Kościół p.w. MB Różańcowej

Na terenie woj. opolskiego znajdują się 3 kościoły zaprojektowane przez wiodącego architekta klasycyzmu w Prusach Karla Friedricha Schinkla, wszystkie w stylu arkadowym (niem. Rundbogenstil). Jednym z nich jest kościół w Jasienicy Górnej. W otaczający go mur wmontowane są interesujące renesansowe epitafia.

Historia
Pierwsze wzmianki o kościele w Jasienicy Górnej pochodzą z pocz. XIV w. Obecny został zbudowany w latach 1835-1836. Jego forma wskazuje na Karla Friedricha Schinkla jako autora projektu lub nadzorującego jego powstanie.

Opis
Kościół położony jest w centrum przygranicznej wsi o układzie ulicowym. Powstał na miejscu poprzedniej świątyni otoczonej cmentarzem i kamiennym ogrodzeniem z kapliczkami. Neoromański kościół reprezentuje nurt Rundbogenstil i posiada cechy typowe dla jednowieżowych kościołów Schinkla z latach 20-30. XIX w. Zbudowany jest z cegły na planie prostokąta z prezbiterium zamkniętym absydą, od zach. dostawiona jest kwadratowa wieża poprzedzona kruchtą. Otynkowane, pokryte boniowaniem elewacje podzielone są gzymsami; otwory okienne i drzwiowe zamknięte są łukiem. Wnętrze zdobione jest architektoniczną dekoracją sztukatorską i historyzującymi malowidłami. Ołtarze: główny św. Mikołaja, boczne św. Katarzyny i Matki Bożej z Dzieciątkiem, oraz ambona pochodzą z czasu budowy kościoła. W murowane ogrodzenie wmontowane są 4 renesansowe kamienne epitafia figuralne. Dwa przedstawiają rycerzy z rodu Schweinischen (realistyczne ujęcie postaci odbiega od uproszczonych form stosowanych w plastyce nagrobnej w tym czasie). Kolejne poświęcone są kobiecie z rodu Nimptsch (z 2 herbami) i dziewczynce z herbem v. Schweinischen. W linii muru znajduje się także grobowiec rodziny Lorenz, niestety pozbawiony płyt inskrypcyjnych.
Kościół jest użytkowany, dostępny. Podlega Parafii św. Marcina Biskupa w Ratnowicach.

Oprac. Joanna Szot, OT NID w Opolu, 1.10.2014 r.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße, übertüncht und in die Erde versunken, für
    l) und 2) je einen Ritter der hier angesessenen Familie Schweinichen; es ist nur der Oberkörper erhalten.
    3) eine Frau, geborene Nimptsch.
    4) ein Mägdlein, eine Schweinichen. Gegen 1600.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyta nagrobna Elisabeth z domu von Nimptsch

               
               

Całopostaciowa płyta nagrobna z końca XVI wieku kobiety o imieniu Elisabeth zd. von Nimptsch von Machow, żony Hansa. Reszta inskrypcji jest zamurowana.
Kiedy w 2014 roku pani Joanna Szot przeprowadzała inwentaryzację, to płyta ta była jeszcze wmurowana w ogrodzenie, obecnie jest we wnętrzu kościoła. Widać iż długo przebywała pod gołym niebem, gdyż jest mocno wymyta.

Płyta nagrobna dziewczyny z rodu von Schweinichen

               

Całopostaciowa płyta nagrobna także z końca XVI wieku przedstawiająca młodą dziewczynę z rodziny von Schweinichen.
Również i ta płyta przez wiele lat była na zewnątrz, dopiero od niedawna znajduje się wewnątrz kościoła. Jest ona jeszcze bardziej wymyta aniżeli poprzednia. Dlatego nie udało się odczytać inskrypcji z bordiury płyty.

Popiersia rycerzy z rodziny von Schweinichen

               
               

Popiersia a w zasadzie górne części ciała dwóch rycerzy z rodziny von Schweinichen, z początku XVII wieku, umieszczone w murze.
Hans Lutsch opisując pod koniec XIX wieku kościół w Jasienicy Górnej, także pisze iż są to tylko górne części ciała.

Grobowiec rodziny Lorenz

Przepiękny rozbudowany lecz zdewastowany grobowiec przedwojennej rodziny Lorenz, na przykościelnym cmentarzu, z wydłubanymi płytami inskrypcyjnymi oraz zwaloną górną częścią z napisem Familie Lorenz.

Fragment cmentarza

Fragment przykościelnego cmentarza z dwoma starymi nagrobkami, jednym kamiennym a drugim żeliwnym.

Kapliczka

Stara kapliczka na przykościelnym cmentarzu.

Zamknij okno