Kościół parafialny p.w. Jerzego

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Parafia wzmiankowana była po raz pierwszy w 1352 r. Kościół parafialny wzniesiony został prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. Miejscowa parafia obejmowała kilka okolicznych wsi, dopiero w 1522 r. odłączono od niej kościół w Mirocinie Dolnym, gdzie utworzono nową parafię ( po 1945 r. kościół ten ponownie stał się filią Mirocina Górnego). Gotycki kościół na przestrzeni wieków ulegał licznym przekształceniom. Pierwotną świątynię wzniesiono z kamienia polnego i rudy darniowej na rzucie wydłużonego prostokąta zamkniętego trójbocznie od wschodu. W XV w. do północnego korpusu kościoła dostawiono zakrystię i kaplicę, od zachodu natomiast masywną, prostokątną w przyziemiu wieżę, która w drugiej kondygnacji przechodzi w ośmiobok. Wnętrze kościoła otrzymało sklepienia – sieciowe, zakrystia – kolebowe, kaplica – krzyżowe. W tym samym czasie teren przykościelnego cmentarza otoczono kamiennym murem w linii którego usytuowano parterową bramkę z ostrołukowym przejazdem. W XVIII w. do południowej elewacji kościoła dobudowano kruchtę i prawdopodobnie zainstalowano mechanizm zegarowy na wieży. W takim kształcie świątynia prze-trwała do XX w. (remont w końcu stulecia). Obecnie wnętrza kościoła zdobią liczne zabytki średniowiecznej sztuki sakralnej, XV-wieczna polichromia naścienna przedstawiająca sceny z życia Świętej Rodziny (odkryta w poł. XX w.) oraz rzeźby z XV i XVI w. Na elewacji kościoła zachowało się kilka płyt nagrobnych, a krypta pod zakrystią kryje szczątki dawnych właścicieli wsi.

Ze strony: Zabytki sakralne powiatu nowosolskiego

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein eines Knaben, Wenzels von Braun des Jüngeren + (15)69 mit dem Bildnis desselben in Lebensgröße.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna syna Wenzela von Braun † 1569

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna syna Wenzela von Braun Młodszego, zmarłego w 1569 roku.

Epitafium Fryderyka Schössera † 1609

Ogólny widok płyty nagrobnej

I. Znajduje się w kościele pod wezwaniem św. Jerzego, osadzona na kotwach na zewnątrz we wschodniej ścianie budowli. Płyta późnorenesansowa wykonana w pierwszej ćwierci XVII wieku, około 1609 roku. Autor płyty nie jest znany.
II. Płyta prostokątna wykonana z piaskowca, kamieniarka, o wymiarach: 195 cm (długość) x 85 cm (szerokość), długość liter 4 cm . Płyta bez form, bez elementów zdobniczych, w całości pokryta inskrypcją, wykonaną w języku niemieckim, kapitałą rzymską o treści:
IMIHAR NACH CHRISTI I GEBVRT / 1609 DEN 18 DECEMB VMB 3 VHRDES / MORGENS IST ALHIR ŻV OBER HER,, / ŻOGGSWALTA SELIGLICH ENTSCHLAF ,, / ENDER ERENVESTE VND WOLBENAMß,, / TE HER FRIDRICH SCHOSSER DISES / / VND MIETMAN NACH DEM ERAVFDISE / WELT GELEBET OBERHERŻOGWALTISCHEN GVTTES /GEWESENER TREWER VERWALTER 47 IHAR VND 2 MO,, / NAT DESSEN SEEL(IG) IN DER HAND / GOTTES DER. HINTERS TELLIGE / CORPER ABER ALHIR AVF DISEM / KIRCHHOFE RVHET ERWARTENDE / DER EROLICHEN AVFFERSTE HUNG AVF DEN GROSSEN TAG VNSERS / HERN VND HEILANDES / IESV CHRISTI / PSAM XXXI. V. VI. / DEINE HENDE BEFHELE ICH MEI,, / NEN GEIST DV HAST MICH ERLOSET / HER DV TREVER GOT / IOHAN AM 3 / WER AN DEN SOHN GOTTES GLEV,, / BET DER HAT DAS EWIGE LEBEN
III. O osobie upamiętnionej na płycie informacji brak, wiadomo tylko że był zarządcą majątku Mirocin Górny (Oberherzogswaldau) i zmarł w 1609 roku, w wieku 47 lat. Mirocin Górny należał wtedy do Georga von Dyhern, który zakupił go około 1600 roku i to prawdopodobnie jemu służył owy Fryderyk. Wystawienie płyty osobie nie pochodzącej ze szlacheckiego rodu świadczyć mogło o bardzo dobrej sytuacji finansowej rodu von Dyhern oraz o szczególnych zasługach upamiętnionego.
IV. Płyta zachowana w bardzo dobrym stanie, inskrypcja wyrazista i czytelna. Płyta pobielona prawdopodobnie podczas malowania kościoła.

  • Tekst pochodzi z opracowania Artura Ladry "Zabytki epigrafiki na elementach sepulklarnych w średniowiecznych, wiejskich kościołach powiatu nowosolskiego do roku 1815" - Zielona Góra 2005

Płyta nagrobna nieznanej osoby

Ogólny widok płyty nagrobnej

I. W Mirocinie Górnym na zewnątrz od północno- zachodniej strony kościoła znajduje się ulokowana na ziemi, barokowa płyta nagrobna spełniająca funkcję klapy otwierającej wejście do kościelnych krypt. Powstała pod koniec XVII wieku, około 1692 roku.
II. Płyta prostokątna Wykonana z piaskowca o wymiarach: 195cm x 85cm.W czterech narożach znajdują się uchwyty do podnoszenia, zapewne zamocowane w późniejszym okresie. Płyta nieczytelna, widnieją na niej oznaczenia:
G.G. V.D[...] A I D. G V S. ANNO. 1692.
III. Brak informacji o osobie, której została poświęcona płyta
IV. Płyta zachowana w bardzo złym stanie porośnięta mchem. Napisy zatarte, nieczytelne. Płyta powinna zostać poddana zabiegom konserwatorskim.

  • Zdjęcie oraz tekst pochodzą z opracowania Artura Ladry "Zabytki epigrafiki na elementach sepulklarnych w średniowiecznych, wiejskich kościołach powiatu nowosolskiego do roku 1815" - Zielona Góra 2005

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyty nagrobne rodziny von Dyherrn

Widok na płyty - na pierwszym planie NN osoby, a na murze rodziny von Dyherrn Po prawej płyta Amalie von Dyherrn a po lewej jej męża Heinricha

Po lewej stronie płyta nagrobna Heinricha von Dyherrn=Czettritz und Neuhaus, urodzonego 10 czerwca 1788 roku a zmarłego 15 czerwca 1844 roku. Po prawej stronie płyta nagrobna żony Heinricha Amalie von Dyherrn=Czettritz und Neuhaus zd. von Rabenau, urodzonej 30 lipca 1790 roku a zmarłej 14 czerwca 1866 roku..

Płyta nagrobna Augustina Haugera † 1876

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Augustina Haugera, pastora tutejszego kościoła, urodzonego 18 czerwca 1839 roku a zmarłego 24 maja 1876 roku.

Zamknij okno