Kościół p.w. św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła. Wzmiankowany w 1302r. przy obecnym zbudowanym 1869-71, murowany, neogotyckim, zachowana wieża poprzedniego kościoła, wzniesiona zapewne w 1615r. późnorenesansowa ,murowana z kamienia, otynkowana, kwadratowa, z kruchtą sklepioną żaglasto z w. XIX. W kruchcie portal renesansowy, kamienny, prostokątny, z profilowaniem od jednej trzeciej wysokości. Obok wznosi się późnobarokowa plebania.

Historia miejscowości sięga początków XIII w. Kościół parafialny p.w. św. Michała istniał w Gierałcicach już w 1302 r. Wieś w nieznanych okolicznościach została własnością rycerską.
W 1599 r. Henryk Buchta z Puszyny, syn Łukasza z Otmętu kupił Gierałcice koło Nysy oraz Lubcz i Sulisław koło Grodkowa. Henryk Buchta był znaczącą postacią w księstwie nyskim, należał do rady księstwa i został sędzią dworskim. Pozostawił syna Joachima (zm. 1605), który odziedziczył rodzinne majątki powiększone o Starą Jamkę i Piechocice koło Niemodlina. Kolejnym właścicielem posiadłości został Jan Buchta von Buchtitz (zm. 1632), syn Joachima. Następnie majątki odziedziczył jego syn Jerzy Łukasz, wspomniany w dokumencie z 1639 r., a po nim Łukasz Buchta, ostatni przedstawiciel tej linii rodu, wzmiankowany w 1672 r. W kolejnych latach majątek należał do barona von Fritsch, który w 1703 r. sprzedał go Fryderykowi Fernandowi von Maltitz (zm 1732). Po jego śmierci dobra odziedziczył brat Henryk Zygmunt (zm. 1736), a następnie wdowa po nim Maria baronowa von Rottenbach. Gierałcice odkupił od niej Antoni Ferdynand von Grelff und Liebenau. W 1740 r. był on również właścicielem Kolnovic w księstwie nyskim. Z małżeństwa z Anną Franciszką von Hundt, pozostawił syna Józefa Antoniego, występującego w dokumentach z 1747 r.

  • Tekst pochodzi ze strony Pałace Śląska i jest autorstwa Damiana Dąbrowskiego.

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty          Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna NN osoby z napisem na krzyżu "Ewiger friede !" - "wieczny pokój".

Płyta nagrobna Theodora Goldammera † 1912

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna mistrza murarskiego, budowniczego tutejszego kościoła Theodora Golgammera, urodzonego w maju 1821 roku a zmarłego w marcu 1912 roku, przeżywszy prawie 90 lat. Dat dziennych nie można było odczytać gdyż zasłania je lampion.

Hier ruht in Gott
mein
innig gielebter Vater
der Mauermeister
Theodor Goldammer
der Erbauer des Hiesigen
Gotteshausses
geb. d. .... Mai 1821
gest. d. .... März 1912

A pod spodem polski napis "Tu spoczywa budowniczy naszego kościoła".

Herby oraz data budowy obecnego kościoła

Ogólny widok herbów i daty

Na szczytowej ścianie kościoła znajdują się herby oraz data 1615, a więc data budowy obecnego kościoła. Co do herbów, są to prawdopodobnie herby rodziny von Buchtitz.

Zamknij okno