes segen 3 Söhne I zur weit gebohren 23 Jahre 8 tage im I Ehestande zubracht, in den wittbe(n)stand I versetzet und 2 1/2 Jahr darin verharret I Nachmals mit Weyl(and) H(err) Jacob Weigeln I Bürgern und Handelsman in Ehestand l eingelassen, ohne leibes Erben fast 13 I Jahr beysarn(m)en gewohnet, u(nd) nach desse(n) I ableiben biß an Ihr Sel(iges) Ende den Wittibenstand gebauet, brachte ihr alter auf I 75 Jahre 35 Wochen, und beschloß das leiben mit dem 5 May 1679. Gott halbe Sie beyderseits selig. II
Inskrypcja pod tablicami:
Zu Schuldigen zeichen Kindlicher Liebe Ihr jüngster Sohn H(err) Johannes I Helwig seinen Eltern dieses Grabmahl I aufrichten lassen II
Inskrypcja dolna:
Der Todt ligt darnieder, hat nu(n) keine macht mehr sondern I das Leben ligt oben, und spricht, wo bistu nu(n) Todt !I1. Corinth(er) 15 Cap(itei) II
odczytał Jacek Bribram

Epitafium Johanna Jorcka † 1678

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johana (Johann) Jorcka, mieszczanina i złotnika. Urodził się w 1647 r., po latach wędrówki i nauki ożenił się z Dorotą (Dorothea) Pöhler. Małżeństwo trwało sześć lat, ich jedyny synek zmarł przed ojcem. Johan (Johann) zmarł 24 lipca o ósmej wieczorem w roku 1678.
Szary piaskowiec. Wymiary 190 x 102 cm.
W prostokątnej płycie ośmioboczna tablica z inskrypcją. Dookoła ornament małżowinowy, w górnych rogach kiście owoce, u dołu z prawej strony czaszka, z lewej klepsydra. U dołu inskrypcja wykuta w motywie draperii, lub rulonie.

Inskrypcja centralna:
Ruh-und Grabstedt I Des Weyl(and) Erbahren, Wohllgeachten u(nd) kunstreichen H(errn) Johann I Jorcks Bürgers und Gold Arbeiters in I Freystad dessen Ehrlich ankunft und Selige(n) I abschied betreffend, so ist derselbige gebohren I A(nn)o 1647, nach seinen kindlichen Jahren hat I Er ihm belieben lassen die Goldschmid Kunst I zu eriemen, nach außgestanden lehr u(nd) wanderlschafft, hat er sich durch schieckung Gottes in I den Heil(igen) Ehestand eingelassen, mit der Wohl I Erbahren Sitt-und Tugendsamen Jungfr(au) I Dorothea gebohrner Pöhlerin, mit ihr im I Ehestand gelebet 6 Jahr, in wehrender Ehe I hat sie Gott gesegnet mit einem Söhnlein, I welches dem Vater in tode vorangegan l gen, Sein seeliges Ende hat er im Jahr I 1678 den 24. July zu abends umb 8 I uhr im herren Jesu sanft un seelig beschlossen, nach dem er sein alter gebracht I auf 31 1/2 Jahr. Gott verleihe dem I verbliechenen Cörper in der Erden I eine sanfte ruh, und am bald zu I nahenden Jüngsten tage eine I fröliche aufferstehung I zum Ewigen Leben.II
Inskrypcja dolna:
Gutte nacht o Eltern Ehschatz und Geschwister I Alle die Ihr itz die trähnen lasset fliessen I Weil Gott in schneller Eil mich wegk genom(m)en hier I Sieg ich [de]n Ewig in des S[ch]önen Him(m)els Zier II
odczytał Dariusz Jach

Epitafium Abrahama Heidera † 1677

Ogólny widok epitafium

Epitafium Abrahama Heidera starszego sądu miasta, poborcy podatków. Urodził się w 25 sierpnia 1595. Podróżował po Polsce - był w Warszawie i Prusach. Był żonaty z Marią Muller. Zostawił dwie córki, jego syn umarł w Zamościu. Zmarł 2 marca 1677.
Piaskowiec zwietrzały.
Wymiary 185 x 101 cm.
Prostokątna płyta wykonanie podobne do nr 52, brak ramy.

Inskrypcja w tabliczce górnej:
G(OTT)*Z(UM)*L(OB)*II
Inskrypcja w tablicy:
Dieß Orts Ruhen I Die Sterbliche Gliedmassen I Herrn Abraham Heiders, gerichts Seniors I und Kauff 38 Jahrigen Zolleinnembers bei dieser Stadt. I Welche[r] I im Jahre 1595 den 25 [Augus]t aus einem alten gelschlechte alhier geboren den g[ehe]t zu Warsch[a]w uberriet I in Pohlen Preussen getriebe(n) auch nicht schle[ch]tes glücke I daran verspäret, den Ehstand mitt Jung(fer) Mar[i]en, [g]eb(ornen) I Müllerin in die 39 Jahre vergnigt gefuhret dar[in]nen 1 Sohn I 3 Töchter erziehlet unverschieden unglück widerwertig l keit erduldet. Das schmerzlichste aber empfunden als Ehre I sein Trewer Ehgatte verstorben und hernach d[er] ein l zige Sohn Hans - Georg in der besten Blühe seines I glückes und alters den 12 Juny A(nno) 1668 zu Samosc I in Pohlen verblichen [.]hie von sich doch gantz Christlich auf I gerichtet. An Haupt flüssen und andern Zufalles de[sj I schenckels viel ertragen. Bis die Natur hier durch und das a[l]ter I abgemattet Endlich erllegen und den sanfte Tod [.]o den 2 Marty I 1677 erfolget [....] geben mussen balt er z[u] vor sein I Hauss wolbeschickt, das Ambt und weltliche ge[h]öffe Resi I gnird und den 2 überbli[b]enen Töchtern den [A]ugen eines I seinem Gott [...]ser und Nächsten trewer ergebenen I Hinderlassen, allhier gewaltet 76 Jahr 22 woche(n) I und 5 Tage. II
Inskrypcja w tabliczce dolnej:
[..........] als undt [.]ie [....]nen [.]ugfen [........] I An[......]sadt [.jd[.....]en In seiner [........] II
odczytał Wojciech Krawczuk

Epitafium Marii Heider † 1663

Ogólny widok epitafium

Epitafium Marii Heider, córki Jerzego (Georga) Myllera, rajcy i sędziego w Kożuchowie i Jadwigi (Hedewig) Bysser. W roku 1622 wyszła za Abrahama Heidera, cesarskiego poborcę ceł, pisarza piwowarów, asesora sądu miasta. Miała z nim syna i trzy córki, jedna córeczka zmarła przed nią. Umarła 30 marca 1663 r.
Cytat: Izajasz r. 35 w. 10: "Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się i przyjdą na Syon ze śpiewaniem...".
Szary piaskowiec, liczne zabrudzenia. Wymiary 187 x 98,5 cm.
Prostokątna płyta z trzema inskrypcjami: w ramie, w małej tabliczce górnej i dużej tablicy o zaokrąglonych krótszych bokach. W rogach dużej tablicy ornament okuciowy.

Inskrypcja w obramowaniu:
Die Erlöseten des Herrn werden wieder kom l men und gen Zion kommen mit jauchtzen ewige frewde I wird uber irem haubte sein, freude und I wonne werden sie ergreiffen, und Schmertz und I Seufftzen wird entfliehen müssen.
Esa(ia) 35. Cap(itel) w(ers) 10 II
Inskrypcja górna:
RUH UND GRABSTET
Inskrypcja główna:
Der Weiland Er I baren viel Ehrend tugendreichen I Frawen Maria, gebohrne Myllerin, wellche A(nn)o 1600 den 24 (Septem)bris gebohren. Ir sehl(ige) I Herr Vater ist gewesen Titu(latus) Herr Georg Myller I des Raths, u(nd) Königl(ichen) hoff(es) Richter allhier, ire I Sehl(ige) Frau Mutter Frau Hedewig Bysserin I hat sich verehlicht A(nn)o 1622 den 16 O(cto)bris mit Her(rren) I Abraham Heidern, Kays(erlichen) Zohl Einnehmer u(nd) kege(n) Schreiber I der Biergesalle, sowol Gerichts Assesor hielsiger Stadt, Im Ehestande gelebet 40 Jar, 17 Wochen I 6 tage, darin(n)en durch Gottes segen gezeuget 4 Kinder I alß 1 Sohn u(nd) 3 Töchter, von welchen 1 Töchterlein A(nn)o I 1631 den 16 Augusty der Mutter vorangegangen. I der Sohn u(nd) 2 Töchter noch am Leben so lange als I Gott will, mitt unterschiedene Zugestossene Leibeßlschwacheit endlichen ohne einige Schmertzen I den 30. Marty A(nn)o (16)63 sanft Zu dem Herrn Jesu ver l blichen und die Seele in die Ewigkeit worhin sie I noch bey gefunden tagen auß rühmlicher Einsamlkeit sich stetß mit gedancken begeben verschicket als sie auf dieser welt zubracht 62 jar(e). 25 wochen 2 tage I von den zweyen hinterlassenen Töchtern Kindes Kin l der erlebet. I Gott lasse nun dem Leibe hier seine Ruh wissen, I Und nachmalß sambt der Seele der Seligkeit genissen, I Bey den verlassenen wird daß gedächtnis sein, I der Eh(e) und Mutterkreis, biß in daß grab hinein.
odczytał Jacek Bribram

Epitafium Christoffa Hoffmana † 1659

Ogólny widok epitafium

Epitafium Krzysztofa (Christoffa) Hoffmana młodszego, mieszczanina, sukiennika i kupca. Przez rok i osiem tygodni był żonaty z Anną Marią Heider, z którą miał synka. Zmarł 6 stycznia 1659 r.
Cytaty: Księga Mądrości rozdział 3 w. 1. Izajasz 26 w. 20: "Idź ludu mój i wnijdź do komór swoich a zmknij drzwi twoje za sobą: skryj się na maluczką chwilkę, dokąd nie przeminie rozgniewanie".
Piaskowiec. Wymiary 190 x 105,5 cm
Szara płyta. W obramowaniu pierwsza inskrypcja, U góry płyty druga w prostokącie, pod nią inskrypcja główna w ośmiokątnej tablicy, poniżej czwarta inskrypcja w prostokątnej tabliczce. W dolnej części inskrypcji głównej gmerk. Po bokach tablicy ornamenty małżowinowo - chrząstkowe.

Inskrypcja w obramowaniu:
Aber, der Gerechten Seelen sind in Gottes Handt, I und keine qual rühret Sie an, für den unverstendigen werden Sie angesehen alß stürben sie und ir abscheidt wir für eine pein gerechnet, I Und ir hinfart, für ein versterben, aber Sie Sindt im friede.
Sapient(ia) am 3 cap(itel)
Inskrypcja górna:
RUHE UND GRABSTET
Inskrypcja główna:
Deß Weiland Erba l ren u(nd) wolbenanbten Herr(n) Christoff I Hoffmans deß jünger(n), Burgers, Tuchmachers I u(nd) Handelßman alhier in Freystadt welcher A(nn)o 1659 I den 6. January des abends umb 4. uhr seine(n) Erlöser I u(nd) Seligmacher Jesu Christo durch den zeitlichen todt I sanft u(nd) selig eingeschlaffe(n) seines alters 24 Jar im E l hestande mit der viel Ehr u(nd) tugendreiche(n) Frauen Anna I Maria, geborne Heiderin gelebet 1 jar u(nd) 8 wochen, u(nd) I durch Gottes segen gezeuget 1 Söhnlein welches I noch solange als Gott wil am leben, Gott verleihe I dem verbliechene(n) Cörper in den erden eine sanfte ruhe, I u(nd) am jüngsten tage eine fröliche aufferstehung I zum ewigen leben. Amen. I Im fried fahr ich Christ ist mein freundt, I Der welt bin ich gar worden feindt. I All die im Herrn jetzt schlaffen ein. l Fürm unglück treten vater sein
Inskrypcja dolna:
Esa(ia) 26 v(ers) 20 I Gehe hin mein volck in deine kam(m)er, u(nd) I schleuß die thür nach dir zu, verbirge dich I ein klein augenblick, biß der Zorn fürübergehe
odczytaI Jacek Bribram

Epitafium Melchiora Heidera † 1666

Ogólny widok epitafium

Epitafium Melchiora Heidera, ur. 6 października 1584 r., rajcy miejskiego. Zajmował się roztropnie kupiectwem. Był żonaty z Krystyną (Christina) Scholz, miał z nią dzieci, ponownie żonaty przez dziesięć lat z Jadwigą (Hedwig) Becker, wdową. U schyłku życia zawarł trzecie małżeństwo. Syn Melchiora zamieszkał w Toruniu i tam już w młodym wieku piastował urzędy, zmarł tamże. Melchior zmarł 6 maja 1666 r. Do końca zachował żywy i sprawny umysł. Miał siedmioro dzieci, pozostawił dwadzieścioro czworo wnuków, piętnaścioro prawnuków.
Szary piaskowiec. Wymiary 178 x 86 cm.
Płyta prostokątna, w górnych rogach aniołki trzymające szarfę przewiązaną pod górną tabliczką. Poniżej inskrypcja główna, w dolnych rogach ornamenty małżowinowo - chrząstkowe.

Inskrypcja górna:
IOVAE LIBERATORI S(ACRUM)
Inskrypcja główna:
HIC SITAE SUNT EXUVIAE mortal(es) I MELCHIOR(IS) HEIDER I OLIM REI P(UBLICAE) FR(EYSTADTENSIS) SENATOR(IS). I TRACTATA NON IMPROVIDE I MERCATVRA FAMAM MER(V)IT. I QVI I EX OVO LVCEM HANC A(nn)o 1584 6 OCT(OBRIS) I ASPEXIT, NVLLIVS PROPE HVMANOR(VM) CASVIVM [IN]EXPERS FUIT. VBIQ(VE) TAMEN TOT INTER NVNC BLAN I DIENT(IS) NVNC NOVERCANT(IS) FORTVNAE VÍCISSITVD(INES) I AEQVANHVI!T(ATEM) OSTENDENS QVICQUID SCAEVI(ORIS) OBITIGIT < PRAEPRIMIS MORTEM FILII COGNQMIN(IS), QUE(M) I A(NNO) 1642 19 MARTH THORVNI AETATE FLORENT(EM) I INTRA 27 AN(NOS) AC HONORES, QUOD RARAE FELÍICIT(ATIS) IN NON INDIGENA GVSTANT(EM), ERIPVIT > FORITITER FERENDO SVPERAVIT UXOR(EM) EX VOTO I NACTVS CHRISTIN(AM) SCHOLZIAM MATRON(AM) ABISOLVTISS(IMAM) I EX EA LIB(EROS) SVSCEPIT. REPETITO I DEHINC MATRIM(ONIO) CVM HEDWIGE BECKEIRIA VIDVA, PER DECENN(IVIVI) PÍE VI(X)IT. ITER(VM) I DENI(QVE) SENIO INFIRMITATE(QVE) INGRAVES I CENTE, SOCIAM ALLEGERE COACTVS, POST I 16 MENS(ES) A(nn)o 1665 6 MAI PLACIDE EXISPIRAVIT. HOC BENEFICIVM A DEO INIDEPTVS, QVOD, DEBILITATO VTVT CORIPORE, IVDICIVM TAMEN ET MEMORIA(M) NU LILA PARTE VACILLA(VE)RIT. INTERIM I IN TANTA LAETOR(VM) TRISTIVM(QVE) MI(X)ITVRA. CVM NVS(QVAM) MENS ACQVIESCEIRE POSSET, TAEDIO(QVE) RER(VM) CÄDVCAR(VM) I AFFICERETVR, CVM MALIS HVM(ANIS) SPEM I METVM(QVE) INTER LVCTANTI, MORS OPT[AT]E I SVBVENIT AD AETERNA TRADVCENS. I VIDIT PATER VII LIB(EROS) AVUS E(ORVM) III I SVPERSTIT(VM) XXIV NEP(OTES) PRO l AVUS XV PRONEP(OTES) I TV PIE VIVAS, VT DIU ET I BEATE, AC IN TEMPORE I AETERNIT(ATEM) COGITA.
odczytała Alina Dys

Epitafium Christiny Scholtz † 1652

Ogólny widok epitafium

Epitafium Krystyny (Christiny) Scholtz, poślubionej Melchiorowi Heider, rajcy. Była matką siedmiorga dzieci, babką trzynaściorga, prababką dwojga. Zmarła spokojnie w wieku lat 69 i pół, w roku 1652, 22 maja, w objęciach swoich bliskich.
Ceglasty piaskowiec z ubytkami. Wymiary 179 x 84,5 cm.
Płyta prostokątna. W górnej części motyw roślinny otacza okrąg. Większą część płyty zajmuje inskrypcja. U dołu motyw roślinny.

Inskrypcja:
HEV FATVM INEXORABILE. I IN VNO CAP(VLO) MVLTOS SAEPE FVNESTANS, I EN CHRISTINE GRESCHOLZIOR, NOBIL(I) I MELCHIORI HEIDER SENATORI OLIM NVPT(AE) I QVAE VIRILÍB(US) CVRIS FOEMINAR[VM] VITIA EXVERAT. I MATER VII LIB[ERORVM] AVIA XIII NEP(OTVM) PROAV(IA) II PRONEP(OTVM) I ANN(O) LXIX CVM DIMID(IO) MORS PLACIDISS(IMA) I AN(NO) MDCLII MAII XXII D(IE) IN IPSIS SVOR(VM) I COMPLEXIB(VS) PRVDENTEM ABSTVLIT. I NIMIR(VM) HAEC SORS NOSTRA NASCIMVR, I MORITVRI SERIVS OCVVS , AD REM NIHIL I BENE VEL SECVS REFERT. I VT QVAM DIV VITAM AGAT, HOMINIS I NON EST AT VERO VT QVAM OPTIME I QVOE QVERIMONIAE I ET VOLENTEM I ET GEMENT(EM) TRAHIT NECESSITAS. I IM(M)0 GRATVLAND(VM) VTI NAVIGANTIB(VS) I CITO PORTVM ADPVL(S)ISSE.I LVCTAND(VM) IN VITA CVM MALIS INNVMERIS I QVAE ELVCTATAE ANIMAE ISTI I AETERNVM VT BENE SIT PRECARE. I MEMORIAE DESIDERATISS(IMAE) SAXVM HOC I PERPEETVVM IN ANIMIS M(EMORIAE) PI(AE) I MOESTISS(IMVS) CONI(VNX) ET LIBERI.
odczytała Alina Dys

Epitafium Christoffa Sernern † 1646

Ogólny widok epitafium

Epitafium Krzysztofa (Christoffa) Sernern, rajcy kożuchowskiego, ur. 28 września 1571 r. w Bytomiu nad Odrą. Młodość spędził na naukach w Polsce, potem zajął się kupiectwem. Byt członkiem rady i burmistrzem. Żonaty po raz pierwszy z Anną Psicholz, miał z nią pięciu synów, małżeństwo trwało 38 lat. Powtórnie żonaty z Barbarą Heider miał z nią 3 synów i córkę. Zmarł po długiej chorobie 30 grudnia 1646 r.
Cytat: Księga Mądrości, 5 rozdział.
Szary, zabrudzony, piaskowiec. Wymiary 177,5 x 92, 5 cm.
W górnej części płyty dwa aniołki trzymają szarfę przeplecioną przez tabliczkę z inskrypcją. Poniżej ośmiokątna tablica z inskrypcją główną. W położonym poniżej owalu kolejna inskrypcja. Dolna część tablicy zdobiona ornamentem małżowinowym.

Inskrypcja górna:
G(OTT) Z(UM) L(OB)
Inskrypcja główna:
Hier Lieget und Rühet I wnsterblich gewesen an Herren I Christoff Sernern de(r) Alte Ratsfreu(n)de I welcher I A(nn)o 1571 den 28 Sept(embris) zu Beuten an der Oder I auß einem altem und dem Regiment aldar ergebene(n) I geschlechte gebohren die verständige Jugend in Pohllen mit erlernu(n)g dienlicher sachen zubracht. Nach l mals den Handel mit guttem glucke getrieben, und I zur Freystad sich niederlassend, dem Rahtß Collegio I theils als ein mitglied, theilß als ein Praeces eine I geraume Zeit mit trew und emsigkeit wol beygelwohnet In Zwiefacher Ehe, anfänglich mit Fr(au) I Annen geb(ohrne) Psichholzin < so Im 38 Jahre 20 wo l chen gelebet > 5 Söhne; den(n) mit Fr(au) Barbaren geb(ohrne) l Heyderin vom Jahre 1636 an 3 Söhne 1 Tochter I gezeuget. Von Kranckheiten biß in 63 Jahr weinig erlitten, hernach aber mit einem Schlagflus l se ubereilet, und 3 Jahre vorhero abgelmattet, A(nn)o 1646 den 30 Dec(embris) in Gott ver l blichen. ein Mann von Deutscher Redlig l keit Gott, dem gemeinen besten, I undt seinem Nechstem euserst I ergeben. Seines alters 75 I Jahre 13 Wochen 1 Tag.
Inskrypcja dolna:
Im Buch der Weisheit. 5 cap(itel) I Aber die gerechten werden Ewig l lich Lebe(n), de(n) d(er) Herr ist ihr Lohn u(n)d höchste I sorget für sie dar: werde(n) sie empf(ang)en ein her l liches Reich, und eine schöne krone vo(n) I der hand des Herren
odczytał Adam Perlakowski

Epitafium Reicharda Arnoldta † 1667

Ogólny widok epitafium

Epitafium Reicharda Arnoldta, balwierza i lekarza, rajcy kożuchowskiego. Urodził się w 1583 r. w Albersheim, w Dolnym Palatynacie, jego ojcem był Johan Arnoldt, balwierz i lekarz, matką Jadwiga z domu Leydecker. Brał udział w wyprawie wojennej Printzsteina na Węgry w 1602 r., praktykując wówczas u felczera. W 1607 r. został zaproszony prze z rajców kożuchowskich, by został chirurgiem miasta. W 1608 r. poślubił Jadwigę, córkę Joachima Pförtnern, mieszczanina i piekarza kożuchowskiego. Z dzieci: jednego syna i dwunastu córek, syn i dziewięć córek zmarło przed nim, doczekał jednak prawnuka. Zmarł w 1667 roku.
Cytat: Izajasz 46 w. 4: "Ja sam was do starości, i owszem do sędziwości was nosić będę..."
Szary piaskowiec, silnie zniszczony. Wymiary 200 x 97 cm.
W górnej części tablicy gzyms z inskrypcją, poniżej pośrodku, herb mieszczański Arnold, przedstawiający wspiętego Iwa, w czterech rogach tarczy róże. Hełm z labrami, w klejnocie dwa rozpostarte skrzydła. Z obu stron herbu kiście owoców na zasłonie. Poniżej inskrypcja główna w dużym owalu, obramowana ornamentem chrząstkowo - małżowinowym. Pod nią inskrypcja w prostokącie. Tablice 13 i 14, położone obok siebie, zostały wykonane w identyczny sposób.

Inskrypcja na gzymsie:
[............]nun an
Inskrypcja w owalu:
Hier Ruhet in Gott I Der Weyl(and) Ehrenveste, vorachtbare, I Kunstreiche und Wollbenambte Herr I Reichard Arnoldt, geweßener Burger Barbie l rer und Wundtarzt, wie auch Raths verwandte all I hier zur Freystadi, Welcher auff diese welt gebohren A(nno) 1583 I zu [A]lbersheimb in der Niederpfaltz gelegen. Sein H(err) I Vatter ist gewesen Der Weyl(and) auch Ehrenveste Kunstreiche u(nd) I Wollbenambte H(err) Johan Arnoldt, Burger, Barbierer u(nd) W[undt] I a[rtz]t Die Fr(au) Mutter Tit(ulata) Fr(au) Hedewig, gebohrne Leydeckerin von I Lieser gebürtig. Die Löbl(iche) Kunst der Wundtartzney, hat er bey seinen I Seel(igen) [H(err)] Vatter nicht allein ehrl(ich) gelernet, Sondern auch sich ferner I in Kriegsdiensten, A(nn)o 1602 unter Ihr Excell(anz) dem H(er)rn von Print[z]lstein gegen dem Erbfeinde in Ungern vo[n] eine(n) Feldschern gebrauche(n) I [lass?]en. An(n)o 1607 ist er von hiesigem E(rbaren) W(olbenambten) W(eisen) Rathe zu einem I Stadt u(nd) Wundartzt ordentlich veruffen worden. Hier auff hat er sich I A(nn)o 1608 den 17 Novembr(is) verehelichet, mit Weyl(and) Jungf(e)r Hedewige, Tit(uläti) H(er)r Joachimb Pfor(t)ners, Burgers und Beckers allhier Eheleibl(ichen) I Tochter mit welcher er eine hoch erwunschte, friedsame u(nd) gesegnete Ehe I beseßen, in die 58 Jahr u(nd) 3 Monat(e). Darin(n)en gezeuget, 1 Sohn I u(nd) 12 Tochter, Davon 1 Sohn 9 Tochter, dem Vatter durch den Zeittl(ichen) Todt vorgangen. Hat aber ru(hm)lich erlebet I Kindes-Kindes-Kindt und sein Hohes Lebens a(It)er g(e)lbracht auff 84 Jahr 3 Monat(e) u(nd) 14 Tage. Gott ver I leyhe nun dem Cörper in den Erden d[ie] sanf l fte Ruhe und an Jüngsten T(ag)e eine fröliche Aufferstehung. Amen
Inskrypcja w prostokącie:
Ja ich will euch tragen ins Alter, u[nd] bis [ihr grau] werdet I Ich will es thun , wil heben und tragen u(nd) erretten. Jesa(ia) 46 C(apitel).
odczytał Marcin Plaszczyca

Epitafium Hedewig Arnoldt † 1667

Ogólny widok epitafium

Epitafium Jadwigi (Hedewig) Arnoldt z domu Pförtner. Urodziła się 20 grudnia 1589 r. Jej ojcem był Joachim Pförtner, piekarz kożuchowski. matką Barbara z domu Peschel. Po śmierci ojca opiekował się nią asesor sądu Dawid Pförtner. W 1608 r. wyszła za mąż za Reichardta Arnoldta, lekarza z którym miała dwanaście córek i syna. Przeżyła czas wojny (trzydziestoletniej - wyd.) w Kożuchowie. Zmarła po ataku astmy, 6 marca 1667 roku.
Cytaty: Objawienie św. Jana 14 w. 13;" Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich..". Izajasz 57w. 1, 2: "i mężowi pobożni schodzą, a nikt tego nie uważa, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zebrany bywa: Że wchodzi do pokoju, a odpoczywa na łożu swojem...".
Szary, zniszczony piaskowiec. Wymiary 201 x 97 cm.
W górnej części tablicy gzyms z inskrypcją, poniżej pośrodku, herb Pförtner - von der Hölle' przedstawiający psa, biegnącego w prawą heraldyczną stronę po dwóch pasach. Hełm z labrami, w klejnocie dwa rogi, pomiędzy nimi pół tułowia psa w obroży. Z obu stron herbu kiście owoców na zasłonie. Poniżej inskrypcja główna w dużym owaiu, obramowana ornamentem chrząstkowo - małżowinowym. Pod nią inskrypcja w prostokącie. Tablica ukształtowana podobnie jak tablica 13.

Inskrypcja w gzymsie: In der Geist S[pric]ht das sie Ruhen von ihrer arbeidt. Apo(calypsis) [14] Inskrypcja centralna: Hier ruhet in Gott I Die Weyl(and) [Erbare] Ehren I Tugendsame [F(rau)] [H]edewig Arnoldin, gebohrne I Pförtnerin, welche auff diese welt gebohren A(nno) 1589 I den 20 Decem(bris) allhier Zur Freystadt. Ihr H(err) Vater war I weyl(and) H(err) Joachim Pförtner Bürger und Becker allhier, I Die Mutter Fr(au) Barbara Peschelin. Nach alß u(nd) zeitigem I absterben ihres Seel(igen) Vatters ist sie von Tit(ulato) H(err) David Pfört l nern Gerichts Assessorii allhir auferzogen worden und hier au[f]l nach Gottes Schickung sich in den H(eiligen) Ehestand begeben, A(nno) 1608 I mit dem Ehrenvesten vorachtbaren Wollweisen auch Kunsterfahme(n) I Herrn Reichardt Arnoldten, vornehmen Bürgern, Barbierern u(nd) I Wundtartzten, Wie auch Raths verwandten allhier zur Freystadt I und in friedliebender Ehe gezeügt 1 Sohn und 12 Töchter, I Davon der Sohn und 9 Tochter der Mutier durch den Zeitlilchen Tod vorangegangen I Hatt also in einem Ehestandt Zugelbracht mit Ihrem Eheherren 58 Jahr und 3 Monat und darin(n)en l erlebet Kindes Kindes Kindt undt Enckel. Doch [hatt]e a[lle]r I darneben Brandt, Krieg und Plünderung, Pest u(nd) Verfolgung I außgestanden. An(n)o 1667 ist sie den 5 Martij mit einem sehl l fluß oberfallen und hierauff den anderen Tag, als I den 6 Martij von dieser muheseligen welt abge[fanden] I worden, Hat Ihr gantzes Leben g[ebracht] auf I 78 Jahr(e) 4 Monath(e) u(nd) 16 tage Gott verleyhe dem verlblichenen Cörper in den Erden eine sanffte I Ruhe und erwecke Ihn am Jüngsten Tage zum Ewigen frewden Lebe(n) I Amen.
Inskrypcja dolna:
Den die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück [und] die richtig für I sich gewandelt haben komen zum Friede u(nd). [ruhen] in Irem Kamer Jesa(ia) 56 c(apitel).
odczytał Adam Perlakowski

Epitafium Ursuli Anlauff † 1677

Ogólny widok epitafium

Epitafium Urszuli (Ursuli) Anlauff, urodzonej 12 stycznia 1640 r. Jej ojcem byl Andreas Hempel, proboszcz w Kąciku w księstwie żagańskim, matką Urszula (Ursula) z domu Schoffler. Po raz pierwszy Urszula wyszła za mąż w roku 1661 za Michała (Michaela) Hoffmana, wdowca, kupca kożuchowskiego, zmarłego w 1668 r. W r. 1671 wyszła ponownie za mąż, za Henryka (Heinricha) Anlauffa, balwierza i chirurga kożuchowskiego, urodzonego w Bierutowie. Ich synek zmarł po 34 tygodniach, córka żyła jeszcze w r. 1677. Urszula (Ursula) zmarła podczas porodu 27 lutego 1677 roku.
Cytat: Ewangelia św. Jana 14 w. 19: "...ja żyję, i wy żyć będziecie".
Szary piaskowiec zwietrzały. Wymiary 180 x 95 cm.
Prostokątna płyta, w zwieńczeniu dwa aniołki unoszą wieniec z inskrypcją. Pod nimi inskrypcja centralna w owalnej tarczy obramowanej ornamentem małżowinowo - chrząstkowym. U dołu płyty inskrypcja w owalu otoczonym elementami ornamentu chrząstkowego.

Inskrypcja w wieńcu:
Ich lebe spricht Christus I und ihr solt auch leben I Joh(annes) 14.
Inskrypcja centralna:
Der Weylandt Erbahren I Wohl Tugendtsahmen Frawen Ursula I Anlauffin, welche gebohren A(nn)o 164[0] d(en) 12. Jan(uari). I ihr Herr Vater ist gewesen, Tit(ulatus) H(err) Andreaß Hem(m) l pel wohlverordneter pfarr Herr zu Eckerßdorff im Sag(a) l nischen Fürstenstumb, die Mutter Fraw Ursula gebohrne I Schofflerin. Im 22 Jahr Ihreß Alterß hat sie sich mit Consentz I Ihrer Eltern A(nn)o 1661 zum Ersten mahl in den Heyl(igen) Ehlstand eingelaßen mit H(errn) Michael Hoffman witwer Bur I ger und Handelßman(n) allhier mit welchem sie eine friedliche I Eh beseßen 7 Jahr und durch Gottes Seegen gezeuget ein Toch l terlein, welcheß noch am leben solang Gott wiel. A(nn)o 1668 den I 12. (Septem)bris ist sie durch absterben ihres Eh(e) Herrens in betrubte(n) I wittbenstand gesetzet worden und darinnen biß inß 3 Jahr ver l blieben, nachmahlß hat sie sich zum andermahl A(nn)o 1671 d(en) 29. I April(is) verehlicht mit H(errn) Heinrich Anlauff Barbir und wund l Artzt allhier anitzo betrübter wittber vo[n] Bernstadt Gebürtig da I Sie den in friedtliebender Ehe beyeinandergelebt 6 Jahr velniger 9 wochen u(nd) darin(n)en gezeuget Ein Sohn und 1 Tochter I dar von daß Söhnlein alß 34 wochen alt war mit Todt der I Mutter vorangegangen, daß Töchterlein ist noch am leben I so lang Gott wil alß sie aber zum dritten mahl von Gott I gesehnet u(nd) dehro geburtß zeit her zu kom(m)en hat sich eine I harte u(nd) schwere geburt bey ihr befunden daß sie die frucht I an daß licht der welt nicht hat bringen kön(n)en sond l dern ihr leben daruber lasen mußen welcheß I geschehen den 27 Febr(uari) A(nn)o 1677
Inskrypcja dolna:
Nur in Meineß Jesuß Wunden I Und in seinem Kreutz und Todt I Hab Ich hülfft und Rettung funden I Wieder alle Meine Noth.
odczytał Dariusz Jach

Epitafium Christiny Becker † 1659

Ogólny widok epitafium

Epitafium Krystyny (Christiny), córki Kaspara Beckera, piekarza i rajcy i Jadwigi (Hedevig) Güttler. Była żoną Michała (Michaela) Hoffmana, mieszczanina i sukiennika kożuchowskiego. Zmarła po czterech i pół latach małżeństwa, 11 stycznia 1659 r przy porodzie trzeciego dziecka.
Cytaty: Psalm 126 w. 5: "Którzy siali ze łzami żąć będą z wykrzykaniem". Jeremiasz 31 w. 3: "...miłością wieczną umiłowałem cię, dłategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję".
Szary piaskowiec. Wymiary 185 x 8 cm.
Prostokątna płyta, w ramie inskrypcja. W górnej części pozostałość okrągłego medalionu, przypuszczalnie z portretem zmarłej. Ornamenty małżowinowe. Inskrypcja centralna w wewnętrznej tablicy w kształcie ośmiokąta. Pod nią inskrypcja w owalu.

Inskrypcja w obramowaniu:
Die mit tränen säen werden mit frewden I erndten, sie gehen hin und weinen, und tragen edlen samen l und komen mit frew l den und bringen ire gaben. Psalm am 126.
Inskrypcja centralna:
G(ott) Z(um) L(ob) I Wie tren(n)et doch der Todt I die Höchst verknüpffte Hertzen! I Diß sihet man hier, in dem die viel Erbare u(nd) tuge(n)dsame I Frau Christina < Titul(ati) > Herrn Caspar Beckers Rathsverw(and)ltens dieser Stadt u(nd) Frauen Hedevig Güttlerin Ehleibliche I tochter, ire(n) Ehr[s]am(m)e[n] Herrn Michael Hoffman Burger u(nd) tuch l macher jm jähr 1659 den 11. january nach volbrachter 4 1/2 I jariger Ehe und ersehenerweise von der seiten hinwegerissen I die nahe hoffnung deß 3. Eheliche(n) segens < dar von daß Eltilste söhnlein bereits vorangeange(n) > mit einem doppelte(n) schaden I bey der geburtzuncttet, u(nd) also die fruchts des mutterliche(n) toldes ursache die mutter aber des Kindes grab worden, I Was trauren den so sehr die sterbliche(n) weder jugend so allhier an der von 29 jaren u(nd) 18 woche(n) alten, blühet noch auch I daß ruhmlich ge[n]annte lebe(n), vor mit die hieruhendem Ehgat l ten vergnüget der weit sich angenehm gemacht vermag die un l vermeidliche noth deß todes zu hintertreiben I Es kompt, wie wenn und wo Gott wil. I zum schuldigen zeiche(n) Ehlicher lieben dessen stets I wären den gedächtniß setzet solch grabmal sei l ner vermisseten Frauen, der betrübte I Wittwer
Inskrypcja dolna:
Jerem(ias) 31, I Ich habe dich je und je geliebet darumb habe I ich dich zu mir gezogen mit lauter gute.
odczytał Dariusz Jach

Epitafium Friedricha Kruga † 1657

Ogólny widok epitafium

Epitafium Fryderyka (Friedricha) Kruga, urodzonego w r. 1586, kupca, kożuchowskiego, jego żony Anny i córki Anny. Z Anną Schmied, córką Pawła (Paula), gorsetnika, Fryderyk (Friedrich) miał trzech synów i siedem córek. Zmarł 12 czerwca r. 1649. Anna umarła w 1657 roku, 7 kwietnia.
Szary piaskowiec. Wymiary 184 x 92 cm.
Prostokątna tablica, rama zdobiona ornamentem geometrycznym.

Inskrypcja:
Allhier Ruhet In Gott der Ehrenveste I vorachtbahre und furnehme Herr Friedrich I Krug, Burger, Handelsmann in Freystadt. I Ist zur welt gebohren worden im 1[5]86igsten Jahre I Den 9 Octobers hat sich verehlicht mit der Ehr I bahren und Tugentsahmen Jungfrawen Anna I Schmiedin deß Ehrenvesten und wohlgeachten I Herren Paul Schmiedeß Burgerß und mitd l lerß in Freystadt Ehleibliche Tochter und mit derlselben in 39 J[a]hren Erzeuget 3 Söhne und 7 I Töchter ist im Herren selig Entschlaffen im I Jahr 1649 den 12 Juny. Hat gelebet 63 I Jahr 32 Wochen und 3 Tage. I Anno 1657 den 7 Apríly ist selig in Gott I verschieden die Ehrbahre und Tugentsahme I Fraw Anna Krugin, deß Ehrenvesten voracht I bahren und Furnehmen Herren Friedrich Krugß I Burgerß und Handelsmanneß in Freystadt I geleibte Hausfraw deß Ehrenvesten und I wohlgeachten Herren Paul Schmiedeß Bur I gerß und Nadleß in Freystadt Eheleibliche I Töchter 3 Sohne und 7 Töchter sorgfeitiege I Mutter hat gelebet in der Ehe 30 Jahr I Im witwenstande 8 Jahr Hat ihre Zeit I In dieser welt zugebracht 70 Jahr. I Gott verleihe den verstärbenen I Cörpern Eine Sehlige Ruhe und I Am Jungsten Tage Eine fröhliche I Aufferstehung zum Ewiegen Leben I Amen
odczytał Dariusz Jach

Epitafium Christiana Matzke † 1724

Ogólny widok epitafium

Epitafium Chrystiana Matzke, mieszczanina, karczmarza, kupca i przedstawiciela kościoła protestanckiego w Kożuchowie, budowniczego „Winnicy Jezusa". Urodzil się 29 września 1672r. w Starym Żabnie. Ożenił się w 1698 r. z Anną Elżbietą (Elisabeth) z domu Matzke, miał z nią dwóch synów i dwie córki. Zmarł 27 listopada 1724 r. na atak astmy.
Szary piaskowiec. Wymiary 180 x 94 cm.
Prostokątna płyta. Aniołki w górnych rogach podtrzymują koronę i draperię z inskrypcją. Pod koroną pusty medalion. Poniżej, na podstawach w formie kielicha kwiatowego, motyw czaszki z lewej, klepsydry z prawej strony. Pomiędzy nimi kartusz z inskrypcją.

Inskrypcja główna:
Allhier ruhet in Gott I Weyl(and) Tit(ulatus) H(err) Christian Matzke, I geehrter Burger, Gastwirth, Handelsman(n) I auch Kirchen-Vorsteher, und Bau-Herr des I Weinberges Jesu, welcher 1672 d[en] 29 Sept(embris) I zu Altschow geboren. 1698 d[en] 17 Sept(embris) an. I Tit(ulata) J(un)gf(e)r Anna Elisabeth, geb(orne) Matzkin I sich verheyrathethet, mit ihr 2 Söhne, u(nd) I 2 Töchter erzeuget, u(nd) 1724 d(en) 27 Nov(embris)\ an einem Schlag-Fluße, seines Witt l werstandes fast 20-seines wolgelführten Lebens aber 52 Jahr I und 2 Mon(athe) seelig ver l schieden ist.
Inskrypcja dolna:
Leichen- Text I Sey getreu biß in den Tod, so l will ich dir die Krone des Lebens I geben
odczytał Tomasz Starachowski

Epitafium Anny Dreisig † 1713

Ogólny widok epitafium

Epitafium Anny Doroty (Dorothea) Dreisig, córki Adama Dreisiga, mieszczanina i Barbary Elżbiety (Elisabeth) z domu Ebert. Anna zmarła 31 grudnia 1713 r. w wieku 12 lat, 4 miesięcy, 5 dni.
Piaskowiec ciemnoszary. Wymiary 187 x 94 cm.
Tablica w kształcie prostokątnym, wykonana w reliefie wypukłym, zwieńczona gzymsem w kształcie łuku. W górnej części pusty kartusz zwieńczony koroną. Z boków aniołki podtrzymujące draperię z inskrypcją. Z obu stron, spinające fałdy, medaliony z sentencjami. Z lewej strony w medalionie kwiat, z prawej strony w medalionie pęk kwiatów. Na cokole dwa aniołki. Z lewej strony wsparty na czaszce, dmie w trąbkę i trzyma pochodnię, z prawej oparty na klepsydrze, wydmuchuje bańki, trzyma kołatkę.

Inskrypcja centralna:
Stehe still I Wanders-Mann I durch dieses Grab-Mahl I werden dir vorgestellet I der blühenden Jugend schleuniger fall I von I J(ung)f(e)r Anna Dorothea Dreysigin, I Herr Adam Dreysiges Burgers u(nd) I Seiffen Sieders allhier, und I Fr(au) Barbara Elisabeth Dreyßigin, geb(orne) Eberti(n) I eintzigen Jüngfer Tochter. I Sie fing an zu blühen, I Anno 1713 d(en) 31 Dec(embris) und prangete I in Tugend voller Blüthe 12 Jahr 46 W(ochen) 5 T(age). I Würde aber frühzeitig abgebrochen I A(nn)o 1726 d(en) 21 Decem(bris). I Nun gehe weiter Wanders-Mann l bis du kommest an das Ziel I daß keiner überschreiten kan
Inskrypcja w medalionie z lewej strony:
tenerime carpit
Inskrypcja w medalionie z prawej strony:
reflorescent
odczytał Adam Perłakowski

Epitafium Elizabeth Fraenk † 1680

Ogólny widok epitafium

Epitafium Elżbiety (Elizabeth) Fraenk, wdowy po Christianie Johnie, kupcu. Urodziła się 26 sierpnia 1623 r. Wyszła za mąż w 1651 r., miała syna i córkę. We wdowieństwie pozostawała 15 lat. Wracając z targów św. Małgorzaty (w połowie lipca) we Frankfurcie nad Odrą, zachorowała i zmarła po 10 tygodniach, 16 października 1680 r.
Piaskowiec z zabrudzeniami, płyta z inskrypcją w kolorze jasnoceglastym. Wymiary 180 x 98 cm.
W prostokątnej płycie ośmioboczna tablica z inskrypcją, pod nią owalna tabliczka z kolejną inskrypcją. Z obu stron tablicy motyw kwiatów na długich łodygach. W rogach dolnych popiersia aniołów.

Inskrypcja górna:
G(OTT) Z(UM) L(OB)
Inskrypcja główna:
RUHSTELLE I DES STERBLICH(EN) COERPERS I FR(AU) ELIZABETH FRAENKINN I H(ERRN) CHRISTIAN IOHNES HANDELSMAN I 15 IAHR VBER GEWESEN EHFRAWN, I WELCHE I A(NN)0 1623 D(EN) 26. AUG(UST) GEBOHREN. I IM I(AHRE) 1651 D(EN) 6 FEBR(UAR) IN EHSTAND GETRETEN, I DARINNEN VERGNUGT GELEBET I VND NACH WUNDSCH 1 SOHN 1 TOCHT(ER) I ERZIEHLET. I NACH ERFOLGET(EM) TODES EHMAN(ES) I EIN NICHT GEMEIN EXEMPEL DER TREWE I VND LIBE DVRCH ERWELTEN 15 IAHRIG I WITWENSTAND ERWISEN. I VOM FRANKFVRT, MARGARETHAE MARKTE I WIDER KOMMEND AM DOPPELT TERTSAN I VND DVRCHBRVCH 10 WOC(HEN) LANG ABGEMATTET I A(NN)0 1680 D(EN) 16. OCT(OBER) SANFTE IM H(ERRN) I VERBLICHEN I 57 IAHR 7 WOCH(EN) ALT. I VON DEN KINDERN AVS PFLICHT ZVM I ZEICHEN DERER KENTLIGKEIT DIES I EHRENGEDECHTNVSS VBERKOMMEN
Inskrypcja w tabliczce dolnej:
WEG MIT DER EITELKEIT I DIE SONST DIE WELT VERGNÜGET I GOTT IST DAS HÖCHSTE GUTT I WER IN IHM STIRBT OBSIEGET
odczytała Anna Dutka

Epitafium Christiana John † 1666

Ogólny widok epitafium

Epitafium Chrystiana Johna, ur. 22 kwietnia 1623 r. Wojna (trzydziestoletnia - wyd.) przerwała mu studia, kupieckiego rzemiosła nauczył się sam w Polsce, w Lublinie. Następnie terminował w Prusach. W roku 1651 ożenił się z Elżbietą Franck. Zachorował na targu „Reminiscere" w 1666 r. (w drugą niedzielę Wielkiego Postu) we Frankfurcie nad Odrą. Po krótkotrwałej poprawie zmarł 1 kwietnia 1666 r. na astmę.
Szary piaskowiec. Wymiary 189 x95 cm.
Tablica identyczna w wykonaniu jak poprzednia, nieco mniejsza płaskorzeźba.

Inskrypcja górna:
G(OTT) Z(UM) L(OB)
Inskrypcja główna:
ALHIER RVHET I DAS VERWESLICHE THEIL I HERRN CHRISTIAN SOHNES, WELICHER IM IAHRE 1623 DEN 22 APRI I LIS ZVR FREYSTAD • AVS EINEM VORNEMEN GE I SCHLECHTE GEBOREN, MIT GESCHICKTEN VERSTANDE VON DER NATVR BEGABET; VOM STV I DIREN DVRCH DIE VNGLVCKLICHE KRIGS I LEVFFTE ABGERISSEN, ZVR KAVFMANN I SHAFFT SICH HIRAVFF BEGEBEN IN POLEN I ZV LVBLIN SELBIGE WOLL BEIGRIFFEN: DASELBST VND IN PREVSSEN I GEVBET; DAN IM VATERLANDE MIT GLÜCK I VND RVHM FORTGEBRACHT. DEN EHSTAND I MIT FRAWEN ELISABET GEBOHRNE FRANICKtN IM IAHR 1651 ANGETRETEN. GOT I TE EINEN BESTÄNDIGEN LIEBHABER I DESSEN H(ERR) WORTS DEM VATERLANDE I EINEN EHRBEFLISSEN BVRGER, DER I FRAWEN EINEN TREWEN EHMAN I DEM GESCHWISTER EINEN AVFRICH I TIGEN BRVDER, MENNIGLICH EINEN I WILLFEHRIGEN MANN DARGESTELET I ZV FRANCKFVRT AN DER ODER AM I REMINISCERE MARCKTE DES 1666 I PLÖTZLICH ERKRANCKET NACH I HIRAVFANLASSENDER VERBESSERVNG I ALS ER NACH HAVSE ZV REISEN WIL I LENS ABER VON EINEM STECKFLVS VIBERFALLEN ENDLICH DEN 1 APRILIS I VNTER DER TREHNEN DER ANGELANG I TEN SEINEN • SANFFTE IN DEM HERREN VERGLICHEN , VND IN DIE RECHTSCHAFFENE I HEYMAT SICH BEGEBEN; NACH DEM I ER EINEN SOHN VND EINE TOCHTER HINTERLASSEN • 43 IAHR OHNE 3 WO I CHEN AVF ERDEN ZVGEBRACHT
Inskrypcja dolna:
Zu Franckfurt mußt ich fort da ward mei(n) Lauff[es] bracht I Ach ehschatz ! O mein Sohn I O Tochter gutte Nacht! I Ihr Freunde gutte nacht! ich geh Euch nu(n) voran ! I Schau jedes zu d(em) man mir sehlig folge(n) kan !
odczytała Anna Dutka

Epitafium Mariane Tugendreich † 1727

Ogólny widok epitafium

Epitafium Marianny (Mariana) Tugendreich von Berge z domu von Gersdorff, pani na Niwiskach, Kaczeńcu, zapewne na Kamienicy i Pierzwinie, urodzonej 31 sierpnia 1663 r., zmarłej 30 marca 1727 r.
Szary piaskowiec. Wymiary 186 x 100 cm.
Prostokątna płyta, w niej tablica z inskrypcją, otoczona herbami. W zwieńczeniu po lewej herb Gersdorf, po prawej Nostitz, złączone szarfą z kwiatem. Z lewej od góry herby; Schweinitz, Kanitz, Glaubitz, z prawej od góry; Temmritz i dwa razy Nostitz. U dołu motyw czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami.

Inskrypcja: Gottesfurcht, Tugend, u(nd) Liebe, I waren im Leben I das unwiedersprechliche Eigenthumb, I und bleiben im Tode, I der Preißwürdige Nachruhm I Der Weyl(and) Hoch u(nd) Wohlgeb(ornen) Frauen I Frauen Mariana Tugendreich, I verwittibten Vom Berge, I geb(ohrnen) Freyin von Gersdorff, I aus dem Hause Weichau, I Fr(eyin) in Nieb(usch), Rohrw(iese), Steinb(ach) u(nd) Pürben. I Sie war gebohren, d(en) 31. Aug(usti) 1663. I Die Furcht des Herren, war der Brunnen I woraus sie, Ihre Weißheit schöpffete. I Die Tugend, eine Richtschnur I Ihres irdischen Wandels. I Die Liebe Zeigete Sie l Gegen Ihren Ehe Gemahl, I Gegen Kinder und Freunde, I Gegen die, so Ihrer benötiget waren. I Sie starb Plötzlich I allhier in Freystadt, d(en) 30. Mart(i) 1727 I als Sie aus dem Hauße des Herren trat, I Jedoch aber Glückseelig. ! Sie standt in der Genade Gottes, I Ihre Seele trat u(nd) ruhet, in der Hand des Herre(n) I Ihr Alter hat Sie gebracht, I Auf 63 Jahr, 7 Monathe wen(iger) 1 Tag.
Inskrypcja w zwieńczeniu,.na szarfie nad herbem z lewej:
Die Freyin von Gersdorff I a(us) d(em) H(ause) Weichau
Inskrypcja w zwieńczeniu na szarfie nad herbem z prawej:
Die von Nostitz I a(us) d(em) H(ause) Kunewalder
Inskrypcja na szarfie nad herbem pierwszym od góry z lewej:
Die von I Zedlitz l a(us) d(ern) H(ause) Schweinitz
Inskrypcja na szarfie nad herbem drugim od góry z lewej:
Die von I Kanitz I a(us) d(em) H(ause) Diebau
Inskrypcja na szarfie nad herbem trzecim od góry z lewej:
Die von I Glaubitz I a(us) d(em) H(ause) Kuttlau
Inskrypcja na szarfie nad herbem pierwszym od góry z prawej:
Die von I Temmritz I a(us) d(em) H(ause) Dießa
Inskrypcja na szarfie nad herbem drugim od góry z prawej:
Die von I Nostitz I a(us) d(em) H(ause) Nook
Inskrypcja na szarfie nad herbem trzecim od góry z prawej:
Die von I Nostitz I a(us) d(em) H(ause) Jahmen
odczytał Aleksander Strojny

Epitafium Dorothei von Stentsch i jej męża Johanna

Ogólny widok epitafium

Epitafium Doroty (Dorothea) Magdaleny von Stentsch (urodzonej 10 maja 1661 r„ zmarłej 28 sierpnia 1718 r.). Dorota była żoną Johanna Georga von Stentscha, Joachima Krzysztofa von Zartha i Johanna Tomasza (Thomas) Hungera.
Epitafium Johanna Georga von Stentsch (urodzonego 25 sierpnia 1691 r„ zmarłego 20 sierpnia 1718 r.). Jego żoną była Barbara Eleonora von Niesemeuschel.
Jasny piaskowiec. Wymiary 249 x 300 cm.
Dwie połączone płyty. W zwieńczeniu dziecko z sercem w dłoni, u stóp dziecka z lewej czaszka, po obu stronach puste medaliony, zapewne po portretach. Po bokach wzlatujące aniołki podtrzymują zasłonę. U góry w lewej tablicy herby: Röber?, von der Heyde, u dołu w lewej Kołulinsky, niezidentyfikowany "Z" - w tarczy dwugłowy orzeł, w klejnocie lis. Po obu stronach wyobrażenia kobiet. U góry z prawej strony herby: Stentsch, Heyde, u dołu: Kreckwitz, niezidentyfikowany "R"; w tarczy zapewne koń, w klejnocie rogi.

Inskrypcja z lewej strony:
Die weyland Wohlgeborne Frau I Frau Dorothea Magdalena, welche anno I 1661 d(en) 10. Maji aus denen vornehmen Heyde I und Robelischen Geschlechtern entsproßen, I wurde hernach zu allen anständigen Tugenden I erzogen durch eine dreyfache Vermählung I beglückt gemacht, I als erst mit Tit(ulato) Herrn I Johann George von Stentsch auf nieder l Siegersdorff denn mit Tit(ulato) Herrn Joachim I Christoph von Zarth letztlich mit Tit(ulato) H(er)rn I Johann Thomas von Hunger da aus der er l sten Ehe 3 Söhne und 6 Fräulein entsproßen I sind und hat endlich am 28 Aug(usti) anno 1718 I ihrer Müde und Arbeit Ende allhier aber I Ihre Grufft und Ruhe Städte erhalten
Inskrypcja z prawej strony:
Ruhm und Ehren-Gedachtnüß I des weyland Woblgebornen Herrns Herrn I Johann George von Stentsch auff NiederSie l gersdorff welcher von Hochadeligen Aeltern I entsproßen anno 1691 d(en) 25 Augusti, sich hernach I durch schöne Studia und Rittermäßige Exercistia I wohlqvalificirt gemacht so denn vermählet I mit der Wohlgebornen Fräulein Barbara Eleonora gebohrnen von I Niesemeuschel aus dem Hause Rei l chenau aber frühzeitig gestorben anno I 1718 d(en) 20 Augusti ruhet hier nebst dem I eintzigen Fräulein Töchter sein Helena I Dorothea gebohrnen von Stentsch er l wartend der frölicher Aufferstelhung zum ewigen Frieden
Inskrypcja w lewej tablicy u góry po lewej:
D(IE) V(ON) R(ÖBER)
Inskrypcja w lewej tablicy u góry po prawej:
D(IE) V(ON) H(EYDE)
Inskrypcja w lewej tablicy u dołu po lewej:
D(IE) V(ON) K(OTULINSKY)
Inskrypcja w lewej tablicy u dołu po prawej:
D(IE) V(ON) Z
Inskrypcja w prawej tablicy u góry po lewej:
D(IE) V(ON) S(TENTSCH)
Inskrypcja w prawej tablicy u góry po prawej:
D(IE) V(ON) H(EYDE)
Inskrypcja w prawej tablicy u dołu po lewej:
D(IE) V(ON) K(RECKWITZ)
Inskrypcja w prawej tablicy u dołu po prawej:
D(IE) V(ON) R
odczytał Wojciech Krawczuk

Epitafium Elizabet Weise † 1731

Ogólny widok epitafium

Epitafium Elżbiety Weise, z domu Klepperbein. Urodzona w Siecieborzycach w roku 1661, 23 listopada, była córką pastora Floriana Klepperbeina i Marianny (Mariana) z domu Pfeffer. W r. 1678 wyszła za Johanna Weise. Miała z nim syna, który przejął po ojcu zawód rzeźnika i córkę, zmarłą w r. 1691. Ona sama zmarła w r. 1731.
Piaskowiec szaro - złocisty. Wymiary 184 x 100 cm.

Inskrypcja:
Hier ruhet I [e]in wahres Ebenbild I einer Tugends(amen) u(nd) Christl(ichen) Frauen, I nehml(ich) Tit(ulata) Fr(au) Elizabeth, verwitt(ibte) I Weisin, geb(ohrne) Klepperbeinin, Weyl(and) Tit(ulato) H(errn) Joh(ann) Weises, geehrten Bur l gers, Fleischhauers, u(nd) Handels-M(ann) auch Kir l chen Vorst(ehers) A(ugustana) C(onfessio) allhier, nachgelaßene Fr(au) Witt l we, welche erzeuget zu Rückersdorff 1661 I d(en) 23 Nov(embris) von Tit(ulato)H(errn) M(agistro) Florian Klepper l beinen, damals Pastore daselbst nachgehends, I Diacono emerito A(ugustana) C(onfessio) vor Glogau, u(nd) Tit(ulata) Fr(au) I Mariana, geb(ohrne) Pfefferin Ehrl(iche) I Erziehung sich an ihren wohlbenanten, und I eintzigen H(err) Eheliebsten A(nn)o 1678 I d(en) 22 Nov(embris) verheyrathet und mit Ihm I erzeuget 1 Sohn gleiches Nahmens [der] I auch Z(ur) Z(eit) als ein Burger allhier lebet u(nd) sein[er] I H(err) Vaters Profession zugethan ist ingleichen I 1 Tochter, die A(nn)o 1691 d(en) 2 Febr(uari) zu Gott gegangen. Der wohlseligen Frau Wei I sin Leben war demüthig, u(nd) G[ottes]fürch l tig, ihre 38-jahrige Ehe [. . . . ] I 15 jähriger wittwenst[and] [,..]ch l u(nd) A(nn)o 1731 [. . . .] Ende I in Christo seelig, [,..]hin in aller I die Tage ihrer Wallfarth, 69 Jahr I . . . ......I 4 Tag[...].
odczytał Tomasz Starachowski

Epitafium Johanna Eichnera † 1761

Ogólny widok epitafium

Epitafium Johanna Vertraugotta Eichnera, sołtysa Wrociszowa, urodzonego 29 września 1728 r. Jego ojcem był Zygmunt (Siegmund) Eichner, matką Anna Elżbieta (Elisabeth) z domu Fellenberg. Ożenił się z Anną Dorotą (Dorothea) Folh z Długiego, miał z nią pięciu synów i córkę. Zmarł 29 sierpnia 1761 r.
Piaskowiec. Wymiary 183 x 85 cm.
Płyta w kształcie sześcioboku. Inskrypcja w tablicy wiełobocznej. W zwieńczeniu krzyż. U dolu z lewej motyw czaszki. Ornamenty kwiatowe i rocaille.

Inskrypcja:
Bis Jesus wiederruft I bedecket hier Stille Grufft I Den Aschenrest I H(er)rn Johann Vertraugott Eichners, I gewesn(en) Wohl gesehnen Erb u(nd) Gerichts I Scholtzens in Heintzendorff. I Nachdem Er daselbst A(nn)o 1728 d(en) 29 Sebt(embri)s I geb(oren) zur Freude geliebter Altern H(er)rn Siegmund Eichners u(nd) Fr(au) Anna I Elisabeth, geb(orne) Fellenbergin gab ferner I Freistadt Ihm nach erlangter Findschaft I Gottes den offen Grund in der Lehre des Glaubens I u(nd) nütz(lichen) I Wißenschaften, I Langheinersd(orf) die Ehr u(nd) Tugendsame J(un)gf(e)r I Anna Dorothea, geb(orne) Folhin zu seiner Gattin, I Vergnigte Ehe 5 angenehme Söhnen Liebe I Tochter zum unterpfande der Liebe, I Gött(liche) [Prüf]ung übte Ihn i[n] Geduld u(nd) Glauben I bis ein seeliger Tod A(nn)o 1761 d(en) 29 Aug(ust) ihn ewig I beglückte im Alter v(on) 33 J(ahren) u(nd) 6 M(onaten).
odczytał Jacek Bribram

Epitafium Samuela Nitschke i jego żony Johanny

Ogólny widok epitafium

Epitafium Samuela Gottfrieda Nitschke, pastora urodzonego 10 maja 1738 r., zmarłego 12 marca 1800 r. i jego żony Joanny (Johanna) Charlotty z domu Helmig, urodzonej 18 lutego 1750 r., zmarłej 24 maja 1817 r.
Piaskowiec. Wymiary 117 x 71 cm.
Prostokątna płyta. Inskrypcja w tablicy prostokątnej. U góry płyty motyw gałązek dębu, w dole szarfa.

Inskrypcja:
Hier ruhen I Samuel Gottfried Nitschke I Prediger hieselbst, I geb(oren) d(en) 10t(en) May 1738, I gest(orben) d(en) 12t(en) März 1800 I u(nd) seine Ehegattin I Johan(n)e Charlotte, geb(orne) Helmig, I geb(oren) d(en) 18t(en) Febr(uar) 1750, I gest(orben) d(en) 24t(en) May 1817 I Still u(nd) geräuschlos lebten sie treu in I jedem Verhältnisse, u(nd) zum Segen der I Ihrigen. Nun sind sie bey Gott. I Ihr Andenken bleibt den I dankbaren Kindern heilig.
odczytała Anna Dutka

Epitafium Barbary Knöfel † 1656

Ogólny widok epitafium

Epitafium Barbary Knöffel, z domu Rothe, urodzonej 29 maja 1611 r. Jej ojcem był Johann Rothe, rajca, matką Anna [Pruffer lub Prüffer? wyd.]. Była żoną Samuela Johna, a potem Eliasza (Elias) Knöffela, w roku 1637. Syn dożył jej śmierci, córka zmarła przed nią. Zmarła 8 sierpnia 1656.
Jasnoszary piaskowiec, silnie zniszczony. Wymiary 188 x 99 cm.
W prostokątnej płycie centralne miejsce zajmuje owalna tablica z główną inskrypcją. Wieńczy ją głowa aniołka, podtrzymująca prostokątną ramkę z krótką inskrypcją. U dołu płyty następna, większa tabliczka, z nieczytelną inskrypcją. Ornament chrząstkowy w narożach i obramowaniach tablic.

Inskrypcja górna:
Ehr undt Grabmahl entsehlter Glieder.
Inskrypcja centralna:
Der Wohl Erbaren I u(nd) Tugentreichen Frawen Barbara I Knöffelin gebohrne(n) Röthin, welche im Jahre I Christe 1611 den San(c)te Trinitatis zu welt gebohren. I Ihr vatter i[s]t gewesen Tit(ulatus) Her Jo[ha]n(n)es Rothe(n) vor l nehmer Burger Rathverwandter [Han]delsmann I allhier, Ihre Mutter Fr(aw) Anna, eine ge[bo]rne [P]rufferin w[..] I Ihr aber [..]n [E]ltem zu [s]ich mit Tod [. . . ......] I an den hat sie < Ti(tulato)> I Herr Samuel Johne vom [.]er Bü[rg]er [. . . . . .]man(n) woll[..] Gott[e]s I furcht [,]ntzbaren Tugende wollen [. . . . . .] [n]umhero sie auch I Titul(ulato) Herr Elias Knöffe [....] Hand[elsm]an(n) in seinen Witt[w]er I stande zu seiner Ehegattin [ver]rehlet mit dem Sie A(nn)o 1637 I sich [. . . . . . . .]n ihren Ehe [...] Brandt [...]nd I ru[. . . .....................] Sie in friedh[liebend]er Ehe zu nach I [...] Sohn am Leben die Tochter aber [d]er Mutter [.] [ach] I wochen Sie [.ne] [gese]g(n)et A(nn)o 1656 [d]en 8 Augusti hat I dahin der witt[w]en undt g[....]er dari(n)en sie im an 26 Jahr I [....] Ihr Ende ve[......]en [..] Ihren [l]ebenlauff[e]t Sie. l [,.]sen Kranck[heit]en [,...]tfalitigen [. . . . .]et [,]eittenl [,.]erworffen S[. . . . . . . .]rt [. . . . . ..........] l [. .]h[. . . . . . .] I [. . . . . . .] I [. . . . . .] I [. . . .].
odczytał Wojciech Krawczuk

Epitafium Anny Weise † 1677

Ogólny widok epitafium

Epitafium Anny z domu Knöffel, urodzonej 15 sierpnia 1645 r. Jej ojcem był Eliasz Knöffel, kupiec, matką Barbara Rothe. Wyszła za mąż w 1662 r. za Johana Weise, rzeźnika. Z synów dwóch i czterech córek, syn i trzy córki zmarli przed nią. Zmarła 19 lipca 1677 r.
Szary piaskowiec z licznymi ubytkami. Wymiary 187 x 98 cm.
Płyta wykuta identycznie jak poprzednia.

Inskrypcja górna:
Ruhe undt grabe stedt ent Seelter glieder,
Inskrypcja centralna:
Der Weilandt Ehrbahren I Wohl Tugentsamen Frawen Anna I Knöffelin, welche gebohren An(n)o 1645 den 15. I Augusty Ihr Herr Vater ist gewesen ) I Herr Elias Knöffel, Bürger undt Handelsman I allhiero die Mutter Barbara, eine gebohrne Röthin I am (elf)ten Jahr Ihres alter ist Ihr H(err) Vater I mitt Tode abgegangen da sie den Ihre Liebe Fraw Mutter I in aller Gottes Furcht Zucht undt Jungfrawlichen tugen l den erzogen bis sie das 17 Jahr Ihres alters erreichet da I sie dan Anno 1662 den 20 Nov(embry) Mit H(errn) Johanneß Wey I se Bürgern und Fleischern allhier sich ver Ehlicht in I Friedt undt gesegneter Ehe zu bracht 15 Jahr weniger I 17 wochen d[urc]h Gotteß Segen begabet worden mitt I 2 Söhnen [u]ndt 4 Töchtern dar von 1 Sohn undt 3 I Tochter der Mutter aus dieser welt vorangegangen, 1 I Sohn und 1 Tochter sindt noch am Leben so lange Gott wil. I auff vorhergehende abgezehrte Leibeß unpesligkeit den I 19 July 1677 sanft und seelig vorschieden Ihres al l ters 32 Jahr weniger 4 wochen. Zum schulldigen I zeichen Ehlicher lieb undt dessen stets wehrendeml gedechtni[s] setzet solch grabmahl seinem [vermissenem] I Ehe [genossen] der betriebt [mit der] [....] [........] l [da..] [...] [gr]osser schme[rtz] [...] [..erde.......] I [...]en als wen(n) [.rtedi] [.ert....] I [....] [Ehe] [....].
Inskrypcja dolna:
Herr [. . . . . . . . . . . . . . . . . .] I [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] I [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] I [. . . . . . . . . . . . . . .]
odczytał Tomasz Starachowski

Płyta nagrobna Heinricha von Warkisch † 1567

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heinricha von Warkisch, ur. ok. 1505, [pana na Długim?], zmarłego 13 sierpnia 1567r, (w środę po św. Thiburtii), w wieku 62 lat.
Piaskowiec szary. Wymiary 175 x 98 cm. Płyta przeniesiona ze wsi Długie.
W prostokątnej płycie płaskorzeźba rycerza w zbroi płatowej. Pomiędzy stopami u dołu krzyż z datą. W rogach płyty herby; w prawym górnym zapewne Kittlitz, w lewym górnym w tarczy dwie buławy, w klejnocie skrzydła (Kalckreuth?), dolne herby z ubytkami. Płytę obiegają dwie ramy z inskrypcjami.

Inskrypcja zewnętrzna:
H[IR] LEIT BEGRABEN DER EDLE VND EHRENVESTE HEINRICH VON WARKISCH ZVM [....] I [. . . . . . . . . . . . . . . . ...........] [. . . .......E] [.] HER. D[...] MITWOCH NOCH TIBUR
inskrypcja wewnętrzna:
[,]ES 62 IOR IN GOT SELIGLICH VORSCHIDEN DER SIELEN GOT VND VNS ALLEN [....] VND BARMHERCZIG SEI AMEN
Inskrypcja w dole płyty:
† 1567
Odczytał Marcin Płaszczyca

Płyta nagrobna Heleny von Schkopp † ok. 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heleny von Schkopp z Kocina, żony Leonarda von Kottwitza, pana na Chobieni i Niszczycach. Żyła 25 lat. Płyta została przeniesiona z Długiego.
Piaskowiec, w górnej części spory ubytek. Wymiary 180 x 88 cm.
W prostokątnej płycie postać kobieca w bogatym stroju z krezą. W górnej lewej części płyty herb von Schkopp, w nieistniejącej górnej prawej znajdował się zapewne herb Kottwitzów. W dolnej lewej herb von Bock, w dolnej prawej herb von Schweinichen. W górnej lewej części płyty inskrypcja. Płytę obiega rama z inskrypcją.

Inskrypcja w ramie:
DEN 30 JVLI ZWISCHEN 6 • VND 7 [VHR] [. . . . .......] I [. . . . .] FRAW HELENA GEBORNE SCHKOPPIN WEILLANDT DES EDLEN VND GESTR(E)NGEN HE[RRN] [LE]ONHARDT VON KOTT[Wl]TZES AVFF KOBEN VNDT NISIIZ EHLiCHE HAVS FRAW IN GOTT SELIG ENTSCHLAFFEN IHRES ALT[ERS] • 25 JAHR 10 WOCH(EN) • 2 • TAGE WELCHER
Inskrypcja w lewej górnej części tablicy:
GOTT AM IVN(G)STEN TAGE AVFERSTEHVNG AVS GENADEN
Inskrypcja nad herbem z górnej lewej strony:
D(IE) V(ON) SCHKOP A(US) D(EM) H(AUSE) KLEINKOTZNAN
Inskrypcja nad herbem z lewej dolnej strony:
D(IE) V(ON) BOCK A(US) D(EM) H(AUSE) LOBRIS
Inskrypcja nad herbem z prawej dolnej strony:
D(IE) V(ON) SCHIWINICHEN V(ON) SCHWINHAUS
odczytał Marcin Płaszczyca

Płyta nagrobna Sebastiana von Kottwitz † ok. 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Sebastiana Kottwitza, pana na Żuchlowie, zmarłego zapewne ok. r. 1600, w wieku 38 lat. Płyta została przeniesiona z Długiego.
Piaskowiec z licznymi ubytkami. Wymiary 180 x 96 cm.
Wyobrażenie w prostokątnej płycie przedstawia rycerza w zbroi typu płatowego. Z lewej dolnej strony herb Nostitz, z prawej dolnej zapewne Brauchitsch. Całość płyty obiega rama z inskrypcją w części uszkodzoną. W górnej części znajdowały się herby dziś zniszczone.

Inskrypcja:
[. . . . . .] GLICHEN ENTSCHLAFFEN DER EDLE GESTR(ENGE) EHRS(AME) VND WOLBEINAMB(TE) HERR SEBASTIAN • V(ON) • KOTTWITZ [. . . . . . . . . . . . .]E SCHVTLAV SEINES ALTERS • 38 • JAHR • WENIGER • 24 • WOCH G[OTT] V[O]RL[EIHE] [. . . . . . . . . . . .] [. . . . . . . . . .]
odczytał Aleksander Strojny

Płyta nagrobna Leonarda von Kottwitz † ok. 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Leonarda Kottwitza, pana na Chobieni. Zmarł ok. r. 1600.
Płyta przeniesiona z Długiego. Piaskowiec z ubytkami. Wymiary 180 x 87 cm.
W prostokątnej płycie postać rycerza w zbroi typu płatowego. W górnej lewej części herb Kottwitz, w górnej prawej zapewne herb Schkopp, w dolnej lewej herb Nostitz, w dolnej prawej herb Brauchitsch.

Inskrypcja:
ANNO 16 DEN [l]ST IN GOTT SEH[L]IGKLICH ENTSCHLAFFEN DER EDLE GESTRENGE EHRENVESTE VND WOLBENAMBTE HERR LEONHARDT VON KOTWITZ AVF KEBEN SEINES ALTERS JAHR [GOTT VOR]LEYE IHM EINE FROLICHE AVFERSTEHV[NG] [Z]V DEM EWIGEN LEBEN AMEN.
odczytał Aleksander Strojny

Płyta nagrobna żony Leonarda von Kottwitz † ok. 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna żony Leonarda Kottwitza, z domu Kanitz, ur. w r. 1582, 4 lipca, około północy.
Piaskowiec, duży ubytek w górnej lewej części: Wymiary 182 x 92 cm.
W płycie prostokątnej płaskorzeźba kobiety w bogatym stroju. U góry w prawym rogu herb Rotkirch, herb w lewym rogu nie zachował się, zapewne był to herb Kanitz. U dołu płyty, na sukni wyobrażone dwa herby: z lewej Zedlitz, z prawej Freiherren von Promnitz. Obok herbów inskrypcje je objaśniające. Płytę obiega rama z inskrypcją, pod ramą kolejna inskrypcja obiegająca część płyty.

Inskrypcja w ramie:
[. . . . . . . . . .] ZV NACHT BALT NACH 12 NO[.]A [IN] GOTT SELIK [ENT]SCHLAFFEN DIE EDLE V[ND] [EH. . . .] TRE[WE] R[...] FRAW WELCHE GEBOREN . AN(N)O 1582 DEN 4 IVLII . IHRES ALT[ERS] [..].[IH..]
Inskrypcja w tablicy:
BORNE KANITZIN HERRN LEONHARDT V(ON) KOTWITZ [.] AVF KOBEN UN[D] NVSTIT GOTT AM IVNGSTEN TAGE EINE FRÖLICH AVFERSTEHVNG VORLEIHEN WOLL[E]
Domniemana Inskrypcja przy niezachowanym herbie z lewego górnego rogu:
[DIE VON KANIT]ZER [AVS DEM HAVSE ...]WITZ
Inskrypcja przy herbie w prawym górnym rogu:
D(IE) V(ON) ROTTKRICHER AVS DEM HAVSE PANTENAVW
Inskrypcja u dołu sukni, z lewej:
D(IE) V(ON) ZETLITZER AVS DEM HAVSE PARCHWITZ
Inskrypcja u dolu sukni, z prawej:
D(IE) HER(R)N V(ON) PROMNITZ AVS DEM HAVSE LESSEN[DORF]
odczytał Aleksander Strojny

Płyta nagrobna Evy von Kottwitz † 1606 ?

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Evy z domu Rottkirch, żonę Sebastiana von Kottwitz, zmarłą [1 grudnia 1606 ?].
Szary piaskowiec. Duże ubytki. Wymiary 182 x 90 cm.
W prostokątnej płycie płaskorzeźba kobiety w bogatej szacie z brokatowej materii. U góry z lewej strony herb Rottkirch, u góry z prawej brak części płyty zapewne z herbem Kottwitzów. U dołu z lewej herb Promnitz, u dołu z prawej herb Kitzlitz (Kittlitz - wyd.). Płytę obiega rama z inskrypcją, dziś istnieje tylko jej część. U dołu płyty krótka inskrypcja.

Inskrypcja w ramie:
ANN[0] 16[06] D[EN] [1] D[ECEMBER] [. . . . . . . . . .] [. . . . . . ]L VIEL EH[R] [V]NT [T]VGENREICHE FRAW EVA GEBORNE ROTTKIRCHER HERRN SEBASTIEN V(ON) KOTWITZ VND KOBEN. A(VF) SCHVTTLAV EHLICHE HAUS FRAW IHRES ALTERS 20 IAR 20 WOCH(EN)
Inskrypcja nad herbem u góry z lewej:
D(IE) V(ON) ROTTKIRCH A(VS) D(EM) H(AVSE) PANTENAW
Inskrypcja u dołu z lewej:
D(IE) V(ON) PRVMITZ AVS DEM HAVSE LESSENDORF
Inskrypcja u dołu z prawej:
D(IE) H(ERN) V(ON) KITZLITZ A(VS) D(EM) HAVSE MALNITZ
Inskrypcja u dołu tablicy:
H-G-P
odczytał Aleksander Strojny

Epitafium Paula Teuschlera † ?

Ogólny widok epitafium

Epitafium Pawła (Paula) [Teuschlera?] z Krasnej Góry, kupca i piwowara, urodzonego w 1611 r. Był dwukrotnie żonaty najpierw w 1631 z Urszulą (Ursula) Hutsch, potem z Barbarą Wagner, z którą miał dwoje dzieci.
Piaskowiec silnie zwietrzały. Wymiary 185 x 101,5 cm.

Inskrypcja w obramowaniu:
Hier liegt Ein Rittermann von sieben und sechtzig jähren I Der auff den Trübfals Bahn Viel [..]Vahr [. . . . . . . . . . ] I und [. . . . . . .] und verschweder Ende [....] I [.]im D[..] Ho[h]st [D]a[.]not Versezit ins Sternen zeit
Inskrypcja w górnej tabliczce:
Hier [....] man [...]ndi [...] der a[...]ig[.]n Seelen
Inskrypcja w tablicy:
Weyl(and) h(err) [..] I Traugrab Vornehmen Burger, I Kaufmans u(nd) gewesenen steur herrn I [. . . . . . . .] [A](nn)o 1611 von weyl(and) h(err) Paul I [Teu]sch[ler]n geb[urtig] vom Sonnenberg auf fra[.] in[.]anz[.]wohl Verdienten [.]ariis verwanten [.] I Handelsmann wie auch Kauf unter Ein(n)ehmender I Biergßälle [.] gegen [...] der [Zor] gefalle in die [..]hr Jahre [. . . . . . . ] u(nd) Fr(au) Ursula, geboh[rne] Hutschin I gebohren Hach beser n[.]hig einen Handtwirts und I [To]chter wanderschafft A(nn)o 1631 den 15 October I zum Erstenmahl geheyrathet Jungfer Barbara I Wagnerin eines Tuch[machers] Tochter allhier mit I welcher er im Ehestande zubracht 15 Jahre 27 Wochen I und gezeuget 2 Kinder, davon die Tochter noch am leben I nach verrichten traur Zeit wieder geehlichet Jungfersen l bey der in eines Pfarrers Tochter von Cunradts walde I In 5 Jahriger U(nd) 17 wochen ge[.ürter] Ehe gezeugit ich[..] I [..]her der auf [...] 13 wochen mit Tode nach der [...] [. . . . . ]turten Jahr [...] I[....] I [.....] I [.............] I [.........................] I [.......] I [...........] I [..........] I [............] I [.............]
Inskrypcja w tabliczce dolnej:
[........] I [............] [..........] I [..........]
odczytał Wojciech Krawczuk

Epitafium Sidonii Teuschler † 1674

Ogólny widok epitafium

Epitafium Sidonii Teuschler z domu Heider, urodzonej 11 sierpnia 1624 r., zmarłej 1 listopada 1674 r. Jej ojcem był Abraham Heider, mieszczanin i cesarski poborca cel. Matką była Maria z domu Müller. Była żoną Pawła Teuschlera, poborcy. Miała z nim ośmioro dzieci, pięć córek i trzech synów.
Cytat: Ewangelia św. Jana 3 w. 16: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".
Piaskowiec. Wymiary 183 x 101 cm.
Prostokątna płyta w obramowaniu. Inskrypcje w; tablicy owalnej, ramie, tabliczce górnej, ponad tablicą owalną, w tabliczce dolnej. W zwieńczeniu dwa aniołki trzymające szarfę i podtrzymują tabliczkę górną. Ornament małżowinowo chrząstkowy, motyw kwiatu i kiści winogron. Gmerk w dolnej części tablicy.

Inskrypcja w obramowaniu:
Alßo hat Gott die Welt Geliebet, Daß Er I Seinen Eingebohrnen Sohn - gab auff das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden I Sondern das ewige Leben haben, dann I Wer an Ihn glaubet der wirdt nicht Gerichtet, in der 1. Johannis am 3. Capitel
Inskrypcja w tabliczce górnej:
Die Lieb, ist stärker als der Todt I Wan(n) die Bestendig bleibt in Gott
Inskrypcja pod szarfą:
Memento Mori
Inskrypcja w tablicy:
Ruhe und Grabstädt I Der Weyl(and) Erbaren viel Ehren I Tugentreichen Fr(au) Sidoniae Teuschlerin, gebohrnen I Heyderin. Welche auff dieße Welt gebohren Anno 1624 I den 11 Augusti. Ihr Vatter war Weyl(and) Titul(atus) Herr Abrahamb I Heyder, Burger und Handelsman(n) wie auch ihr Röm(ischer) Keyß(erlichen) I May(es)t(ä)t GräntzZollEin(n)ehmer u(nd) Gerichts Assesor allhier I ihre Mutter: Die Weyl(and) Erbare u(nd) Tugentsame Fr(au) Maria I Heyderin, Gebohrne Müllerin. Nach Christ(licher) Schuldigster auffer l ziehung von Ihren Lieben Eltern Zu allen Löbl(ichen) u(nd) Hausl(ichen) Tugen I den hat Sie sich in dem 24sten Jahr Ihres alters in H(eilige) Ehest(and) I eingelaßen mit Titul(ulato) Herrn Paul Teuschlern, Burgern undt I Stadt Ein(n)ehm(m)ern allhier. Mit demselben eine friedliche Ehe beseßen I 26 Jahr und 17 Wochen. Darin(n)en gezeuget 8 Kinder Nembl(ich) I 3 Söhne u(nd) 5 Töchter. Davon 3 Söhne u(nd) 2 Töchter der Mutter I durch den Zeitlichen Todt vorangegangen. Nach außgestandelner Jährigen Kranckheit und andern vielem Creutz u(nd) ungemach I auff dießer bößen Welt hat Sie Anno 1674 den 1 Novemb(ris) I des Morgens umb 9 Uhr Ihr Leben sanfft und seelig beschlossen undt Ihr gantzes alter gebracht auff 50 Jahr(en) 11 Wochen I und 6 Tage. I Gott verleyhe dem Cörper in der Erden I eine sanffte Ruhe und erwecke Ihn am Jüngsten Tag I zum ewigen Leben Amen. I Ich lieg und schlaffe gantz mit friede(n) I dan(n) du Herr hilffest mir.
Inskrypcja w tablicy dolnej:
Gleich wie Moßes in der wüsten eine Schlang erhöhet hat. I Daran all Kranck gebießne finden Ihre Hülff und Rath I Also ist an Creütz gestorben Jesus Christus Gottes Sohn I Der uns alles Heil erworben hat vor seines Vatters Thron
odczytał Wojciech Krawczuk

Epitafium Abrahama Heidera † 1677

Ogólny widok epitafium

Epitafium Abrahama Heidera starszego sądu miasta, poborcy podatków. Urodził się w 25 sierpnia 1595. Podróżował po Polsce - był w Warszawie i Prusach. Był żonaty z Marią Müller. Zostawił dwie córki, jego syn umarł w Zamościu. Zmarł 2 marca 1677.
Piaskowiec zwietrzały. Wymiary 185 x 101 cm.
Prostokątna płyta wykonanie podobne do poprzedniej, brak ramy.

Inskrypcja w tabliczce górnej:
G(OTT) Z(UM) L(OB)
Inskrypcja w tablicy:
Dieß Orts Ruhen I Die Sterbliche Gliedmassen I Herrn Abraham Heiders, gerichts Seniors I und Kauff 38 Jahrigen Zolleinnembers bei dieser Stadt. I Welche[r] I im Jahre 1595 den 25 [Augus]t aus einem alten gelschlechte alhier geboren den g[ehe]t zu Warsch[a]w uberriet I in Pohlen Preussen getriebe(n) auch nicht schle[ch]tes glücke I daran verspäret, den Ehstand mitt Jung(fer) Mar[i]en, [g]eb(ornen) I Müllerin in die 39 Jahre vergnigt gefuhret dar[in]nen 1 Sohn I 3 Töchter erziehlet unverschieden unglück widerwertig l keit erduldet. Das schmertzlichste aber empfunden als Ehre I sein Trewer Ehgatte verstorben und hernach d[er] ein l zige Sohn Hans - Georg in der besten Blühe seines I glückes und alters den 12 Juny A(nno) 1668 zu Samosc I in Pohlen verblichen [.]hie von sich doch gantz Christlich auf I gerichtet. An Haupt flüssen und andern Zufalles de[s] I schenckels viel ertragen. Bis die Natur hier durch und das a[l]ter I abgemattet Endlich erliegen und den sanfte Tod [.]o den 2 Marty I 1677 erfolget [....] geben mussen balt er z[u] vor sein I Hauss wolbeschickt, das Ambt und weltliche ge[h]öffe Resi I gnird und den 2 überbli[b]enen Töchtern den [A]ugen eines I seinem Gott [...]ser und Nachsten trewer ergebenen I Hinderlassen, allhier gewaltet 76 Jahr 22 woche(n) I und 5 Tage.
Inskrypcja w tabliczce dolnej:
[..........] als undt [.]ie [....]nen [.]ugfen [............] I An[......]sadt [.]d[.......]en In seiner [........]
odczytał Wojciech Krawczuk

Epitafium Anny Walter † 1757

Ogólny widok epitafium

Epitafium Anny Marii Walter z domu Jacobi, urodzonej 8 maja 1698 r. Jej ojcem byl farbiarz Johan Jakub, matką Dorota Klösin. Wyszła za mąż za Daniela Waltera [około r. 1718 - wyd.], farbiarza. Miała z nim trzech synów i dwie córki, z których syn i córka ją przeżyli. Zmarła w 1757 r.
Piaskowiec zniszczony. Wymiary 193 x 103 cm.
Płyta w kształcie ołtarza; inskrypcja w części środkowej i na draperii u dołu. W zwieńczeniu motyw korony.

Inskrypcja pośrodku:
Der Tugend Lob geht niemals unter. I Die Weyl(and) Wohl Ehrbare und Tugendsame I Fr(au) Anna Maria Walterin I ward aus keuscher Ehe hier gebohren A(nn)o 1698 d(en) 8. May I von Christ(lichen) Eltern H(er)r Johann Jacobi, weyl(and) der Schwartz u(nd) I Schönfärber alhier angesehnen Aeltesten u(nd) Fr(au) Dorothea, I geb(orne) Klösin gleich durch die Taufe Gott u(nd) der Tugend I geweiht I Tugendhafft in Christ(licher) Religion erzogen. I Im 20 Jahre als eine tugendsame [Frau] verheyrathet I mit H(er)r Daniel Walter, weyl(and) ge[...]n Bürger, Schwartz I und Schönfärber alhier. I Ihre Treue in 23 jahr(iger) Ehe neben Ihn war rühm(lich) I Ihre mütter(liche) Sorgfalts[...] 3 Söhne und 2 Töchter I der [...] H(er)r Sohn und Fr(au) Tochter sie überlebt I löblich I Ihr Wandel [gegen] Gott u(nd) den Nächsten erbaulich I Ihr Wü[rdi]genst [......]re durch voll Geduld still und I [..........] I Und in E[hestande] Sie 1757 [Jahr] in einem Alter I von 59 Jahre ge[.....]t in ihren Erl[öser] [...]schtenl [.......]ln Ende s[eelig] I Was M[...........] noch I ein E[........]in [.]n [.][..]en frei[...en z[..........]
Inskrypcja u dołu:
Ruht in [..] g[..]h geke[......] Le[....]
ruh [..................]t
Der Se[.....]sch[......]an
Ihre [..........]ter
odczytał Jacek Bribram

Epitafium Daniela Waltera † 1741

Ogólny widok epitafium

Epitafium Daniela Waltera, farbiarza, urodzonego 19 stycznia 1686 r w Nowogrodzie Bobrzańskim. Został ochrzczony w Krzystkowicach. Zmarł w 1741 r., 15 stycznia.
Szary piaskowiec. Wymiary 193 x 103 cm.
Płyta w formie ołtarza. Inskrypcja w części centralnej i na motywie draperii.

Inskrypcja:
Ehrlich und redlich wä[h]rt am längsten. I Der Weyl(and) Wohl Ehrbahre und Ehrengeachte I H(er)r Daniel Walter, I hiesiger ansehn(licher) Burger, Schwartz, und Schön Färber I war ehelich gebohren A(nn)o 1686 d(en) 19 Jan(uari) zu [N]aumburg am Bober, I zu einem redlichen Kinde Gottes wiedergebohr(en) zu Christianstade, I redlich erzogen im Väter(lichem) Hause als eine Vaterlose Wayse. I Er hat redlich geliebt in 23 Jahr wohlgeführter Ehe. I Seine hinterlaßene Wittib Fr[au] Anna Maria geb(orne) Jacobin, I redlich gesorgt als ein Vater vor seine Kinder, I deren von 3 Söhnen u(nd) 2 Töchtern 1 Sohn u(nd) Tochter den Vaterllichen Tod erlebt I redlich u(nd) fleißig gearbeitet in seinem Beruff, I redlich geglaubet an Gott, sein Wort u(nd) Sacramente, I redliche gelebt in der Treue gegen den Nächsten. I Er ist als ein redlicher Christ in seinem Erlöser I Seelig entschlaffen d(en) 15 Jan(uari) 1741, I ehrlich zur Erde bestattet worden d(en) 17. Jun(i) I in einem Alter von 53 Jahren u(nd) 21 Wochen. I [da]rum bleibt sein Gedächtniß in unvergeßl(ichem) Andencken, I bey den hinterlassenen seinen, u(nd) allen [...] [Nachsten] I und sein Nahm[e] [wird] ewig [...] I im Buche der [R]edlichen [im] [Himmel] eingeschrielben
Inskrypcja dolna:
Von der die dein Verlust I [.....................I [................] I [..............]
odczytała Anna Dutka

Nagrobek NN osoby

Ogólny widok nagrobka

Obelisk - fragment nagrobka NN osoby.

Wybrane fragmenty lapidarium widziane oczami Joanny Fedorowicz

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Wybrane fragmenty lapidarium widziane oczami Joanny Fedorowicz na fantastycznych zdjęciach w konwencji czarno-białej.

A poniżej przedstawiam kilkanaście zdjęć także autorstwa Joanny Fedorowicz z lapidarium we Wschowej.

               
               
               
               
               
               
               

Zamknij okno